Wie is
Lucia Donckers?

Enkele dagen na haar avontuur met de ‘warme
bakker aan huis’, tijdens een schoonmaak beurt, besloot Britt om het kleine
bureeltje van haar man wat op te ruimen. Harry was een informaticus, maar had
weinig zin voor orde. Zijn boeken en documentatie slingerden overal rond maar
hij haatte het dat zij zo nu en dan orde wilde scheppen in zijn kleine ruimte.
Hij beweerde dat hij niets meer kon terugvinden wanneer zij had opgeruimd.
Ditmaal was hij er echter niet.

Ze begon met het rangschikken van
rondslingerende boeken, het in orde brengen van zijn bureau en de computer
tafel. Op zijn bureau lagen tientallen vellen papier verspreid die zij
achteloos begon bijeen te rapen. Plots werd haar aandacht getrokken op een
getypt blad dat een titel droeg in grote karakters: “CINEMA”.

Ze telde enkele vellen die blijkbaar deel
uitmaakten van hetzelfde onderwerp en de nieuwsgierigheid bracht haar ertoe om
te beginnen lezen nadat ze had plaats genomen in de luxueuze bureauzetel.

CINEMA.

Ik kende Lucia Donckers sinds enkele weken.
Zij telde 33 lentes, was beslist geen schoonheid, maar haar fysieke uitstraling
maakte haar niettemin aantrekkelijk voor tal van mannen. Pikzwarte haren
omkransten een ovaalvormig gezicht met diepliggende grote bruine ogen. De
mysterieuze ondoorgrondelijke blik, het korte neusje, de sensuele mond gevormd
door twee volle rode dikke lippen, puur natuur, gaven haar een sensueel aura,
duidelijk versterkt door een tamelijke grove hese stem. Nochtans leek deze
slanke vrouw, gekleed in een sober donker mannelijk kostuum dat haar
vrouwelijke attributen volledig verborg, eerder op een figuur uit de Adams
Familie. Vanaf onze eerste ontmoeting had ik mij in haar aanwezigheid altijd
onzeker gevoeld want die donkere ogen met die doordringende blik bezorgden mij
kippenvel.

Zij was een gecultiveerd persoon en werkte als
privé secretaresse in een multinationaal bedrijf. Het was een plezier om met
haar te discuteren, maar ondanks de onschuldige inhoud van onze gesprekken,
bleef de atmosfeer altijd elektrisch geladen. Ik had haar al verschillende
malen getroffen en het scenario van deze speciale ogenblikken bleef
ongewijzigd. Bij iedere nieuwe ontmoeting kreeg ik nochtans de indruk dat de
intensiteit van een onmiskenbare seksuele spanning tussen ons aangroeide, al
bleef dit voor de omgeving verborgen. De personen die ons kenden in de
stamkroeg waren zich niet bewust van dit fenomeen.

Ik begreep mijzelf niet meer. Ik was gelukkig
gehuwd en ik zocht beslist geen buitenechtelijk avontuur. Dit belette echter
niet dat zij meer en meer deel uitmaakte van mijn dromen en fantasieën. Onze
ontmoetingen bleven echter gestoeld op het resultaat van het toeval.

Maar, er gebeurde wat waarschijnlijk in de
sterren stond geschreven.

Het begon op een zonnige dag in juni. Tijdens
die vrije namiddag bezocht ik mijn stamkroeg en genoot er van een lekker
biertje in gezelschap van vrienden, toen zij plots in de deuropening verscheen.
Niets ongewoon. Ze droeg het gebruikelijke zwart kostuum en haar uitstraling
was even geheimzinnig, intrigerend als altijd. Ik vond dat dit uitdrukkingsloos
gezicht ditmaal iets meer warmte uitstraalde. De ogen glinsterden eigenaardig
en er speelde een klein, haast onmerkbaar glimlachje om haar mondhoeken. Dit was
ongewoon.

Ze nam links van mij plaats op het barkrukje
en bestelde een bier zonder mijn blik echter los te laten. De gebruikelijke
intensiteit bouwde zich bliksemsnel op en ik voelde het als een stroomstoot
doorheen mijn lichaam voeren. Ik besefte dat er iets veranderd was. Zij lachte
mysterieus en vroeg met die hese stem of ik zin had in een film. Ik kon mijn
oren niet geloven. Had ik haar wel duidelijk verstaan? Die blik bevestigde het
nochtans. Nooit had ik een dergelijk voorstel verwacht. Fantasieën worden
immers zelden werkelijkheid!

Ik ben een persoon met principes en één ervan
is trouw blijven aan je echtgenote. Het idee, dat er nooit een tweede kans zou
komen indien ik nu weigerde, liet me twijfelen. Niet lang echter, want een
vrouw als Lucia liet je niet wachten en ik aanvaardde met een hoofdknik deze
veelbelovende uitnodiging. Zij glimlachte schalks en besliste meteen dat het
tijd was om te vertrekken! Zij had alles gepland. Zij wou de erotisch getinte
film “showgirls” zien!

Wij verlieten de kroeg en het gefluister in
onze rug. We lieten mijn wagen op de parking tegenover de kroeg en wandelden
hand in hand naar de bioscoop, alsof we een koppel waren. Nochtans hadden we
elkaar nooit eerder aangeraakt.

Tien minuten laten kocht ik de toegangskaartjes
en we werden naar een grote zaal geleid waar ik weinig bezoekers bespeurde.
Plots verdacht ik haar ervan dat dit niet haar eerste bezoek was. Zonder
aarzelen trok zij me mee naar het midden van de bijna lege zaal. Wij namen
plaats aan de linkerkant van de gang, zij links van mij. We spraken geen woord,
maar hielden handjes vast. Het leek een eeuwigheid voordat de lichten doofden
en het grote scherm oplichtte. De projectie van het voorprogramma begon.

Op dit ogenblik vroeg ik mij af wat ik aan het
doen was. Lucia was allesbehalve de ongenaakbare koude zakenvrouw die ik tot
dan toe had gekend. Zij boog zich naar mij toe en fluisterde hees.

“Ben je klaar voor een uitzonderlijke
ervaring?”

Ik knikte bevestigend en mijn ganse lichaam
voelde zich plots zeer koortsig aan. Was ik aan het dromen? Zij deed haar vest
uit en legde die dwars over haar knieën. Na enkele ogenblikken schoof ze
dichterbij en wreef haar zijkant tegen mijn linker arm.

Na enkele publiciteitspots en een korte pauze
waarin een verkoopster ijsjes probeerde te verkopen, startte de hoofdfilm. Wij
bleven stilzwijgend tegen elkaar geleund naar het scherm kijken. Na korte tijd
veroorzaakten de prikkelende scènes op het witte doek storingen in mijn
hormonenspiegel. Ik voelde hoe mijn prikkel barometer begon te reageren. Zij
schoof dichterbij en fluisterde met rauwe stem in mijn oor, nadat ze zachtjes
in het lelletje had gebeten:

“Geniet van ieder moment, maar zeg
niets.”

Ik bemerkte plots de beweging van haar vest op
haar knieën. Haar benen spreidden zich langzaam en haar linkerhand gleed onder
de vest. Ik droomde niet: zij wreef zichzelf tussen haar benen! Ik keek naar
haar gezicht en ik had deze ogen nooit zo zien glinsteren. Haar lippen waren
lichtjes vaneen en vochtig. Haar ademhaling ging onregelmatig.

“Streel mijn borsten”, hijgde ze.

Ik sloeg mijn arm om haar schouder. Nooit
voordien was ze zo dichtbij geweest. Zij droeg een witte bloes zonder bh en ze
had voordien al de twee bovenste knoppen geopend. Voor de eerste maal zag ik de
welving van haar borstjes die zich op en neer bewogen op het ritme van haar
ademhaling. Mijn hand beroerde voor de eerste maal deze blanke heuvels en mijn
gretige vingers vonden de rechtopstaande tepels.

“Knijp harder,” smeekte ze mij. Ik
zag dat het tempo van de bewegingen onder de vest versnelde, terwijl ik als een
gehoorzame slaaf haar vleesheuvels harder kneedde, spelend met die stijve
tepels die beslist anderhalve centimeter lang werden. Ze draaide zich naar mij
toe, me meer ruimte biedend om haar bovenlichaam te kunnen bewerken. Haar
ademhaling versnelde en ik kreeg angst dat de weinige toeschouwers achterin het
konden horen.

Haar gezicht wendde zich tot mij, mond
lichtjes geopend en ik aanvaardde deze uitnodiging zonder tegenstribbelen. Zij
was werkelijk heet. Haar vochtige lippen en gladde tong drongen zich in mijn
mond om er een erotisch duel te beginnen. Ons speeksel vermengde zich en het
droop langs onze mondhoeken. Nog nooit had ik zo gekust, nog nooit werd ik zo
gekust. Dit was pure hartstocht. Ik voelde de spanning tussen mijn benen
stijgen, maar mijn genotstaaf zat er zonder erbarmen gevangen. Haar dijen
spreidden zich verder vaneen en ik liet snel mijn rechterhand zakken onder die
vest, op zoek naar haar intimiteit. De ritssluiting was geopend en haar hand zat
volledig in haar slipje. Ik kuste haar nog heviger, met een oog omlaag,
proberend haar gesteun te dempen. Onze lippen folterden elkaar meedogenloos, de
tanden botsten tegeneen en de tongen omcirkelden elkaar als twee slangen in een
paringsdans, de seksuele spanning tot ongekende hoogten opdrijvend. Zij belette
nochtans de toegang van mijn gretige vingers tot haar vochtig kanaal om daar de
zwoegende middelvinger te vervoegen die heftig tussen de twee gezwollen lippen
bewoog. Ik kon niets zien, maar voelde dat zij de rand van het nietig slipje
had terzijde geschoven en ik raakte even een paar dikke lellen aan en een hard
trillend knopje bovenaan. Ze weigerde echter mijn hulp en wreef zelf gretig
over dat bobbeltje. Ik wilde mijn pogingen om in deze hete vulkaan binnen te
dringen niet opgeven, maar zij hijgde blijkbaar verstoord:

“Knijp mijn borsten, snel, ik wil het op
deze manier.”

Ik was diep ontgoocheld en gefrustreerd. Ik
wilde haar zelf bevredigen terwijl zij wat meer aandacht besteedde aan mijn
overspannen orgaan, maar ik wilde zeker de spelbreker niet zijn. Ik trok mijn
hand terug en begon met beide haar bovenlichaam te bewerken. Zij ademde
moeilijk maar ik was woedend en ik kneep echt hard in haar gezwollen tepels. Ik
deed haar pijn, maar zij scheen dit te waarderen en steunde nog luider. Haar
hand bewoog sneller, terwijl ze haar benen tot het uiterste spreidde,

waardoor haar vest op de grond gleed. Dat
stoorde ons niet meer. In het zwakke licht keek ik als gehypnotiseerd naar het
prikkelende schaduwenspel tussen haar benen. Zij beet me in de lip, zo hard dat
het bloedde en ik liet haar doen, wetend dat het geen zin meer had om te
stoppen. Haar onderlichaam begon hevig te trillen en zij kreunde.

“Harder, doe mij pijn…Dat is zo
lekker”.

Zij smeekte om meer pijn, drukte haar borsten
dichter in mij richting. Ik hoorde nu duidelijk het soppend geluid veroorzaakt
door haar onzichtbare vingers. Ik kneep harder waarop ze echter verrukt
reageerde door wederom in mijn onderlip te bijten. Haar mond was nu bijna
opengesperd, haar ogen gesloten. Plots trok ze haar bezige hand terug, hief
haar achterwerk even omhoog en met beide handen schoof ze haar broek zo ver ze
kon langs haar benen omlaag tot onder de knieën, die ze meteen tot het uiterste
naar buiten spreidde. Ik zag nu voor het eerst dat nietige stukje witte stof
tussen haar benen. Haar linkerhand trok brutaal de rand van het vochtig slipje
naar buiten, terwijl de andere terug in een dichte haarbos verdween. Ik kon
vaag zien hoe de middelvinger het lustcentrum binnendrong vooraleer er als een
razende tussen de twee met bloed gevulde intieme lippen op en neer te glijden,
het uiterst gevoelige kleine knopje even aan te raken om vervolgens volledige
cyclus te hervatten, het tempo alsmaar opdrijvend. Het soppende geluid wees
erop dat ze enorme hoeveelheden vocht moest afscheiden, maar ik vreesde dat er
voor de personen achter in de zaal geen twijfel meer mocht over bestaan over
onze werkzaamheden.

Zij was nu heel dicht bij het einde. Ze hijgde
ongecontroleerd en ik had alle moeite om mijn mond op de hare te houden. Ze
leek wel een tijgerin en ik vreesde dat ze mijn lip zou afbijten. Ik was tot
het uiterst geprikkeld, maar ik kon weinig doen om me van deze kwelling te
verlossen. Mijn linkerarm lag nog steeds om haar schouder met de hand diep in
de halsuitsnijding, de linkerborst omvattend en hard knedend.

Mijn rechthand lag nu tussen mijn eigen benen
en probeerde er de keiharde bobbel de nodige attentie te verlenen die tot de
ontspanning moest leiden, maar het maakte mijn toestand alleen nog erger. Ik
wist dat enkele goedgeplaatste aanrakingen in deze gevoelige zone een hevige
explosie zouden veroorzaken met de rampzalige gevolgen van dien. Ik zag haar
onderlichaam heftiger bewegen en haar buik begon plots te schokken. Haar
bovenlichaam boog zich naar voor en met een laatste tempoversnelling kondigde
zij het onvermijdelijke aan. Ik bedekte snel haar opengesperde monde en beet
ditmaal zelf op haar onderlip terwijl ik haar borst genadeloos tussen mijn
sterke vingers kneep. De vulkaan kwam tot eruptie. Haar onderbuik schokte wild
in spasmen, evenals haar bovenlichaam dat door het heftige orgasme naar voren
werd gestuwd. Ze trok automatisch de knieën op en de dijen sloten zich als een
bankschroef om haar hand. De trillingen verzwakten en een paar minuten later
leunde ze achterover, met een voldane uitdrukking op het bezwete gezicht. Ze
trok de hand terug en wreef de met slijm bedekte vingers even onder mijn neus.
Ik rook de flauwe muskusgeur en ik stond nu zelf op ontploffen.

Ze was er zich van bewust en het scheen haar
te amuseren. Zij duwde mijn hand terzijde en knoopte haar bloesje weer dicht.
Dan boog ze zich voorover, schoof het slipje op de juiste plaats en trok haar
broek terug omhoog.

“Dat was pas lekker…” Meende ze
glimlachend, een zeldzaamheid, maar ik begreep meteen dat daarmee het seksuele
intermezzo beëindigd was. De volgende woorden hielden echter een andere belofte
in.

“Nu kunnen we bij mij thuis gaan.”

Wat een meid. Zij had werkelijk alles tot in
de puntjes geregeld. Dit hier was voor haar slechts een aperitief geweest.

“Of heb je iets anders voor?” vroeg
ze met een nietszeggende blik. Wat kon ik antwoorden? Na wat ik meegemaakt had
wist ik dat ik meer wilde.

“Goed dan, laten we gaan.”

We vertrokken in de duisternis, zonder de
erotische scènes op het scherm nog een blik waardig te gunnen, achtervolgd door
enkele schunnige opmerkingen. We haastten ons naar de plaats waar ik mijn wagen
had gelaten. Met krijsende banden nam ik verwachtingsvol de richting van een
nieuw avontuur. Dit is echter stof voor een ander verhaal.

Tot zover ‘zijn’ verhaal’

Britt staarde vol ongeloof naar dit relaas.
Had Harry dit geschreven? Ze kon het niet geloven. De tekst was niet
ondertekend, dus het kon ook een op internet gekopieerd verhaal zijn. Zij legde
de vellen terug op het bureau en hervatte nadenkend haar werkzaamheden.

Britt