ALLES WAT JE WIL!

Het had iets clandestien om in een hotel aangrenzende
kamers te nemen, bedacht ik.

De kamer was een minisuite met een bank en een keukenhoek en
een aparte slaapkamer. Ik kon rondlopen, maar dat deed ik niet. Ik kon het
licht aandoen, maar dat deed ik ook niet. Want er stond iets te gebeuren. Ik voelde
het. Ik zette mijn tas op het aanrecht en luisterde. Johan was in zijn kamer.
De grendel aan de andere kant van de tussendeur werd weggeschoven en… Mijn
hart bonsde zoals het al deed vanaf het moment dat ik met de lift naar boven was
gekomen. Hij had zijn kaken op elkaar geklemd en zijn handen diep in de zakken
van zijn jas gestoken.

Mijn blik was afgedwaald naar de rits van zijn broek. Hij
was opgewonden. Heel erg. Ik had verrast kunnen zijn, behalve dat ik mijn deel
had bijgedragen om hem zover te brengen. Toen hij me hielp bij het uitstappen voor
het hotel, had ik hem eerst gekust. Hard en snel, met mijn handen in de zijne. Ik
had hem losgelaten met de woorden “hoe eerder, hoe beter”.

Nu, op dit moment, stond er iets te gebeuren. Goddank. Ik
had hem bijna besprongen toen we op de snelweg reden en hij mijn verbeelding
prikkelde met alle dingen die hij met mij wilde doen. Onder de gordel.

Hij verspilde geen tijd met praten. De tijd voor lieve
woordjes was voorbij. Zijn hand omklemde in één vloeiende beweging mijn kaak,
tilde mijn gezicht op en hij nam mijn mond met een heftigheid die mijn lippen
zacht maakte, mijn longen leegzoog.

Ik had het heet, mijn huid stond strak en tintelde op de juiste
plekken. Ik deed mijn hoofd achterover om naar adem te kunnen snakken en hij
maakte gebruik van de gelegenheid om zijn tong in mijn mond te steken. En wat
altijd zo… merkwaardig had geleken, was nu absoluut, absoluut logisch. Het
was voorspel. Een belofte. Wat hij met zijn mond aan het doen was, zou hij ook
doen met dat keiharde lichaamsdeel dat, daarbeneden, tegen mijn aan drukte. Hij
maakte zich los en zijn stem klonk als een grom en deed mijn huiveren. “Zeg
ja.”

”Ja.”

Hij duwde mij tegen de deur, plaatste zijn handen aan
weerszijden van mijn hoofd, terwijl zijn heupen tegen mijn middel wreven.
“Alles wat ik wil. Zeg het.”

”Alles…” ik aarzelde. “Wat be…”

”Alles wat ik wil,” herhaalde hij ruw. Toen zachtjes: “Alles
wat ik wil zal je een goed gevoel geven. Dat beloof ik je. Dus zeg het tegen
me, Veronique. Alles wat ik wil.”

Ik knikte. Hervond mijn stem. “Alles.”

Hij kuste mijn opnieuw, zachte, prikkelende kussen maakte
dat ik wilde zuchtte. Hij wreef met zijn neus in mijn hals, ging met zijn tong naar
de plek waar mijn halsslagader klopte. “Zenuwachtig?”

”Een beetje. Ja.”

”Hoeft niet.” Hij draaide met zijn heupen en ik snakte naar
adem. “Ben je nat?”

Er ging een rilling door mijn heen. O god. “Ja.”

”Een beetje?”

Ik slaakte een zucht. “Nee.”

Hij ademde huiverend uit. “Mooi.” Hij hield zijn handen aan
weerszijden van mijn hoofd plat tegen de deur en nam mijn mond opnieuw voor een
verzengende zoen. Ik greep zijn jas en klampte me als een drenkeling aan hem
vast.

”Maak je jas los.” Ik gehoorzaamde met trillende vingers en
liet de jas zonder er een seconde over na te denken op de grond vallen.

“Nu je trui.” Ik trok hem over mijn hoofd. Ik aarzelde even
toen de col vast kwam te zitten. Ik maakte de trui voorzichtig los en streek
mijn haar goed terwijl ik de trui boven op mijn jas liet vallen.

Zijn mond ging weer naar de mijne; dit keer was de zoen
sensueel en ongehaast en toen hij zich losmaakte, liet ik een zacht
protesterend geluid klinken.

“Nu mag je zelf kiezen wat je uitdoet,” mompelde hij.
“Spijkerbroek of beha.”

“Ik heb mijn schoenen nog aan.”

“Daar zorg ik wel voor.” Ik huiverde opnieuw toen er allerlei
beelden door mijn hoofd flitsten. “Trek je broek uit voor me, Veronique.”

Hoe ik erin slaagde de knoop en de rits los te krijgen weet
ik nog steeds niet maar even duwen en met de heupen draaien zorgde ervoor dat
mijn spijkerbroek soepel op mijn enkels zakte. Hij zuchtte bevend en zijn adem
was warm op mijn schouder. Waar hij een kus op drukte. Hij ging naar mijn
sleutelbeen, maakte mijn huid ook daar warm met zijn adem. Hij ging met het
puntje van zijn tong langs het midden van mijn hals en ik hield mijn adem in.

“Johan.” Ik voelde aan mijn huid dat hij glimlachte.

“Je bent toch niet verlegen, Veronique?” Hij wachtte niet op
antwoord, maar liet zijn handen in een roofdierachtige beweging langs de deur
omlaag wandelen en zijn schouders rolden soepel als die van een grote kat. Hij
zocht zich kussend een weg tot hij bij mijn buik was en hij op zijn knieën zat.
Hij knielde voor me en zijn neus was maar een paar centimeter verwijderd van de
plek die inderdaad heel erg nat was.

Hij ademde in en toen hij uitademde was dat met een ruw
geluid waar mijn knieën slap van werden.

“Je maakt me ongeduldig, Johan.”

Hij grinnikte duister. “Mooi. Want jij maakt me gek. Heb je
enig idee hoe lekker je ruikt? Hoe graag ik aan wil vallen, je wil proeven?”

Ik moest me schrap zetten en dat maakte hem weer aan het
grinniken. “Waarom doe je dat dan niet?”

Hij slikte duidelijk hoorbaar. “Omdat ik wil dat je benen
vrij zijn. De eerste keer dat ik je zag stelde ik me voor hoe je benen over
mijn schouders lagen en mijn tong heel diep in je zat.” Opnieuw dat duistere
gegrinnik. “Ik durf te wedden dat je er geen idee van had dat ik terwijl ik je boterkoeken
zat te eten, er alleen maar aan dacht om van jou te snoepen.”

“Nee,” fluisterde ik. “Absoluut geen idee.” Mijn heupen
leken een eigen wil te hebben en gingen in zijn richting. Hij ging met zijn
hoofd een paar centimeter achteruit en liet een waarschuwend gegrom horen.

“Als ik eenmaal begin, zal ik niet meer kunnen ophouden. Dus
breng me niet in verzoeking.”

”Schiet dan in hemelsnaam op.”

Hij greep abrupt een voet beet, rukte aan de laars en wierp
die over zijn schouder. De andere laars ging erachteraan. “Stap uit je broek.”

Dat deed ik en hij kwam overeind, pakte met beide handen
mijn achterste en tilde mijn van de grond. Mijn knieën kwamen omhoog en
omklemden zijn heupen. Ik greep zijn schouders beet toen hij mij in het rond
draaide.

“Schiet op, Johan. Alsjeblieft.”

Een tel later lag ik op mijn rug op het bed met mijn benen
over zijn schouders en zijn mond… “O god.” Hij zoog door het kant van mijn
slipje heen en ik kromde mijn rug, vergrootte de wrijving en rolde met mijn
heupen tot ik het ritme had gevonden dat mijn tot grote hoogte bracht.

Hij trok zich plotseling terug, en ontlokte daarmee een
protest aan mijn lippen. “Wacht,” wist hij uit te brengen. “Even wachten.” Hij
zat geknield tussen mijn benen, hoofd gebogen en zijn vuisten langs zijn
lichaam. Zijn borst ging hijgend op en neer.

“Wat? Wat is er?”

Hij lachte ongelovig. “Wat er is? Veronique, ik kom bijna
klaar en ik ben nog niet eens begonnen. Ik moet een beetje kalmer aan doen.”
Hij ging met zijn hand over mijn benen omlaag en toen weer omhoog. “Dit moet
weg.” Hij trok mijn slip eerst over het ene been, toen over het andere en
bracht het naar zijn neus en snoof.

“O,” fluisterde ik.

Hij propte het slipje in zijn broekzak, legde vervolgens
voorzichtig mijn benen over zijn schouders en trok me naar zijn mond. Zijn tong
bewoog plagend en ik dacht dat hij naar me keek.

“Johan. Alsjeblieft.” Ik duwde mijn heupen in zijn richting.
“Alsjeblieft.”

Met een grauw liet hij me op het bed vallen en stak zijn
tong diep in mij. Ik klauwde mijn handen in zijn haar en trok hem dichter tegen
me aan, plantte mijn hielen in zijn rug om mij verder naar boven te kunnen
duwen en al die tijd likte en zoog hij en liet hij me zweven.

Ik werd volkomen overvallen door mijn orgasme en ik kromde
mijn rug terwijl ik hijgend zijn naam uitstootte. Daarna… Ik lag op het bed
met mijn vingers nog steeds in zijn haar en hijgde alsof ik zojuist de marathon
had gelopen.

“O, mijn god,” fluisterde ik. Hij hief zijn hoofd en hing
hijgend boven me.

“Lekkerder dan ik had durven dromen,” zei hij zacht. “En ik
heb heel veel gedroomd.”

Ik dwong mijn vingers om zijn haar los te laten en hij liet
zich op de matras vallen. “Ik kan niet geloven dat ik hier nooit over heb
gehoord.”

Hij drukte een kus op de binnenkant van mijn dij. “Je zegt
van die lieve dingen,” plaagde hij.

“We zijn toch nog niet klaar, hè?”

“O nee,” beloofde hij. “Maar ik kom liever niet spontaan
klaar als een tiener.”

Ik beet op mijn lip. “Ik heb geen condooms bij me.”

”Ik wel.”

Ik haalde diep adem. “Schiet op,” fluisterde ik.

“Nee.” Hij stond langzaam op van het bed. Ik kreeg de indruk
dat hij zich voor mij stripte, om mij de tijd te geven aan hem te wennen.
Plotseling had ik er behoefte aan om hem te zien. Van mij. Dat is van mij. Het
was zo erotisch als het maar zijn kon.

Hij was bezig zich van zijn overhemd te ontdoen en zijn
spieren bewogen bij elke beweging van zijn lichaam. Hij liet het overhemd op de
vloer vallen en ik gaf mijn ogen goed de kost. Zijn borst was… mooi. Ik deed
mijn ogen dicht.

“Nee,” zei hij ruw. “Waag het niet. Kijk naar me.”

Ik deed net op tijd mijn ogen open om te zien dat hij zijn
broek liet zakken. Daar stond hij, met ontbloot bovenlijf en een erectie die
probeerde uit zijn boxershort te ontsnappen.

“Johan,” zuchtte ik.

“Is dit een teken dat ik problemen heb met wat ik zie?”
wilde hij weten terwijl hij naar zichzelf wees. “Nou?”

“Nee.” Ik keek naar zijn gezicht en liet mijn blik toen weer
naar zijn boxershort glijden. “Nee, dat is het niet.”

“Dat is het zeker niet,” gromde hij. Hij deed zijn
onderbroek uit en boog zich voorover om zijn portefeuille te zoeken en haalde
er een condoom uit. Hij rolde hem over zijn penis en mijn mond werd droog.
Zonder zijn ogen ook maar een moment van mijn gezicht af te wenden, kroop hij
op het bed tot hij boven mijn hing. “Zeg ja,” eiste hij.

“Ja.” Ik kwam overeind en kuste hem op zijn mond om mezelf
op zijn lippen te kunnen proeven. Dat verraste hem. Met een zachte grom duwde
hij me op het bed en drong in één beweging mijn lichaam binnen. Ik boog mijn
hoofd achterover. Voelde hem in mij. “Ja.”

“Je bent strak. Dat voelt zo lekker.”

“Je bent perfect,” fluisterde ik. “Help me.”

Hij bepaalde het tempo en begon langzaam. Ik kon het zien
toen hij de grenzen van zijn zelfbeheersing bereikte, want zijn ogen werden
donkerder dan zwart, de spiertjes in zijn kaak bolden een beetje op en zijn
bicepsen trilden van de inspanning.

“Sla je benen om me heen.”

Dat deed ik en ik begon zachtjes te kreunen toen hij nog
dieper in mijn drong. Het zweet parelde op zijn voorhoofd en zijn blik werd
onscherp. Toen begon hij sneller te beuken, harder en harder, en hij klemde
zijn kaken op elkaar tot hij zijn rug kromde en zijn lichaam schokte terwijl
hij klaarkwam. Hij zakte in elkaar, zijn lichaam zwaar op het mijne.

Ik sloeg mijn armen om hem heen en zuchtte. Hij bewoog niet
en zijn stem klonk gesmoord toen hij vroeg: “Zucht van genot of van verdriet?”

“Heel erg van genot.” Hij probeerde te bewegen, maar ik verstevigde
mijn greep. “Nee. Blijf liggen.”

“Ik ben te zwaar voor je.”

Ik drukte een kus op zijn schouder. “Na zo veel jaren alleen…
Het voelt lekker dat je zo zwaar bent.”

Hij kuste mijn kin en liet zijn voorhoofd tegen dat van mijn
rusten. “Alles wat ik wil?”

Ik moest glimlachen. “En dat vraag je nu?”

Zijn mondhoeken krulden, maar toen werd hij weer ernstig.
“Toen ik je… proefde…”

Ik voelde mijn wangen warm worden. “Ja?”

“Toen had je je vingers in mijn haar en dat vond ik fijn. Ik
wil je aanraken. Overal.” Hij kuste mijn slaap en ging met zijn lippen lichtjes
over mijn haar.

“Ik vind je mooi, hoe dan ook. Uit zijn blik sprak
tevredenheid.

Ano&Niem

Graag jouw waardering
voor dit verhaal op de “DUIMPAGINA” en/of reactie hier
onder.