De redactie wenst jullie liefde, hoop en geluk, vrede in het
hart, en voor ’t nieuwe jaar een goede start.