Blog Image

Verhalen voor de 4Fingers

OF U ER ZELF BIJ WAS.

Een vrouw

George Posted on zo, mei 15, 2022 14:22

Het op een zondag 7 uur in de ochtend. De deurbel ging. Frans lag warm tegen me aan en we deden tegelijk onze ogen open. Hij rekte zich liefelijk uit en gaf me een zoen op mijn mond. Ik beantwoorde zijn zoen en gaf hem een warme knuffel. De deurbel ging weer. Ik keek hem met fronsende wenkbrauwen aan. We dachten beide dat het een vergissing moest zijn. Ik stond op en keek door het slaapkamerraam naar beneden en zag een vrouw staat. Snel deed ik mijn kamerjas aan en keek naar Frans. “Waarschijnlijk Jehova getuigen” zei ik tegen hem en liep naar beneden. Nog met slaap in mijn ogen deed ik de deur open en daar stond een vrouw met een grote tas om haar schouder en folders in haar linkerhand. Ze stelde zich voor en vroeg of ik geïnteresseerd was in de boodschap. Ik wreef in mijn ogen en vroeg haar of ze het normaal vond om op zondag ochtend 7 uur mensen wakker te maken. Ze verontschuldigde zich maar zei dat de boodschap te allen tijde verkondigd moest worden. Ondertussen had ik wel zin in een kop koffie en dacht bij me zelf ‘wat kan me het ook schelen’.

Ik nodigde haar binnen, meer uit medelijden en zin in koffie dan uit interesse. “Wilt u koffie?” vroeg ik haar en liep haar in de woonkamer vooruit. Ze wilde wel een kopje en nam, zonder uitnodiging, plaats op de bank. Ik ging de keuken in en zette koffie. Ik ging tegenover haar zitten en verontschuldigde haar voor mijn botte opmerking van net. Ik stond op en nodigde haar uit om haar jas aan te nemen. Ze stond op en deed haar jas uit die ze me aangaf. Ik hing haar jas in de gang op aan de kapstok en ging weer naar de keuken. “Wilt u melk en suiker?” vroeg ik haar uit de keuken maar ze wilde niets in haar koffie. Na haar de koffie te hebben aangereikt nam ik weer plaats tegenover haar. Ze nam een folder van de stapel naast haar en wat andere folders uit de tas en reikte me die aan. Ze begon haar verhaal te doen en ik luisterde aandachtig naar wat ze te vertellen had. Zo ging er tien minuten voorbij. Plots hoorde ik Frans vloekend de trap af komen. “Jan, waar heb je de badhanddoeken gelaten?”. Hij kwam binnen met een klein handdoekje om zijn middel. Frans stond aan de grond genageld toen hij de vrouw zag zitten.

De vrouw stond naar Frans en mij te kijken en was onaangenaam verrast. Ik zag haar denken; “Homo’s! Heb ik dat!” Frans haalde weer naar me uit “Jan kon je niet zeggen dat we een gast hebben” en liep naar de vrouw toe. “Neemt u mij niet kwalijk mevrouw, ik wist niet van uw aanwezigheid, ik ben Frans vriend van Jan” en gaf haar een hand en een handkus. De vrouw was nog steeds zichtbaar verrast en ging weer zitten. Frans keek me aan en zei “waarom zei je niet dat we een gast hebben?” Hij wachtte niet op een antwoord en liep door naar de keuken om voor zich zelf een koffie in te schenken. “Willen jullie ook nog een koffie” hoorde we hem roepen. Ik keek de vrouw aan die net haar koffie leegdronk, ze was nog helemaal van de kaart. Ik riep naar de keuken dat hij bij moest schenken. Frans liep terug de woonkamer in met de koffiekan in zijn hand en schonk koffie in het kopje van de vrouw en die van mij. Hij bracht de koffiekan terug in de keuken en nam plaats in de fauteuil schuin tegenover haar en mij. Frans keek de vrouw aan en verontschuldigde zich weer; “neemt u mij alstublieft niet kwalijk mevrouw… ik ben het niet gewend zo vroeg gasten te ontvangen”.

De vrouw glimlachte naar Frans en nam daarmee zijn excuses aan. Ze begon haar verhaal weer af te steken echter, ik merkte dat ze zich ongemakkelijk voelde door Frans zijn, tamelijk naakte, aanwezigheid. Af en toe schuifelde ze. Toen vroeg ze waar de wc was. Frans stond op en liep haar voor om de wc aan te wijzen. Eenmaal terug op de bank vroeg Frans de vrouw wat ze van hen als homo paar vond. De vrouw voelde zich al niet op haar gemak maar nu voelde zich al helemaal niet comfortabel. Ze vermande zich en vroeg aan Frans waarom hij niet met een vrouw een relatie had. Frans schoof een beetje naar voren en zat op het puntje van zijn stoel. Hij begon te vertellen dat hij vroeger getrouwd was en dat zijn huwelijk stuk was gelopen op het feit dat zijn ex niet meer van hem hield. “Mijn ex was, voor ons trouwen, altijd aanhankelijk en altijd in voor intensieve seks. Na het trouwen werd het minder en minder tot ik Jan ontmoete…” en keek me liefde vol aan. “We ontmoeten elkaar in de supermarkt, wachtend in de rij voor de kassa kwamen we met elkaar in gesprek over van alles en niets. Ik nodigde Jan uit voor een koffie en we werden goede vrienden. Zonder het te beseffen werd ik verliefd op Jan en… tja van het een kwam het ander”.

Frans stond op en stapte naar me toe, boog zich voorover en gaf me een kus op mijn voorhoofd. Frans nam weer plaats en zijn stoel. De vrouw keek vol verwondering ons aan en was zichtbaar gecharmeerd. Opnieuw vermande ze zich en begon haar verhaal dat mannen en vrouwen voor elkaar geschapen zijn. Dat seks niet het uitgangspunt mag zijn voor een relatie. Frans vroeg haar wat ze van de “liefde bedrijven” vond. Ze antwoordde dat de “liefde bedrijven” een zaak is tussen een man en een vrouw en dat zoiets privé gebeurt. Frans begon te huilen. De vrouw en ik schrokken en beiden stonden op. We knielden voor hem en begonnen hem te troosten. “Jan, word alsjeblieft niet boos. Ik mis soms mijn ex.” snotterde hij. De vrouw hield zijn hand vast en ik streelde zijn rug. Ik omhelsde Frans en begon hem te kussen op zijn wang, voorhoofd, in zijn nek en op zijn mond. De vrouw, die Frans zijn hand nog vast hield, keek vol bewondering hoe liefde vol we waren, wreef over Frans zijn dijbeen. Ze wist niet goed met de situatie om te gaan maar ze had de drang tot troosten. Frans keek haar aan en glimlachte, hij pakte haar hand en kneep er zachtjes in. “Dank u, u bent een schat van een vrouw”. Zonder het te beseffen omhelsde hij haar en gaf hij haar een kus op haar voorhoofd. “Dat is lang geleden dat ik een vrouw zo omhelsd heb” fluisterde hij hoorbaar en gaf haar een kus op de wang. “Vindt u het erg dat een homo u een kus geeft” vroeg Frans haar. Ze keek hem aan en glimlachte. Voor ze een antwoord kon geven aaide ik over haar wang en gaf haar ook een zoen op de wang. “We zijn allen mensen met onze gevoelens en emoties en die kunnen we best met elkaar delen” zei ze. Ze hief zich een beetje op en kuste Frans op zijn wang. Frans had dat niet verwacht en viel achterover in de fauteuil en nam haar onbewust in zijn val mee.

De val was voor haar onverwacht en leunde met haar hand op zijn borstkas. Frans slaakte een zucht toen hij haar hand voelde en kwam weer overeind, haar hand op zijn borstkas gedrukt met zijn hand. Ze ging wat van hem af maar liet Frans haar hand vast houden. Frans keek haar aan en zei “wat een zachte hand heeft u. Dat is lang geleden dat een vrouw me heeft aangeraakt”. Ze glimlachte naar Frans en wilde haar hand terugtrekken maar Frans hield haar nog zacht vast. Hij streek met haar hand over zijn borstkas en genoot zichtbaar. Toen bracht hij haar hand naar zijn mond en begon haar handpalm te kussen. Ze keek Frans lief aan en liet het toe, ze boog haar hoofd verlegen naar beneden. Plots schoten haar ogen wijd open en fronste haar wenkbrauwen. Ik zag dat de handdoek van Frans omhoog stond en ik glimlachte naar de vrouw en zei “volgens mij wordt Frans opgewonden van u”. Frans keek ons aan en keek daarna naar zijn handdoek en zijn hoofd werd vuur rood. Hij liet haar hand los en duwde met beide handen zijn handdoek naar beneden.

Frans begon te stotteren maar er kwam niet veel zinnigs uit zijn mond. De vrouw werd, net als Frans, vuur rood en wist niet wat ze met de situatie aan moest. Ik pakte haar hand en keek haar aan. “U bent een lieve vrouw en ik weet zeker dat u Frans begrijpt. Het was voor hem moeilijk zijn vrouw los te laten, hij hield heel veel van haar. Ik ben dan wel zijn maatje maar hij heeft nog veel onderhuidse gevoelens voor vrouwen”. Ze keek me begripvol aan en accepteerde de situatie. Ik liet haar hand los en omhelsde Frans. Met mijn hand wreef ik over zijn rug en kuste in zijn nek. Frans keek me aan en begon me op mijn mond te zoenen. We bleven elkaar zoenen tot het op vrijen aankwam. We lieten elkaar weer los en keken de vrouw aan die verwonderd naar ons stond te kijken. Onverwachts zei ze “ik wist niet dat mannen zo met elkaar omgaan. Ik dacht dat mannen alleen maar seks bedrijven en eigenlijk elkaar niet lief hebben”. Frans en ik keken elkaar weer aan en glimlachten. Frans pakte haar handen en begon haar handpalmen te kussen. Hij keek haar aan en zei “Ik heb nooit gedacht dat een Jehova getuige zo begripvol zou zijn.” Ze keek hem aan en lachte. Frans was daar niet op berekend en een beetje boos. Hij liet een hand los en begon haar andere hand weer te kussen. Met zijn andere hand wreef hij over haar wang “je bent een lieve, mooie vrouw” zei hij tegen haar.

Ze keek hem aan en antwoordde “mooi? Ik? Ik kan je moeder wel wezen. Ik ben 39 jaar en getrouwd. Ik heb geen kinderen, omdat mijn man geen kinderen kan maken”. Frans keek me vragend aan en ik bevestigde zijn opmerking. Ik pakte haar ander hand en begon deze te kussen en zei haar dat ze een prachtige vrouw was. Ik begon met mijn andere hand door haar haren te strelen en kuste haar op haar wang en kuste nog eens, weer eens haar voorhoofd, nog eens en kuste op haar oog. Ze sloot daardoor haar ogen. Ik kuste weer haar wang en haar kin en haar mond, die ze niet beantwoordde. Ik kuste weer haar wang, slaap, voorhoofd, oog, wang, kin en mond, die ze wel beantwoordde. Toen bleef ik haar mond kussen en ze kuste terug. Frans keek hoe ik haar kuste en gleed op z’n knieën op de grond. Hij begon haar haar te strelen en ook hij begon haar op de wang te kussen en in haar nek. Haar ademhaling werd zwaarder en ze zuchtte af en toe. Strelend door haar haren gleed hij over haar rug en begon haar rug zacht te strelen. Na een paar halen gleed zijn hand onder haar oksel door en begon haar borst te strelen. Ze keek hem aan en glimlachte. Ze sloot haar ogen en haar hoofd ging naar achteren. Ze genoot.

Ik legde mijn hand op haar rug en ondersteunde haar. Langzaam liet ik haar naar achteren leunen en legde haar op haar rug. Ik bleef haar zoenen en Frans streelde over haar borsten. Frans begon haar blouse los te knopen, haar ogen liet ze gesloten en liet Frans z’n gang gaan. Frans streelde over haar zachte borsten. Ik ontdeed me van mijn badjas en kuste haar verder op de mond en nek. Ik gleed naar beneden en kuste haar borsten. Ondertussen had ik haar hand vast en legde haar hand op mijn dijbeen. Ze begon mijn been te strelen en gleed naar boven. Ik voelde haar hand over mijn ballen strelen en zag, hoe ze met haar nadere andere hand, het handdoekje van Frans los deed. Ze begon ook zijn ballen en strelen. Het raakte in een stroom versnelling. Frans ontdeed haar van haar bh en begon haar borsten en buik te kussen. Haar kont ging omhoog en Frans gleed met zijn handen eronder. Hij ritste haar lange rok los en trok deze naar beneden, haar slip gleed ook mee.

Daar lagen we, twee homo’s en een vrouw, naakt. Ze deed haar ogen open en trok zich op. Ze deed haar bloesje en bh uit en gooide ze met een sierlijke beweging weg. Ze keek ons aan en lachte zachtjes. We richten ons ook op en begonnen op haar gezicht overal te zoenen. Ze streelde met haar handen door ons haar. Onze handen streelde over haar borsten en buik. Haar tepels werden voelbaar harder. Uit het niets begon ze te huilen en deed haar handen op haar gezicht. We schrokken en streelde over haar rug. Frans keek me aan zei. “Ik geloof dat we te ver gingen.” En ik knikte bevestigend. Ze wreef haar ogen droog en zie snotterend “Nee, jullie zijn uiterst lief. Ik heb me ook laten gaan. Ik huil niet om wat we doen, het is zo lang geleden dat ik dit gevoel heb gevoeld”. We keken de vrouw vragend aan. “Ik voel me bemind” vervolgde ze. “Ik voel niet dat we seks hebben. Ik voel me bemind en dat is lang, heel lang geleden”. We begonnen haar natte ogen en wangen ze kussen en streelde door haar haren. Ze keek me aan en vroeg of ik ooit een relatie met een vrouw heb gehad. Ik schudde mijn hoofd en ze begon me te kussen op mijn wang en toen op mijn mond. We begonnen te vrijen. Ze keek me weer aan en vroeg of ik dat fijn vond. Zonder te antwoordden kuste ik haar mond en streelde over haar borsten. Haar hand gleed naar mijn ballen en begon deze te masseren. Mijn lul werd harder. Frans gleed met zijn hand over haar hand en masseerde mijn lul. De vrouw begon in mijn hals te kussen en beet er af en toe in. Met haar andere hand streelde ze over mijn borstkas en mij buik. Frans schoof wat weg om haar ruimte te gunnen. De vrouw duwde me naar achteren en ik kwam, met een plof op mijn rug op de grond. Ze gooide haar been over me heen en begon over mijn borstkas te wrijven en te kussen. Ze zakte naar mijn buik en begon mijn lul te masseren.

Frans begon over haar rug te strelen en wreef over hoor kont. Hij schoof achter haar en kneedde haar kont en wreef aan de binnenkant van haar dijen. Langzaam wreef hij naar boven en kwam bij haar vagina, deze was warm en nat. Hij pakte zijn lul vast en priemde hem in haar. Langzaam begon hij haar te neuken. Intussen begon ze met te pijpen. Ik wist niet wat me overkwam, hief me omhoog en begon haar haren te strelen. We genoten alle drie en kwamen klaar. Frans spoot haar vol en kwam naast ons hurken. Ze pakte ons beide lullen vast en begon ze leeg te knijpen. Ze likte ons beide schoon. Ze hief zich op en we begonnen haar te zoenen, proefden ons sperma in en rond haar mond. We omhelsden elkaar, kusten en streelden waar we maar konden kussen, konden strelen. “Ik wil jullie nooit meer los laten” fluisterde ze. Ik rolde de vrouw op haar rug en kuste haar mond, nek en zoog op haar borsten. Ik gleed naar beneden en likte haar vagina. Ik proefde een mengelmoes van haar vocht en het sperma van Frans. Kussend op haar buik schoof ik weer naar boven en neukte haar heel langzaam om niets te missen van het genot.

Frans schoof naar de vrouw en ze begon hem te pijpen. Ik neukte haar en kuste haar kuste ook op Frans zijn lul. Ze pakte Frans z’n lul in haar hand en trok deze zachtjes af. Ze richtte zijn lul naar mijn mond en zei, met een glimlach op de mond “Laat eens zien hoe een man een man pijpt”. Terwijl ik Frans zijn lul in mijn mond nam en hem pijpte, bleef ze Frans aftrekken en ik bleef haar zachtjes neuken. Ik liet Frans zijn lul uit mijn mond glippen en begon hard te stoten. Ze liet Frans zijn lul ook los en genoot hoorbaar van mijn harde stoten. Harder en sneller neukte ik haar en Frans begon zichzelf af te trekken. De vrouw en ik kwamen luidkeels klaar en begonnen elkaar innig te kussen. Onze tongen vlochten zich om elkaar heen en ik bleef in haar. We keken naar Frans hoe hij zichzelf aftrok. Ik legde mijn wang op haar wang en we keken samen naar Frans hoe hij zichzelf tot een hoogtepunt bracht. Ik bleef haar langzaam doorneuken met mijn iets slapper wordende lul, ik wilde er niet uit. Frans begon zwaarder te hijgen en bracht zijn lul richting onze monden. Onze monden gingen open wachtend op zijn sperma. Met een beweging naar onze monden spoot hij zijn sperma in onze monden en likten onze monden.

Door het geile schouwspel werd mijn lul harder en ik neukte haar door. Frans kneedde zijn lul uit en we likte zijn lul schoon. De vrouw voelde mijn lul ook harder worden en duwde me van haar af. Ze draaide zich om op haar buik en duwde me met haar billen ophoog. Ze duwde Frans op zijn rug en bleef hem pijpen. Toen ze zijn lul weer vol bloed heeft laten pompen schoof ze naar boven. Kussend op haar weg naar boven schoof ze zijn lul in haar vagina en begon ze hem te neuken. Ik stond nog achter haar en likte haar kontgaatje. Toen dit goed nat was duwde ik een vinger erin en toen twee vingers. Ze drukte af en toe haar sluitspieren dicht maar het werd wel minder. Toen haar sluitspieren niet meer knepen, deed ik twee vinger in haar kontje en ik neukte ik haar met mijn vingers. Haar kont werd soepeler en ik voelde Frans zijn lul langs mijn vingers. Ik trok mijn vingers uit haar kont en pakte mijn harde lul vast. Langzaam zette ik mijn lul tegen haar kont en drukte langzaam door. Voorzichtig neukte ik haar in haar kont. Ik voelde Frans zijn lul langs mijn lul wrijven. Langzaam verhoogde ik mijn tempo en de vrouw was buiten haar zinnen geraakt.

Ze begon ongecontroleerde bewegingen te maken met haar rug en we neukten in een synchroon ritme. Ze neukte Frans en ik haar. Ze kwam klaar en bleef op Frans liggen. Ik bleef haar doorneuken en Frans zijn lul werd iets slapper maar het voelde nog lekker. Ik ging harder stoten en kwam zuchtend klaar. Voldaan rolde ik naast hen en we kusten elkaar op de mond. Onze tongen vonden elkaar en we voelden elkaar een eenheid worden. De vrouw rolde zich van Frans af en ik schoof iets opzij zodat ze tussen ons in kwam liggen.

Frans en ik streelden over haar borsten en haar buik. We namen beiden een borst in onze mond en begonnen, als baby’s te zuigen. De vrouw streelde door onze haar en genoot. Frans hief zich iets op en vroeg of we zin hadden samen te gaan douchen. Zonder daarop te antwoorden stonden we alle drie op en liepen naar boven. De vrouw liep voor ons en we handen beiden een hand op hard kont die, door het traplopen, heen en weer wiebelden. Boven gekomen liepen we naast haar met onze handen om haar middel. Ze deed haar handen om onze nek en gooide, als een kind, haar benen in de lucht. We lachten als pubers om ons gedrag en liepen lachend de badkamer in. Frans liet de vrouw los en deed de douche aan. We zaten nog wat aan elkaar te strelen en te kussen. Toen de douche begon te stomen stapten we onder de douche en zeepten we elkaar in. Schoon en voldaan liepen we naakt naar beneden. De vrouw liep naar de keuken en begon, zonder overleg, ontbijt te maken. Frans en ik keken elkaar aan maar lieten haar haar gang gaan. Toen ze het ontbijt op een dienblad op de eettafel zette namen we plaats. Zonder iets te zeggen aten we maar we bleven elkaar aankijken. Ik keek Frans en de vrouw aan en had het gevoel dat dit niet eenmalig mocht zijn. Mijn hart viel voor de vrouw open.

Ik gokte het er op en zei: “Lieve, lieve Frans, ik denk dat me nog nooit zo heb gevoeld. Frans, ik houd heel veel van jou maar ik denk dat ik ook van mevrouw, begin te houden. Ik wil niet dat dit voorbij gaat”. Frans stond op, boog zich voorover en zoende me op mijn mond. Hij ging weer zitten keek ons aan en zei dat hij dat gevoel ook voelde. De vrouw keek ons beide aan en stond op. Ze veegde haar mond met een servetje en vroeg “Wat zouden jullie ervan vinden als ik bij jullie intrek. Ik weet dat jullie homo’s zijn en dat jullie van elkaar houden maar ik voel ook iets voor jullie. Misschien dat jullie mij een kind kunnen schenken.” Frans en ik stonden op en liepen naar haar toe. We omhelsden elkaar en zoenden elkaar waar we maar konden. Ze keek ons vragend aan. We kusten haar op haar wangen en ik vroeg haar hoe ze dat van plan was. Ze zei dat haar man vandaag laat thuis zou komen. “Ik ga nu naar huis en pak me spullen in. Ik zal een briefje achterlaten dat ik hem verlaat. Voor de middag ben ik terug”. We knikten eenstemmig en omhelsden elkaar weer. Dit was het begin van iets moois tussen twee homo’s en een vrouw.

GeorgeBurenpret

George Posted on wo, april 13, 2022 12:41

Ons huis is gelegen in een gezellige buurt. Iedereen praat tegen iedereen, tof om er te wonen. Nu is het nog beter wonen. Onze tuinen zijn gescheiden door een halfhoge haag. Met wat moeite kun je erover heen kijken. Vanuit het raam van de bovenste verdieping, krijg je een volledig zicht over buurman ‘s tuin. Bij zonnige dagen liggen we al eens naakt te zonnen, ook onze buurvrouw en buurman. We hebben elkaar al naakt gezien dus. Hij een sympathieke veertiger met een buikje, zij net veertig geworden, tof mollig figuur maar een achterwerk om u tegen te zeggen.

Het werd avond en ik had die dag naakt liggen genieten van de zon. Net toen ik naar binnen wou gaan, riep mijn buurvrouw Ellen. Ze stond op een stoel en keek over de haag de tuin in. Ik stond in mijn adamskostuum en keek haar onbeschaamd aan, te luisteren wat ze zeggen wou. Ze vroeg of ik zin had om wat te komen drinken. Ze wist dat mijn vrouw op stap zou gaan met de vriendinnen, zo zou ik niet alleen hoeven te zijn vanavond. Eigenlijk had ik geen speciale plannen, dus… waarom niet. Ze grapte dat ik best zo mocht komen. Ik ging naar binnen me aankleden en vertelde mijn vrouw over de plannen. Even later vertrokken we beiden.

Een gezellige babbel en een warm voorjaarsavondje. De wijn kwam sneller dan verwacht en we werden wat licht in het hoofd. De gesprekken veranderden van onderwerp en wat dacht je? Inderdaad… ook het onderwerp seks kwam ter sprake. Ellen zei plots; “Ik dacht dat je in je mooiste kostuum zou komen? Niet mis hoor”; zei ze half dronken. “He hè, ik wist niet dat je me van tijd stond te begluren. Ik zal maar oppassen”; antwoordde ik. “Ik niet alleen, Robert ook en zelfs meer dan ik”; verklaarde Ellen. Robert, kreeg een kleurtje, glimlachte en verdween. Ellen ging verder met haar openbaringen, gedreven door de drank. De anders ietwat bedeesde buurvrouw, sprak nu zonder een blad voor de mond te nemen. Ze openbaarde zelfs dat Robert zich al een par keer had afgetrokken terwijl hij door het raam naar mij stond te kijken. “Naar mij?”

Gelukkig was Robert niet aanwezig of hij moest bloedrood geworden zijn. Ik was verbaasd, maar om heel eerlijk te zijn, liet deze gedachte me niet volkomen koud. Dat ik zelfs een man opwind… Het enige wat ik kon stotteren was; “Jammer dat jij het niet bent, daar zouden we wat kunnen aan doen”.

“Misschien, kan dat ook wel”; zei ze. “Rob fantaseert soms tijdens ons seksspel over jou. Dat je mij neukt terwijl hij erop staat te kijken, terwijl zou hij zich aftrekt en klaar komt over je billen.” Wel wat verbaasd van mezelf, zei ik; “Och als het dat maar is. En jij gaat daarmee akkoord?”

“Ja hoor, ik heb je al flink bestudeerd en een maatje groter als dat van Robert, zou ik best eens in me willen voelen”. Ze was intussen vlak naast me komen zitten in de zetel. Wat een situatie, bedacht ik me. Onbeschaamd legde ze haar been over de mijn. Haar rokje was zo hoog gekropen dat ik bijna haar slipje kon zien. Het resultaat bleef niet uit en ik kreeg een bobbel in mijn broek. Toen ze dit zag, betastte ze die geniepig. Robert, kwam net terug en ze trok snel haar been weer terug.

De aankomende vakantie werd het nieuwe gespreksonderwerp. Ik raakte in de war. Enerzijds door haar openbaring en het al even snel terug krabbelen toen Robert binnen kwam. Anderzijds over het zicht dat me werd aangeboden van haar ontblootte dijbeen tot net aan haar slipje. Het liet me niet meer los. Soms antwoordde ik wat afwezig. Ik wist niet wat er van te denken.

Ellen stond plots recht en begon zwoel te dansen. Robert moedigde haar aan. Met de handeling van een ervaren striptease, danste ze en trok stilaan haar blouse uit. Onder handgeklap van Robert, viel even later ook haar rokje op de vloer. Ze draaide zich weer naar ons toe en daar stond ze voor ons in haar bh en slipje. Met een zwier ontdeed ze zich van haar bh. Een stel dikke borsten floepten eruit terwijl ze verder bleef dansen. Ze danste eerst voor Robert, gaf hem een zoen en kwam daarna naar mij toe. Ook ik kreeg een zoen op de mond, waarna ze mijn handen nam en ze op haar billen legde. Uitdagend trok ik met mijn duim haar slipje stilaan naar beneden. Ze liet dit gedwee doen. Toen ze met haar poesje vlak voor mijn gezicht stond, trok ze haar slipje volledig uit. Ze nodigde mij uit ter dans.

Daar stond ik voor de ogen van haar man te dansen met mijn naakte buurvrouw. Haar naakte huid voelde goed aan. Met de ene hand op haar kont, trok ik haar dichterbij en daarbij voelde ze mijn stijve paal. “Hey, wat voel ik daar?” zei ze. Ze trok zich wat achteruit en maakte mijn broeksriem en knopen los. Mijn broek viel op de grond en ik stapte eruit. Zonder schroom stak ze haar hand in mijn onderbroek en betastte mijn stijve. Ze bukte zich en deed mijn slip uit. Daar stond ik in volle glorie voor haar. Toen ze omhoog keek, had ze meteen zicht op de volle lengte. Ze nam hem in haar mond en begon een op en neergaande beweging te maken. Haar lippen en tong draaide rond mijn eikel. Haar hand masseerde mijn ballen. Het was zalig, alleen… het was toch wat vreemd zo voor de ogen van haar man.

Het pijpen deed me al snel de werkelijkheid vergeten en ik geleidde haar naar de tafel. Ze zette zich op de tafel en opende haar benen waardoor ik een prachtig zicht kreeg op haar poesje. Je kon zo het vocht in haar lichtjes openstaande kut zien glinsteren, ze stond dus nat en heet. Ik zakte neer en begon haar te beffen. Haar gehijg vulde de kamer. Wisselend met een lik over haar klit en met mijn tong zo diep mogelijk in haar spleet, werd ze nog heter en begon met haar onderlijf het ritme aan te geven. Ze zou gaan klaarkomen, ik voelde het. Plots veranderde het gehijg in een gil en proefde ik verschil in haar sappen. Ze kwam klaar en hoe. Ze zakte neer op het tapijt en trok me boven op haar. “Neuk me, neuk me hard” zei ze. Ze nam mij paal in haar hand, geleidde hem tot vlak voor haar hemelpoort en met de andere hand duwde ze op mijn achterwerk. Ik ging probleemloos in haar warme zachte en natte kut.

Ik begon haar eerst zacht te neuken. “Harder, harder” riep ze. Mijn ballen kletsten tegen haar billen. Het duurde niet lang of ze gaf weer een gil. Z e kwam een tweede keer klaar, maakte zich los en ging op handen en knieën zitten. Ze wreef haar sappen over haar achterwerk. Man toch, wat een achterwerk. Weer nam ze mijn jongeheer ter hand en bracht hem tot voor het gaatje. Met een lichte duw ging ik erin. Het voelde anders aan en ik merkte dat ik in haar kontgaatje zat. Ik neukte en beukte verder. Ze wou hard genomen worden en dat deed ik. Ik had niet eens in de gaten dat Robert zich intussen ook al ontkleed had en zich stond af te rukken, tot ik plots zijn handen op mijn rug voelde. Ik was te druk in de weer met Ellen om me daar ‘zorgen’ over te maken. Hij betaste mijn ballen en ik voelde dat hij met zijn hoofd onder mij ging liggen. Terwijl ik Ellen neukte, likte hij aan mijn ballen en kontgaatje. Een vreemd gevoel, maar toch aangenaam. Zijn tong draaide rondjes in mijn kontgaatje. Af en toe hield ik even op met neuken om hem beter te laten begaan.

Ellen merkte dit, trok zich terug en begon me te pijpen. Daar zat ik dan op mijn knieën met langs de ene kant Ellen die aan mijn stijve paal likte en aan de andere kant Robert die mijn kontgaatje aan het bewerken was met tong en vinger. Ik liet me dit welgevallen. Ellen ging op haar rug onder mij liggen waardoor ik op handen en knieën zat terwijl ze me afzoog. Robert achter me. Plots voelde ik zijn paal duwen tegen mijn kontgaatje. Ik wist wat er te gebeuren stond en het stootte me niet af. Ik trachtte mijn kontgaatje zoveel mogelijk te ontspannen en Robert drong er binnen. Het deed buiten alle verwachtingen in, geen pijn. Robert was niet al te groot geschapen. Hij neukte me en ondertussen pijpte Ellen me. Mijn hoogtepunt was gekomen en ik schoot me leeg in haar mond. Ze probeerde dit allemaal in te slikken. Niet lang daarna hoorde ik Robert kreunen. Ik voelde zijn sperma in mijn kont spuiten. Terwijl Ellen me schoon likte, liet ik Roberts lul slap worden in mijn kont. Ik moet toe geven dat ik het fijn vond. Toen hij zich terug trok, liep zijn sperma eruit.

Het likken en zuigen aan mijn lul, bleef niet uit. Hij stond weer klaar voor een volgende beurt. Robert stond met zijn slappe piemel voor mijn gezicht. Ik durfde het aan om hem in mijn mond te nemen, ik proefde sperma en zoog er net zo aan als Ellen. Zij zag dit en kwam me versterken. Met z’n tweetje zogen we hem terug recht. Onze tongen draaiden daarbij in elkaars mond. Opgehitst legde ik haar op haar rug en neukte haar terug in haar kut. Na enige tijd pompen, spoot ik een volgende lading in haar kut, gevolgd door een al gekende gil van haar. Ze was ook weer klaargekomen. Om te bij te komen lagen we nog in elkaar gestrengeld en ik voelde goed hoe warm haar kutje eigenlijk wel was. Robert kwam nog eens achterin bij me en neukte in mijn kont. Hij stompte en beukte zo hard dat ik stilletje bewoog in Ellen haar spleet. Het wrijven en het idee deden haar weer klaarkomen, ook Robert kwam nog eens klaar in mijn kont. Allemaal uitgeteld bleven we zo met z’n drieën in elkaar liggen. Het was Ellen die het eerst bij kwam en als eerste opstond.

“Voor herhaling vatbaar” zei ze terwijl ze me een dikke zoen op de mond gaf. We stonden allemaal recht en kleedden ons aan. Net op tijd, plots ging de bel en mijn vrouw belde aan. We hebben haar niets verteld, maar mogelijk las ze iets op onze gezichten. Ik kan haar toch niet vertellen dat ik me heb laten nemen door een man?

GeorgeGeorge op Vlieland

George Posted on do, mei 27, 2021 14:54

Een tijdje terug kwam ik op zolder een doos met foto`s tegen. Onder de foto’s waren een aantal leuke plaatjes van mijn vakantie op Vlieland. Het was alsof alles me weer voor de geest kwam, die week samen met mijn vriend Albert en zijn goede vriend Erwin. Drie homo’s in één huisje, dat moest bijzonder worden! En dat werd het ook, want we hebben heel wat seks gehad. Ik met Albert, ik met Erwin, Erwin en Albert enzovoort.

Erwin was toen een jaar of vijftig en was overtuigd naturist. We hadden het huisje op Vlieland via hem geregeld. Een pracht van een huis, mooi beschut en dus ideaal om heerlijk naakt te zijn. Ik kon het nog goed voor de geest halen hoe vaak we heerlijke seks hebben gehad daar in de natuur. Het maakte me nieuwsgierig hoe het nu met Erwin zou zijn en via-via wist ik het telefoonnummer van hem te achterhalen en ik belde hem op. Na een leuk gesprek maakten we een afspraak en zou ik een aantal dagen naar hem toe gaan. Terug naar dat leuke huisje op het eiland, terug naar de plek waar je vrijuit naakt kon zijn!

Zo stond ik een paar dagen later op de veerboot naar Vlieland. De wetenschap om Erwin weer te zien deed mijn hart sneller slaan en toen ik de boot afstapte stond hij me al op te wachten. We begroetten elkaar met een hele dikke kus en gingen op weg naar zijn huis. Bij het huis aangekomen waren de kleren gauw uit en zag ik dat Erwin geen steek was veranderd. Hij had nog steeds de mooie bruine kleur van het vele zonnen, het grijze haar, mooie ronde billen en onder een afdak aan de voorkant zijn prachtige onbesneden penis van zo`n negentien centimeter en zeker vijf centimeter dik.

… Bij het huis aangekomen waren de kleren gauw uit …

Erwin kwam naast me staan en samen keken we naar de duinen en de zee. Opeens sloeg hij een arm om me heen, en ik voelde de kriebels die ik nu niet mocht voelen. Het mocht niet… kon niet…. Maar we keken elkaar aan en voor we wat konden zeggen vonden onze lippen elkaar en wikkelden onze tongen zich in allerlei bochten. Erwin maakte zich los en verontschuldigde zich voor wat er was gebeurd. Maar zijn tepels en stijve penis stonden net als bij mij hard en stijf. Ik gaf aan dat het niet erg was. Ik ging achter hem staan, sloeg mijn armen om hem heen en vertelde dat ik hetzelfde voelde als hij. We draaiden ons weer om, keken elkaar aan en terwijl we heftig zoenden voelde ik zijn handen mijn billen vastpakken en daar gingen vier vingers naar binnen.

…en terwijl we heftig zoenden voelde ik zijn handen mijn billen vastpakken …

Ik kreunde van genot en zette mijn benen wat wijder zodat hij meer ruimte had. Greep de vensterbank vast en leunde met mijn hoofd tegen het grote raam. Ik voelde hoe Erwin met rustige maar heerlijke stoten in me kwam. Hij hield mijn billen lekker stevig vast en begon heerlijk rustig heen en weer te bewegen. Bij elke voorwaartse stoot kneep ik met mijn sluitspier en dit had het gewenste effect op Erwin. Terwijl zijn ademhaling versnelde, voelde ik zijn penis dikker en dikker worden en met een diepe oerkreet spoot hij zijn zaad diep in me.

Hij trok zich lekker tegen me aan en ineens voelde ik zijn penis langzaam uit mijn sterretje glijden en liep het zaad daarna langs mijn benen naar beneden. Hij kuste me heerlijk in mijn nek en zijn handen waren nu met mijn tepels bezig, die combinatie maakt me zo geil dat ik me omdraaide en me heerlijk klaar liet pijpen door Erwin.

De volgende ochtend bij het ontwaken lag Erwin nog lekker te slapen. Ik besloot koffie te zetten en een ontbijtje te maken. Wachtend op de koffiepot keek ik naar buiten en genoot van de heerlijke ochtendzon. Ik voelde hoe Erwin zijn handen om mijn billen vouwde en lekker tegen me aan kwam staan en hij begroette me met een heerlijke kus in mijn nek. Ruim een kwartier stonden we zo samen. Terwijl de meeuwen ruzie maakten om een stukje brood genoten Erwin en ik van elkaar en het prachtige uitzicht.

“Zullen we gaan zwemmen?” Vroeg hij. En natuurlijk trokken we snel onze kleding uit en renden naar de zee. Het koude zeewater leek weinig effect te hebben op onze lullen. Na een zodanig lange tijd zonder elkaar verlang je zoveel naar meer dat ook deze ochtend seks niet uit kon blijven. Erwin pakte me van achteren beet en tilde me in het water op. Hij was sterk en met een lange haal gooide hij met naar de rand van het strand. Ik viel en hij dook boven op me. Zijn stijve lul drukte tegen mijn lichaam aan.

Erwin pakte mijn hoofd vast en begon met te kussen. Heftig tongend rolde we door het water het strand op. Daar nam hij opnieuw mijn hoofd in zijn handen en hij drukte het zachtjes naar beneden. Onderweg kuste ik zijn heerlijke lichaam en toen ik bij zijn harde lul gekomen was nam ik deze stevig vast. Ik trok hem af terwijl ik met mijn tong over zijn eikel likte. Het gekreun van net boven mij bevestigde zijn genot. Toen nam ik de hard geworden eikel in mijn mond en begon er zachtjes op te zuigen. Mijn handen streelden ondertussen zijn ballen.

Ik voelde hoe hij zachtjes met zijn lichaam naar voren en achter ging en nam zijn lul nog strakker in mijn mond. Steeds sneller ging hij met zijn lichaam heen en weer en zijn lul ging dieper en dieper in zijn mond. Sneller en sneller, harder en harder… Met een kreun en een zucht vanuit zijn mond was de mijn vol gelopen met heerlijk warm zaad! Samen vielen we op het strand neer, genietend van elkaar en van de opkomende zon op Vlieland.

Later op de dag namen we afscheid, maar het zou niet voor lang zijn. Dit avontuur snakte naar meer! De rit terug op de boot zou zeker geen enkeltje zijn!

George

Graag Uw sterrenwaardering boven en/of reactie onder het verhaal. En/of rechtstreekse mail met de schrijver. Dank u

MyAmsterdam

George Posted on di, mei 04, 2021 16:07

Toen ik negentien jaar was en in de trein zat op weg naar hopelijk een geil weekendje Amsterdam, kwam ik in gesprek met een oudere Engelse heer. Een vriendelijke man, ik schatte hem eind vijftig. Omdat ik niet lang daarvoor in Engeland op vakantie was geweest hadden we een prettig gesprek. Engelsen zijn over het algemeen vriendelijke mensen, maar ook wat afstandelijk. Het verbaasde me dan ook dat hij vroeg of ik mee ging naar zijn hotel, toen we aankwamen op het station. Een uitnodiging? Hoewel ik op het gebied van seks nog best onervaren was begreep ik wel de bedoeling van zijn uitnodiging. Ik schrok een beetje van de uitnodiging en wilde hem onmiddellijk afslaan. Seks met een andere man van mijn leeftijd had ik wel eens gehad. Maar seks met een oudere man, daar schrok ik even van terug.

‘Nou ja’, dacht ik: ‘Waarom ook niet.’ Ik had nog geen verblijf in Amsterdam geregeld. Op deze manier kon ik misschien wel een geil weekendje Amsterdam gratis doorbrengen.

Ik ben van een behoorlijke lengte en stak zeker een kop boven Marc, zo heette hij, uit. Dus hoefde ik ook niet bang te zijn dat er dingen gebeuren zouden die ik niet wilde.

“Oké”, zei ik: “Good idea.”

We waren al snel bij het hotel dat Marc had besproken. Ik merkte aan de manier waarop hij ontvangen werd, dat ze hem goed kenden. Het hotel was chique en hij werd met alle egards behandeld. Uit de manier waarop ze naar mij keken, begreep ik dat ik niet de eerste jongeman was waarmee Marc kwam aanzetten. We gingen onmiddellijk naar zijn kamer, zeg maar een suite. Daar aangekomen gaf Marc de bediende die zijn bagage had gebracht een flinke fooi. Hij draaide zich naar mij en maakte aanstalten mij te zoenen.

“Ho, ho, even geduld ” zei ik: ”Eerst even installeren.” Ik wilde hem laten merken dat ik de regie zou hebben dit weekend. Ik begon mijn koffer uit te pakken en mijn kleren in de kast op te bergen. Een beetje plagerig zei ik: “Ik ga me eerst even douchen na deze lange reis.” Mijn broek ging naar beneden en mijn onderbroek. Mijn lul hing nog een beetje slap, omdat ik nog niet echt opgewonden was. “Ga je niet mee in de douche”, vroeg ik Marc, die wat onzeker stond te kijken. “Graag, zei hij en hij begon zich ook uit te kleden.

Het was wel duidelijk dat Marc al een poosje geen seks had gehad. Zijn lul, die behoorlijk groot was, stond recht overeind. De eikel was helemaal rood en kroonde parmantig zijn pik. Zijn lijf zag er, ondanks zijn leeftijd nog best goed uit. We gingen de douche in en er kwamen stralen heerlijk warm water van alle kanten op ons af. Ik begon Marc in te zepen en nam zijn pik en ballen lekker onder handen. “Wat wil je straks ”vroeg ik: “Wil je met die lekker geile paal in mijn kontje of andersom.”

“Ik wil graag in je”, fluisterde hij in mijn oor. Hij probeerde weer om met me te zoenen en nu liet ik hem zijn gang gaan. We stonden een poosje lekker te tongzoenen en ik voelde mijn lul ook stevig groeien en tegen zijn buik opkruipen. Onze lullen stonden tegen elkaar en ik bewoog me zo dat onze pikken elkaar masseerden. “Kom”, zei ik: “laten we elkaar afdrogen.”

De volgende minuten waren we bezig elkaars lijf af te drogen. Hierbij vergaten we geen hoekje en geen gaatje. Na de douche en het afdrogen was ik behoorlijk rozig. Ik ging naakt op het aanwezige waterbed liggen en wenkte Marc om naast mij te liggen. “Doe je dit wel vaker, een lekker geil weekendje Amsterdam met een jonge jongen.”

“Ik kom hier minstens een keer per maand voor zaken en probeer altijd een jonge man zover te krijgen om me gezelschap te houden”, antwoordde hij. Ik begon ondertussen zijn lul in mijn handen te nemen en te masseren. Mijn hand ging verder omlaag en ik nam zijn zak in mijn hand. Ik kneedde het langzaam en hij begon geil te kreunen. “Vind je dit lekker oude man”, zei ik. “Ja, ga door”, en hij deed zijn benen verder uit elkaar. Nu zocht ik met mijn wijsvinger zijn kontgaatje. Toen ik het puntje van mijn vinger in zijn aars wurmde, voelde ik de spieren van zijn lijf aanspannen van genot. Zijn sluitspier was redelijk geoefend en het kostte niet veel moeite om mijn vinger naar binnen te krijgen.

“Zo, daar heb je wel eens vaker iets in gehad”, zei ik.

“Jazeker”, hijgde hij van geilheid. “Honderden lullen van allerlei soorten en maten.”

“Nou de mijn ga ik er ook lekker in rammen”, fluisterde ik in zijn oor: “Maar eerst mag je mij neuken.” Ik ging op mijn knieën en mijn onderarmen zitten en stak mijn billen uitnodigend naar boven. “Wel voorzichtig”, zei ik: “Mijn poepertje heeft nog niet zoveel ervaring.” Hij haalde een flesje glijmiddel tevoorschijn en begon mijn aars in te smeren. Dat voelde heerlijk koel en ik begon al zacht te kreunen. Vervolgens begon hij met een vinger mijn anus te masseren. Daardoor werden er kleine elektrische schokjes door mijn ballen en mijn lul gestuurd, die nog stijver ging staan. Zijn vinger begon nu mijn sluitspier wat op te rekken en ik voelde hoe hij bij mij naar binnen ging.

Ik probeerde me zo goed als het ging te ontspannen en zijn vinger ging nog verder naar binnen. Hij begon mijn prostaat te zoeken en van binnen masseerde hij die met zijn vinger. Dit had ik nog niet meegemaakt en de kleine schokjes werden nu enorme schokken, die door mijn hele lichaam schoten. Ik dacht dat ik onmiddellijk klaar zou komen, maar wist me in te houden.

“Neuk me, neuk me”, riep ik: “Marc, ram je lul in me.” Ik voelde zijn eikel tegen mijn kont aan drukken en met een flinke stoot duwde hij zijn stijve pik in me. “ Och”, riep ik. Eerste voelde het even pijnlijk, maar daarna was het alsof er een warmte in me stroomde en zich vanuit mijn kont door mijn lijf verspreidde. Na even rustig zijn lul te hebben laten wennen aan zijn nieuwe omgeving, begon hij mij te neuken. Eerst in een rustig tempo. Dat voelde voor mij heerlijk. Aan de opgewonden hijgende geluiden te horen had Marc ook een prima tijd. Zijn tempo versnelde en het duurde niet lang of hij kwam klaar en ik voelde zijn warme zaad in me spuiten. “Wauw, dat kon je goed gebruiken”, zei ik tegen hem. Terwijl hij zich uitgeput op mijn rug liet zakken kon hij net nog “Ja” uitbrengen.

Je kon merken dat Marc al een jaartje ouder was. Hij was inmiddels behoorlijk buiten adem. Zijn lul was nu slap maar glom nog van mijn zaad. Zachtjes fluisterde ik in zijn oor: ”Zal ik je pik even schoonlikken”. Het was tenslotte zijn zaad dat uit mijn lont kwam. Hij glimlachte en knikte. Ik nam zijn pik in mijn mond en proefde de wat ranzige smaak van sperma. daardoor werd ik weer opgewonden. Mijn lul was nog behoorlijk stijf, omdat ik niet was klaargekomen. Maar ik moest nog even geduld hebben. Langzaam trok ik zijn voorhuid naar beneden.

Hierdoor kwam zijn glanzende eikel bloot te liggen. In vervoering likte en pijpte ik zijn lul en voelde dat er weer wat leven in kwam. “Zal ik jou eens laten voelen wat ik versta onder een geil weekendje Amsterdam”, vroeg ik.

“Graag”, antwoordde Marc: “Je mag doen wat je wilt”.

Ik had zeker nog wel wat leuke ideetje voor verder in het weekend. Marc zou dit geile weekendje Amsterdam niet gauw vergeten. Ondertussen besloot ik om op dit moment zijn cadeautje aan mij te retourneren. Ik draaide hem op zijn buik en ging bovenop hem liggen. Mijn harde pik paste mooi in zijn bilspleet. Ik begon met mijn lul zijn bilspleet te masseren. Omdat ik wist dat hij de nodige ervaring had, zou zijn kringspier gemakkelijk toegankelijk moeten zijn. Ik zocht met mijn eikel zijn neukgaatje en pompte mijn lul in een keer hard naar binnen.

Hij had dit duidelijk niet onmiddellijk verwacht. Daarom probeerde hij overeind te komen, maar ik duwde hem weer terug op bed. “Rustig Marc, je wilt toch graag een jonge lul in je.” Ik voelde dat hij zich overgaf aan mij. Door alles wat ik had meegemaakt was ik behoorlijk opgewonden. Terwijl mijn handen zijn schouders naar beneden duwden, stootte mijn onderlijf in een gekmakend tempo. Mijn lul verdween bij iedere stoot volledig in hem. Al na een paar stoten voelde ik diep vanuit mijn zak de spermastroom op gang komen. Minstens drie of vier keer kwam ik in hem klaar. Ik hoorde geluiden van mezelf die ik nog nooit eerder had gehoord. Met een diepe oerschreeuw pompte ik mijn laatste zaad in hem. Ik liet me op hem zakken en fluisterde in zijn oor.

“Dit is nog maar het begin van een geil weekendje Amsterdam”

George

Graag Uw sterrenwaardering boven en/of reactie onder het verhaal. En/of rechtstreekse mail met de schrijver. Dank u

MyKamperen

George Posted on wo, oktober 21, 2020 13:54

Langzaam verdwijnt de zon aan de horizon, het was een mooie warme dag. Al een paar dagen ben ik zomaar onderweg, een bepaald doel heb ik niet. Mijn vakantie is bijna afgelopen, de laatste dagen geniet ik van de vrijheid door dingen te doen waar ik zin in heb. Een paar dagen geleden ben ik in de auto gestapt, in ons landje was het fris en regenachtig, ik wilde nog van een paar mooie dagen genieten. Ik was weg gereden via het zuiden, normaal ga ik meestal een paar dagen Zuid-Duitsland in maar ook daar was het weer niet alles. Mijn kennis van de Franse taal is heel weinig maar omdat daar het betere weer is ben ik toch maar die kant op gereden.

De rit ging lekker hoe verder ik richting het zuiden kwam des te beter werd het weer, ik wilde mijn eerste dag al in de zon zitten. De morgen van mijn vertrek was erg vroeg geweest, als je een kleine duizend kilometer wilt rijden moet je wel erg vroeg weg. Bij de volgende afslag zie ik een bordje met de aanduiding van een camping staan. Niet veel later parkeer ik mijn auto bij de receptie van de camping. Zenuwachtig loop ik naar binnen, zullen de mensen hier een beetje Engels praten? Bedenk ik me. Zodra ik mijn mond open doe krijg ik direct in het Engels antwoord, er wordt mij een plekje aangewezen op de plattegDirkd van de camping. Ik hoef me alleen in te schrijven, betalen komt wel als ik weer vertrek. Even later rijd ik het veldje op waar een aantal tenten en caravans staan, bij de aangewezen plek zet ik de auto neer en begin direct met het opzetten van mijn tentje. Een uurtje later ben ik helemaal gesetteld, het luchtbed is opgeblazen en de stroom is uitgelegd om wat gemakkelijker licht te hebben in de tent.

Ik wandel even naar het toiletgebouw, daar fris ik mezelf een beetje op. Als ik terug naar mijn tent loop bekijk ik de andere campinggasten op mijn gemak bij het langslopen. Het wordt langzaam wat donkerder, als ik weer bij mijn tent ben kijk ik het veldje even Dirkd. Een plaats naast mij staat een vrij grote caravan, als ik naar het nummerbord kijk zie ik dat het Hollanders zijn. Het is donker in de caravan en de voortent is ook gesloten. Voor de rest staan er nog een tweetal caravans en vijf tenten, twee tentjes zijn ongeveer net zo groot als die van mij, de andere zijn een stuk groter.

Ik klap een stoeltje uit en pak wat te drinken, als ik net zit komt er een auto het veld op rijden. Hij parkeert naast de caravan die naast mij staat. Er stapt een man uit die mij heel vriendelijk in het Hollands groet. Dan loopt hij om de auto heen en verdwijnt samen met de andere persoon in de voortent. Ik heb niet de kans gekregen om te zien hoe de andere persoon eruit ziet. Er worden een paar ramen geopend in de caravan, de rolhorren en gordijnen gaan dicht dan wordt het licht aangedaan.

Ik heb even zitten kijken naar de bewegingen in de caravan, dan laat ik mijn blik over het veld dwalen. Het begint nu echt te schemeren de tenten aan de andere kant van het veldje hebben hun lichten aangedaan. In het lichtschijnsel kan ik de bewoners ervan redelijk goed zien. Als ik mijn licht wil aan doen hoor ik de voortent van de buren open gaan, ik blijf even zitten en kijk wie er naar buiten komt. Na even komen ze beide naar buiten, eerst komt de man die ik al gezien heb, vlak erachteraan komt nog een man naar buiten. Deze ziet er goed uit, strak figuur, een mooie kop met redelijk lang haar. Beide dragen een korte broek en een shirtje. Als ik even heb zitten gluren draai ik me om en wil mijn tent in lopen.

“Heb je zin om even iets te drinken bij ons?” Hoor ik vragen. Ik doe een stap terug en kijk naar de man die ik al had gezien, hij staat vlak voor mijn tent.

“Ja lekker.” Ik loop achter hem aan naar de caravan van hun, de andere man staat op en geeft mij een stevige hand. “Hallo, ik ben Marc.” “Ik ben Luc.”

“Mijn naam is DiedLuc, maar word meestal Dirk genoemd.” Lachend gaan we zitten, ik krijg een glas fris waar ik om vraag. We hebben het over allerlei dingen, de mannen zien aan mijn ogen dat ik met een vraag zit.

“Dirk ik denk dat je misschien wel zult begrijpen dat wij homo zijn. Misschien wil je niets met ons te maken hebben, maar ik moet zeggen dat wij jou wel een heel mooie man vinden. Het is niet zo dat we met jou naar bed willen.”

“Ik heb niets tegen homo’s, zelf ben ik een heteroman met een bi inslag. Dus maakt niets uit hoe jullie zijn, ik vind jullie beide ook mooie mannen en mijn gedachte dwalen best allerlei kanten uit momenteel.”

Beide mannen lachen mij toe. We praten verder over allerlei dingen, soms krijg ik een heel mooie inkijk in de korte broek van beide mannen. Ik zie niet veel maar kan wel bedenken dat ze beide redelijk groot geschapen zijn. “Wat je ziet, bevalt dat je?”

“Ik zie eigenlijk helemaal niets, maar wat ik zie bevalt me zeker heel erg goed.” Luc staat op en loopt de caravan in en komt terug met nieuwe gevulde glazen. Als hij het glas op de tafel bij mij neerzet kijkt hij mijn strak aan en streelt met zijn tong langs zijn lippen. “Laat ons ook eens iets van jou zien.” Dan gaat hij weer zitten en kijkt mij heel indringend aan. Marc kijkt mij ook glimlachend aan en laat ook zijn tong langs zijn lippen glijden. Mijn blik dwaalt van de een naar de ander, ik voel een zalige tinteling door mijn buik heen trekken.

“Wat willen jullie zien van mij? Ik kan hier moeilijk in mijn blote kont gaan zitten dan gaan de andere mensen hier op het veldje gekke dingen denken.”

“Zou je in je blote kont durven te gaan zitten hier voor ons?”

“Ja zeker wel waarom niet? Ik heb wel niet zo heel erg veel ervaring met mannen maar moet wel zeggen dat jullie mooie mannen zijn en dat ik erg veel zin heb om weer eens iets met een man of mannen te doen.”

“Trek dan je broek eens uit, als je echt zin hebt dan doe je dat nu.” Ik kijk Marc aan als hij deze zin heeft uitgesproken. Ik zet mijn glas op de tafel neer en doe mijn billen iets omhoog en trek gelijk mijn korte sportbroek en slip uit. De mannen kijken elkaar glimlachend aan, dan richten ze hun blik weer op mij. “Doe ook je shirt eens uit Dirk, ik wil je helemaal naakt zien.” Luc kijkt mij aan terwijl ik mijn shirt snel over mijn hoofd heen uit trek. De beide mannen komen iets dichter naar mij toe, ik voel over mijn benen van beide een hand richting mijn lul glijden. Het is gelukkig donker om ons heen, de auto van hun staat ook zo dat het zicht van de andere op het veldje niet bij de voortent komt.

“Dirk ik zou willen dat je mij eens lekker zou pijpen, op je knieën voor mij. Mij eens lekker laten klaarkomen.”

De mond van Marc heeft amper bewogen bij het uitspreken van deze zin, ik voel een hand zich Dirkd mijn groeiende lul sluiten. In de ogen van Marc is te zien dat hij het meent, als ik Luc aankijk lees ik in zijn ogen dat hij het met Marc eens is. “Laat eens zien Dirk dat jij een bi bent, dat je durft om Marc te pijpen en hem te laten klaarkomen in je mond. Als je het goed doet, duurt het niet zo heel lang, Marc is al een poosje niet gekomen en is zo geil als een beer.”

De hand die mijn harde pik beet heeft trekt zich iets terug waardoor ik ruimte krijg. Zonder er verder over na te denken laat ik mij van de stoel afglijden, ik ga op mijn knieën op het gras zitten en open de korte broek van Marc. Als ik zijn paal zie moet ik even slikken, hij is groot en hard ik schat hem op een kleine tweeëntwintig centimeter en erg dik. Zodra ik mijn lippen over zijn glimmende eikel schuif voel ik het voorvocht rijkelijk naar buiten komen. Met mijn tong streel ik het gaatje, mijn tong duw ik iets naar binnen wat bij Marc een diepe kreun laat horen. “Mmm dat is lekker Dirk, als je zo even doorgaat krijg je al mijn zaad heel snel in je keel. Ik wil ook dat je alles gewoon inslikt…O! Ja! Jongen, je moet alles slikken wat ik je geef mmm… dit is lekker Luc hij kan het heel goed mmm…”

Zacht kreunt Marc deze woorden uit en legt zijn handen op mijn hoofd. Ineens duwt hij zijn heupen krachtig omhoog waardoor zijn grote boomstam een heel eind mijn keel in schiet. Op dat moment krijg ik alleen maar braakneigingen, hij laat zijn wapen in mijn keel zitten zodat ik er langzaam aan wen. Dan haalt hij hem weer terug. Mijn tong streelt elke hard stukje vlees wat ik maar kan raken. Met mijn handen streel ik zijn grote ballen, zijn eikel is bijna uit mijn mond ik laat mijn tong krachtig langs de onderkant van zijn eikel glijden. “O! Ja! Dit is het mmm Dirk ik kom… mmm…” Met krachtige stralen spuit zijn zaad in mijn keel, ik heb alle moeite om alles in te slikken het lijkt wel of hij blijft klaarkomen. Dan zakt zijn langzaam verslapende paal tussen mijn lippen uit.

“Jezus, dat was lekker en daar was ik wel aan toe zeg heerlijk Dirk dank je wel.” Ik kijk hem even aan en zie in zijn ogen dat hij echt heeft genoten, ik voel een hand op mijn billen. Luc is achter mij komen zitten en streelt met lange halen mijn bilnaad en billen, langzaam voel ik een vinger in mijn gaatje glijden. Na even wat rustige bewegingen met zijn vinger komt er een tweede vinger bij. “Dit kontje wil ik neuken Dirk, het voelt heerlijk nauw en zo mooi mmm… ik ga je neuken of je het goed vindt of niet heerlijk.” Ik voel een koude straal tussen mijn billen lopen en weet dat het een glijmiddel is, er verdwijnen gelijk weer twee vingers in mijn kontje. Zijn andere hand beweegt over zijn harde paal die hij goed insmeert met het glijmiddel. Ik word voorover gedrukt zodat ik op handen en knieën op de grond zit, even bekruipt mij de angst van die grote pik van Luc. Langzaam voel ik dat mijn lichaam zich ontspant.

“Ik ga je nemen Dirk, je bent morgen de hele dag van ons. Jij gaat morgen met ons mee en de hele dag ga jij doen wat wij je opdragen… mmm… heerlijk, O! Marc, ik ga zijn nauwe kontje neuken mmm…, hier komt hij Dirk.” Zijn eikel ligt tegen mijn gaatje aan, dan drukt hij langzaam zichzelf naar voren. Heel even gebeurt er niets dan ontspan ik mezelf helemaal en gelijk schiet zijn pik voor de helft in mijn darmen. Het is een pijnlijk gevoel, ik merk dat mijn pik helemaal slap is geworden en ook het genot is uit mijn lichaam verdwenen. Langzaam drukt hij zijn pik iets verder naar binnen. Weer stopt hij en trekt hem dan een stuk terug, als alleen de eikel er nog in zit voel ik de spanning in mijn lichaam weer terug komen, ook het gevoel van pijn verdwijnt een beetje. Langzaam drukt Luc zijn paal weer naar binnen, mijn billen blijven ontspannen. Ineens voel ik zijn ballen tegen mijn benen aan tikken. Luc pakt mij bij mijn middel beet en trekt mij krachtig achteruit. “Hoe voelt dat Dirk? Helemaal gevuld te zijn door mijn harde paal? O! Jongen dit is lekker ik ga je neuken zoals je nog nooit geneukt bent mmm…”

Langzaam trekt hij zijn warme paal weer uit mijn kontje, heel even blijft hij er bijna helemaal uit stil zitten om hem dan met kracht terug te duwen in mijn kontje. Ik wordt genomen door harde stoten en langzame halen. Met mijn billen knijp ik ritmisch in zijn grote stam, het genot wordt steeds meer in mijn lichaam, met kleine schokjes komt mijn pik weer hard tegen mijn buik aan te staan. Ik hoor Luc hevig hijgen boven mij, zijn bewegingen gaan ongecontroleerd heen en weer. “O! Ja… dit is lekker ik ga het niet lang volhouden mmm… ik zou het wel heel de nacht willen doen maar ik ga je helemaal vol spuiten met mijn warme zaad Dirk. Mmm… ja… ik kom…” Met krachtige stralen voel ik zijn zaad mijn kontje ingespoten wordt, zijn handen knijpen hard in mijn billen. Het genot word voor mij teveel en zonder dat mijn lul wordt beetgepakt kom ik diep kreunend klaar, het zaad spuit ik over het gras onder mij.

“Hij vindt het zalig Luc, zonder hem aan te raken is hij klaargekomen mmm… Ik denk dat we morgen nog een leuke dag met hem gaan beleven zalig.” Langzaam trekt Luc zijn langzaam minder hard wordende paal uit mijn gaatje, gelijk loopt er een grote golf zaad mee naar buiten. Hij staat rustig op en geeft mij een harde tik op mijn billen. “Dat was heerlijk Dirk mmm… Kom dan gaan we even naar de badruimte om ons een beetje te verschonen.” Ik trek mijn slip en korte broek aan. Als ik een handdoek en wat spullen heb gepakt lopen we zwijgend naast elkaar naar het toiletgebouw. Het is helemaal stil op het veldje, iedereen ligt al in bed of zit in de tent, het toiletgebouw is ook stil en verlaten. Ik word een apart washokje ingeduwd door Luc, lachend komt hij achter mij staan terwijl hij zijn broek uittrekt zie ik dat zijn pik weer hard naar voren staat. Nu kan ik even op mijn gemak naar zijn grote paal kijken, hij is iets kleiner dan die van Marc. Hij glimt nog van het neuken van net.

“Ik zou het wel lekker vinden als je hem eerst even met je lippen schoonmaakt Dirk mmm…” Ik buk me voorover en neem zijn pik in mijn mond, langzaam lik ik langs de trillende stam. Als ik hem uit mijn mond neem en langs de onderkant van zijn pik naar zijn ballen lik begint hij diep te steunen. Zijn handen legt hij op mijn hoofd en met zachte kreun probeert hij zijn harde pik in mijn mond te krijgen. “O! Dirk dit is zalig ik ga nog een keertje komen mmm… ga door zo dit is het ik kom…” Hij laat zich tegen de tussenwand aan zakken en komt met grote klodders zaad spuitend klaar. Het zaad valt op mijn gezicht en druipt langzaam langs mijn wangen naar beneden. Ik laat zijn pik los en ga weer rechtop staan, de ogen van Luc kijken mij heel geil aan. “Dat ziet er lekker uit Dirk mmm…” Ik voel direct zijn tong langs mijn wangen, hij likt het zaad van mijn gezicht. Dan drukt hij zijn lippen op die van mij, met onze tongen spelen we met zijn zaad, iedereen slikt dan een beetje ervan in als wij elkaar weer loslaten. Een poosje later lopen we schoon gewassen rustig terug naar het veldje. Ik voel zijn arm rond mijn lichaam, mijn arm leg ik rond zijn lichaam en even blijven we staan om elkaar een lange innige tongzoen te geven. Dan lopen we weer door naar de caravan. “Wil je nog iets drinken Dirk?”

“Nee, ik ga mijn bed in, het is straks weer vroeg dag en dan wil ik wel uitgerust zijn.” De beide mannen kijken mij aan en glimlachen mij geheimzinnig toe, ze staan ook op en komen naar mij toe. Ik voel hun lippen op die van mij komen. De handen strelen mij lichaam van onder tot boven. Het genot groeit weer in mijn lichaam, ook de pik van Marc groeit tegen mijn buik aan.

“Blijf je bij ons in de caravan slapen Dirk?” “Ik denk dat het wijzer is als ik dat niet doe Luc, wat zullen de andere mensen wel niet denken morgenochtend en waarschijnlijk komt er van slapen niet zo heel erg veel terecht als ik de harde pik van Marc zo voel.”

“Dat is ook de reden dat ik vraag of je blijft slapen bij ons, Marc wil ook graag nog een keertje zijn zaad aan je geven.”

“Zoals jullie mij al hebben gezegd ben ik morgen de hele dag van jullie, dus lijkt het mij beter dat ik wat krachten opdoe voor die lange dag. Ik hoop wel dat jullie mij geen opdrachten zullen geven waar ik niet mee in kan stemmen.” Lachend kijken de beide mannen mij aan, de hand van Marc is in mijn korte broek gegleden en streelt langzaam mijn bilnaad. Hij kijkt mij strak aan terwijl hij een vinger in mijn gaatje drukt. “Dit gaatje is morgen van mij, ik wil mijn grote pik helemaal in je voelen. Wat je ook zegt hij gaat er helemaal in en ik zal je met mijn warme zaad vullen.” Zijn vinger maakt rustige neukbewegingen waardoor het genot in mijn lichaam langzaam met schokken sterker wordt. Ineens is de vinger weg en de hand verdwijnt uit mijn broek. “Blijf van jezelf af vannacht anders heb je te weinig voor ons morgen, welterusten en tot morgenochtend Dirk.”

De beide mannen lopen gearmd de voortent in, even later is het helemaal stil op het veldje er is zelfs geen dier te horen. Ik blijf nog even voor mijn tentje in de stoel zitten, mijn hand streelt langzaam mijn groeiende pik, de rillingen lopen over mijn rug als ik terug denk aan de afgelopen uren. Dit had ik wel gehoopt maar zeker niet verwacht dat het zou gebeuren. Als ik even later mijn tent sluit en in de slaapzak kruip ben ik erg benieuwd wat er gaat gebeuren de komende dag.

George

Graag Uw sterrenwaardering boven en/of reactie onder het verhaal. En/of rechtstreekse mail met de schrijver. Dank u

MySms

George Posted on zo, oktober 11, 2020 13:45

Sms! Ik pakte mijn Smartphone en zag dat Mike mij een Sms berichtje stuurde waarin hij me vroeg wat ik aan het doen was. Ik vertelde hem dat ik druk bezig was met het afmaken van een rapport, waarvoor ik een deadline had die dag. Nu weet ik dat als Mike contact maakt het maar één ding kan betekenen; hij is geil en wilt neuken. En zoals altijd, een kans om genomen te worden door Mike sla ik niet gemakkelijk van de hand.

“Ik maak het rapport af dan Sms ik je terug,” stuurde ik terug en kreeg een simpel “ok” als antwoord. Ik vertelde hem nog dat ik om halfzeven een afspraak had, maar dat ik wel verwachtte dat hij rond halfzes bij mij op kantoor kon langskomen, want dan is het kantoor leeg en kunnen wij rustig ons gangetje gaan. Vandaag wilde hij mij niet neuken, hij wilde lekker gepijpt worden en lekker in mijn mond spuiten. Iets waartegen ik nooit ‘neen’ zeg.

Rond kwart voor zes kwam hij mijn kantoor binnengelopen en nam plaats terwijl ik nog even mijn werk afmaakte. Nadat ik daarmee klaar was, stond ik op om plaats voor hem te maken. Hij nam plaats op mijn stoel en trok zijn korte broek en boxer uit. Zijn paal was al keihard en stak fier de lucht in. Ik pakte hem meteen beet en likte eraan, genietend als was het een lekkere lolly in de handen van een klein kind. Ik nam zijn pik in mijn mond en likte en zoog eraan, vol genot; er gaat niets boven een lekkere frisse paal in je mond. Mike kreunde van genot en vroeg mij het dieper te nemen. Ik nam zijn pik uit mijn mond en keek hem met geile ogen aan.

“Neuk mijn keel,” zei ik hees. Dat was niet aan dovemans oren gezegd, en hij stond op en posteerde zich met zijn keiharde paal voor mijn mond, een lekkere paal van achttien centimeter. Gulzig nam ik zijn pik in mijn mond en slikte hem in de volle lengte. Mike pakte mijn hoofd en begon mij hard te neuken in mijn mond. Zijn pompen hield maar niet op, aan hem was duidelijk te horen dat hij supergeil was, en ik wist dat hij het heel erg lekker vond mij diep in de keel te neuken. Ik moest telkens weer happen naar lucht, en mijn mond werd steeds vol van slijm, spuug en geil maar ik zorgde ervoor dat geen druppel mijn mond uit ging. Eén van de lekkere dingen van pijpen vind ik het doorslikken van de sappen die vrijkomen in mijn mond.

Omdat ik weet dat Mike het geil vindt maakte het mij nog alleen maar geiler. Ik wil zijn bitch zijn, en alles doen wat hij me zegt, alles doen om het zoveel mogelijk te laten genieten. Mike bleef maar pompen en zijn lekkere pik ging in en uit in mijn keel. De tranen sprongen mij in de ogen en ik kokhalsde steeds. Ieder keer als ik niet meer kon trok ik mijn hoofd terug, maar voordat ik goed kon ademhalen drukte hij mijn hoofd weer hard tegen zijn pik aan zodat het weer diep in mijn keelgat schoot. Ik kon even niet meer en trok zijn pik uit mijn mond, likte zijn ballen en smeerde het geil van zijn pik over mijn geheel gezicht. Er stond een lange sliert geil dat liep van mijn mond tot zijn pik en ik zoog erop, terwijl ik langs de sliert geil weer richting zijn pik ging en het diep in mijn mond nam. Het gekreun van Mike wond me ontzettend op en in mijn strakke onderbroek voelde ik mijn eigen pik ook steigeren. Maar vandaag was mijn pik niet belangrijk, vandaag ging het helemaal om mijn keel en het totale genot van Mike. Plots hield hij mijn hoofd steviger vast en stootte zo diep mogelijk naar binnen. Terwijl ik zijn ballen tegen mijn kin aan voelde slaan, voelde ik hoe zijn pik zich samentrok en wist ik dat hij zo spuiten. Ik voelde zijn sap hard spuiten in mijn mond, en hij trok het iets terug zodat ik het in mijn mond kon opvangen. Ik bleef zuigen en zijn pik aftrekken ervoor zorgend dat alles in mijn mond bleef. Hij vindt het altijd ontzettend geil om zijn sperma in mijn mond te zien, dus toen ik voelde dat er niets meer kwam uit zijn lekkere pik maakte ik mijn mond open om hem te laten zien hoeveel van zijn lekkere sap hij in mijn pijpmondje had gespoten. Ik keek hem aan met mijn geile ogen en ik liet hem zien hoe ik al zijn sperma slikte, tot mijn mond helemaal leeg was. Hij glimlachte en bedankte me voor de lekkere pijpbeurt, en ik kreeg er een warm gevoel van.

“Op dinsdag wil ik je wel neuken, dan kom ik thuis bij je langs” zei hij. Ik knikte en zie het al voor me hoe hij met zijn pik in mijn gaatje aan het rammen was. “Ik kom rond elf uur ‘s morgens en blijf tot 3uur ‘s middags met je. Eerst wil ik dan weer spuiten in je mond en daarna neem ik je in je gaatje”.

Ik keek hem aan en glimlachte. Dat beloofde veel goeds.

George

Graag Uw sterrenwaardering boven en/of reactie onder het verhaal. En/of rechtstreekse mail met de schrijver. Dank u

MyGeorge en de politie 1.2

George Posted on do, maart 19, 2020 14:39

Dit verhaal berust volledig op fantasie. Om er een goedlopend verhaal van te maken gebeuren er dingen die normaal gesproken niet op de beschreven manier zouden verlopen.

“Mogen we even binnenkomen?” George was bezig met het opruimen en schoonmaken van zijn studentenflatje op de tweede verdieping; een ritueel dat eens in de zoveel tijd terugkwam, toen de bel ging. Twee politieagenten stonden voor de deur en hielden hem hun politiepenning voor de neus. George was verbijsterd. Wat moest de politie van hem? Was er misschien wat ernstigs gebeurd met een van zijn ouders? Voor zichzelf konden ze hier niet zijn; hij was nooit eerder in aanraking geweest met de politie.

“Mijn naam is Miriam de Groot en dit is mijn collega Davy Malling. Wij zijn hier in verband met een onderzoek naar een wietplantage die zich in een van de appartementen in deze flat zou bevinden. Waarom komen we daarvoor bij jou, zult je je afvragen. Wel, omdat we bijna zeker weten dat jouw onderbuurman degene is die stoute dingen doet en wij willen graag weten of je de laatste tijd misschien iets vreemds is opgevallen.”

‘Een wietplantage?’ dacht George, terwijl hij de hen voorging naar de kleine woonkamer.

“Waarom denken jullie dat die gast onder mij met wiet bezig is en waarom komen jullie dan hier naartoe? Wie weet ga ik, zodra jullie vertrokken zijn, regelrecht richting onderbuurman. En ik vertel hem doodleuk dat de politie zijn inkomstenbron op het spoor is,” zei George nadat hij zich wat hersteld had. “Daarbij mogen jullie toch ook niets over lopende onderzoeken vertellen?”

“Dat zou je inderdaad kunnen doen,” reageert de vrouwelijke van de agenten. “Maar we hopen dat je volwassen genoeg om dit niet te doen. Je weet net zo goed als wij dat, wat mijnheer daar beneden aan het doen is, zo illegaal is als het maar kan. We kunnen je natuurlijk ook arresteren voor het hinderen van een gerechtelijk onderzoek. En over je tweede opmerking; wanneer het in het kader van een onderzoek nuttig kan zijn om burgers te ondervragen voor eventuele informatie, mogen we iemand bij een lopend onderzoek betrekken. Daarom nogmaals; is je de laatste tijd wat bijzonders opgevallen?” Overdonderd als hij was, wist George even niets te zeggen. Na enige tijd werd hij zich bewust van de blik van de agente. Toen George in haar ogen keek, schrok hij van de ijskoude blik die erin lag. ‘Wow, wat een heks,’ vond George. Eigenlijk zag ze er ook wel een beetje uit als een heks, vond George. Ze droeg geen politie-uniform, maar haar kleding accentueerde haar mollige figuur. Grote, groene ogen, een grote neus en haar dat het beste omschreven kan worden als gras wat ‘s zomers, na het maaien, te lang op het weiland gelegen heeft. ‘Haar collega ziet er gelukkig een stuk beter uit,’ schoot het George door het hoofd. Het was het eerste wat George opviel toen hij de deur opendeed.

Een knappe man van ongeveer midden dertig met donker, bijna zwart haar, wat hij droeg in een wat langer kapsel wat hem erg goed stond. Een mooi gebruinde huid en donkerblauwe ogen die scherp afstaken bij de rest van zijn gezicht en een mooie rechte neus. En dan dat lichaam. Hij moest wel aan hardlopen of gewichtheffen doen. De blouse van zijn burgerkleding spande om zijn borstkas en zijn spijkerbroek verborg een stel lange gespierde benen. En tussen die benen had George een veelbelovende bobbel ontdekt. ‘Nou, die mag mij weleens…’

“Nou, komt er nog wat van?” onderbrak de agente zijn gedachten. ‘Feeks’, verwenste George de agente opnieuw.

“Euh, nou,” stotterde hij, “ik rook de laatste tijd wel een vreemde geur. Verder zou ik het niet weten, eerlijk gezegd.”

“Weet je het zeker? Denk even goed na,” liet de mannelijke agent van zich horen. ‘Zelfs zijn stem is mooi,’ ontdekte George. Een lage, mannelijke, warme stem die deed denken aan een warme zonnige zomermiddag. George keek op naar de agent en blikte in zijn schitterende blauwe ogen. Ze waren zo mooi. Toen hij zich bewust werd dat hij aan het staren was, sloeg hij snel zijn ogen neer. Hij kon zichzelf wel wat aandoen toen hij voelde dat hij begon te blozen.

“Nee, dat is echt alles. Of misschien… de laatste tijd stond er regelmatig een vrachtwagentje op de parkeerplaats en ik heb een keer gezien dat een aantal mannen met spullen aan het sjouwen waren, maar ik weet niet of dat iets te maken heeft met mijn onderbuurman.” Toen George weer op durfde te kijken, zag hij de mannelijke agent glimlachen. Meteen werd hij onzeker. ‘Waarom lachte hij? Had hij die blos gezien? Lachte hij hem uit?’

“Goed, dat was alles,” sloot de vrouwelijke agente het gesprek af. Ze stonden op. George, nog steeds een beetje beduusd, hees zichzelf ook omhoog en liet de agenten uit. Toen de mannelijke agent langs hem liep viel George’ s blik automatisch op de billen van de man. Onmiddellijk voelde hij een reactie tussen zijn benen. Wauw, wat een adembenemend uitzicht! De agent draaide zich om en George voelde zich opnieuw rood worden. Hij leek wel een verliefde tiener! Kwaad op zichzelf keek hij de agent aan. Deze haalde een kaartje uit zijn zak en zei: “Mocht je nog iets te binnen schieten, bel dan even.” George nam het kaartje aan, blij dat hij de blos wat voelde wegtrekken. De agent schonk hem een oogverblindende lach en met een knipoog draaide hij zich om en liep met zijn collega naar het trappenhuis. George kon het niet laten om naar zijn balkon te lopen om de agenten na te kijken.

Nadat ze weggereden waren probeerde hij verder te gaan met de schoonmaak van zijn appartementje. Maar echt vlotten wilde het niet meer. Het was een naar idee, te weten dat je onderbuurman een weedkwekerij had. Het klonk eigenlijk wel crimineel allemaal. Eng. Zijn gedachten verplaatsten zich automatisch naar het bezoek van de twee agenten. Wat was hij geschrokken toen ze ineens voor zijn neus stonden! In eerste instantie had hij gedacht had er iets ernstigs was gebeurd met een van zijn familieleden, maar nooit had hij kunnen denken dat ze hiervoor kwamen. George kwam uit een streng christelijk gezin. Zo een waar alles verboden werd. Vroeger, toen hij nog thuis woonde, moest hij op zaterdagavond altijd voor twaalf uur binnen zijn. Films of dvd’s kijken en radio luisteren was verboden. Toen hij vertelde dat hij homo was, was het hek helemaal van de dam. Wat moesten de mensen in het dorp wel niet denken! Een zoon die homo is, dat kan niet!

“Je hebt toch geen contact met andere homo’s? En je gaat toch niet met mannen naar bed? En als je echt zeker weet dat je homo bent, dan kun je vertrekken. Als je homo bent, trekken wij onze handen van je af, dan ben je onze zoon niet meer.” George haatte zijn ouders om die reactie. Alsof hij erom gevraagd of ervoor gekozen had homo te zijn! Daarom was George, zodra de gelegenheid zich had voorgedaan, verhuisd naar een studentenflatje in een andere stad. Veel contact met zijn ouders had hij niet meer en zijn broers en zussen moesten ook niet veel meer van hem hebben. Die gaven hem de schuld van alles wat hij zijn ouders aandeed. Het was moeilijk om financieel het hoofd boven water te houden met als inkomstenbron alleen de studiefinanciering door de overheid en een zaterdagbaantje. Maar het ging, al kon hij zich de laatste keer niet meer herinneren dat hij eens naar de film was geweest of een dagje pretpark had gedaan met vrienden. In ieder geval was dat laatste al moeilijk. Onzeker als hij was, klapte George dicht zodra iemand hem aansprak of een leuk gesprek probeerde te beginnen. Hij haatte dat, maar kon er niets tegen doen. Door een heftig pestverleden, een handicap aan zijn benen en na herhaaldelijk te zijn teleurgesteld in mensen, had hij zowel een zelfbeschadiging als een beschadiging in het vertrouwen van mensen opgelopen en was zijn zelfbeeld dramatisch gekelderd. Echte vrienden had hij daarom ook niet. Hij had natuurlijk zijn studie, maar buiten dat bestond zijn leven alleen uit het bijhouden van zijn appartement, de dagelijkse routineklusjes als boodschappen halen en de was doen. Hij voelde zich alleen.

George zette de radio aan. Hij wilde niet meer denken aan zijn verleden. Het bezoek van de agenten en zijn reactie op een van hen deed hem geen goed. Die vrouw kon hem niet zoveel schelen. Maar die man; zag er zo goed uit. Dat maakte hem onzeker. Hij haalde het bij lange na niet vergeleken bij die man, vond hij. Het versterkte het gevoel van alleen zijn. Een dergelijke knappe man kon aan elke vinger tien vrouwen krijgen, was natuurlijk geen homo en mocht dat wel zo zijn, zag hij hem natuurlijk niet staan. George had in het verleden een keer een relatie gehad met een jongen, maar dat was stukgelopen toen George erachter kwam dat die jongen het alleen maar deed voor de seks. Hij was nog niet toe aan seks. Dat wilde hij bewaren voor degene met wie hij voor de rest van zijn leven samen zou blijven.

George haalde een sopdoekje over de spiegel in de badkamer en staarde naar zijn eigen spiegelbeeld. Donkerblond haar met slagen, een smal gezicht, een gebit dat met behulp van orthodontie in model was gebracht, een gewone neus en ogen waar allerlei kleuren inzaten. Verder was hij slank en vrij klein van stuk. Echt een dertien-in-een-dozijn-jongen. Met zijn negentien jaar had hij ook nog regelmatig last van puistjes dat ook niet bepaald bijdroeg aan een positief zelfbeeld. George goot de emmer met schoonmaakwater leeg in de wc, spoelde hem om, zette hem weg en haalde de strijkplank en de strijkbout tevoorschijn om verder te gaan met de was. Opnieuw ging de bel. Aan de deur stond een nog jonge man van een jaar of vijfenveertig.

“Hoi, ik ben Davy je onderbuurman,” zei hij, nadat George de deur geopend had. Voordat George het in de gaten had stond hij in de gang en liep voor hem uit naar de kamer. Hij bleef midden in de ruimte staan. “Jij had de politie op bezoek, of niet?” George schrok en probeerde te bedenken hoe hij dat kon weten. “Ik zie aan je reactie, dat dat inderdaad zo is,” reageerde hij. “Ik zal je wel vertellen: als je waarde aan je leven hecht, zou ik je mond maar tegen hen houden,” hiermee bevestigend hij onrechtstreeks dat de politie niet voor niets op bezoek was geweest. “Ze zijn hier inderdaad geweest maar ik heb ze alleen maar verteld dat ik de laatste tijd een vreemde geur rook.” Met grote stappen kwam zijn onderbuurman op George af en pakte hem ruw bij zijn keel. “Wát heb je ze verteld?” George voelde de adrenaline door zijn lijf gieren en terwijl hij verwoede pogingen deed om los te komen, realiseerde hij zich hoe stom hij was geweest om dat gewoon tegen hem te zeggen. De hand om zijn keel kneep flink en George begon duizelig te worden. Gelukkig liet zijn onderbuurman hem los. Meteen daarna voelde hij een arm om zijn borst en een mes met een vlijmscherpe punt werd tegen zijn keel gezet. George schreeuwde van schrik, maar het enige wat hij daarmee bereikte was dat de hand die het mes vasthield even iets harder drukte en een kleine snijwond veroorzaakte. Van schrik en pijn raakte George in paniek en probeerde zich uit alle macht te bevrijden. Maar zijn belager bleek verrassend sterk. Met ogenschijnlijk weinig moeite hield hij George tegen zich aan, zette de punt van het mes onder George’ s kin en drukte even door. Opnieuw schreeuwde George het uit. Tot zijn opluchting werd hij losgelaten, maar voor hij de tijd had om tot zichzelf te komen werd hij hard in zijn gezicht geslagen. Zijn belager bleef slaan en George hief in wanhoop zijn armen voor zijn gezicht om de slagen af te weren. Maar nu kwamen de slagen op zijn onbeschermde buik terecht. George kon niet langer blijven staan en zakte tegen de grond. “Onthoud dit goed: je houdt je mond. Anders weet ik je te vinden,” hoorde George zijn onderbuurman zeggen, voor deze hem voor oud vuil achterliet.

Onuitsprekelijk blij dat zijn belager verdwenen was en door de wegstromende adrenaline, barstte George uit in een heftige huilbui. Het voorval had nog geen tien minuten geduurd maar voor George had het een eeuwigheid geleken. Toen hij weer wat tot zichzelf kwam, veegde hij de tranen van zijn beurs geslagen gezicht, kwam kreunend overeind en sleepte zichzelf naar de badkamer, was net op tijd bij de toiletpot en gaf over. George trok het toilet door en bekeek in de spiegel het resultaat van de afranseling. Een prachtig dik oog dat al blauw begon te worden en zijn lip was gebarsten. Het deed pijn. Voorzichtig raakte George de beurse plekken aan. Het zou wel even duren voordat dat verdwenen was. George dacht dat zijn neus gebroken was. Hij kon er niet aankomen zonder dat het verschrikkelijk veel pijn deed. Daar moest hij de huisarts maar even voor bellen. En de politie! Toen herinnerde George zich wat de onderbuurman had gezegd. Je mond houden tegen de politie. Hij had niet meer overtuiging nodig om te besluiten dat ook maar te doen. Hij wilde niet uitproberen wat er zou gebeuren als hij nu naar de politie zou stappen.

George ging op zoek naar koude kompressen tegen de zwelling en toen hij dat gevonden had, probeerde hij zich te herinneren waar hij zijn mobiele telefoon gelaten had voor het telefoonnummer van de huisarts. Hij vond hem tussen de kussens van de bank en maakte een afspraak voor de volgende dag. De assistente raadde hem aan even langs het ziekenhuis te gaan, maar daar voelde George zich te beroerd voor. Hij ging hij op de bank zitten en het drong tot hem door wat er gebeurd was. George werd kwaad. Komt daar zomaar binnenvallen en slaat hem in elkaar. Hij had zin om de politie te bellen om die gast op te laten pakken voor mishandeling. Toen werd hij bang. Misschien kwam die vent wel terug! George dwong zichzelf om kalm te blijven en logisch na te denken. Misschien kwam die vent inderdaad terug, maar hij was niet van plan zich weg te laten jagen. Na zijn gezicht goed gekoeld te hebben legde George de kompressen terug in de vriezer en ging op bed liggen om even tot rust te komen. De pijn zorgde ervoor dat slapen niet ging, maar af en toe dommelde hij toch weg.

Schreeuwend werd George wakker. Met een ruk schoot hij overeind. In zijn dromen was de onderbuurman terug gekomen om zijn werk af te maken. Nat van het zweet sloeg hij de dekens aan de kant en ging op de rand van het bed zitten. George had gehoopt dat de nachtmerries achterwege zouden blijven maar helaas was dat niet het geval. Hij kwam overeind en gooide in de badkamer wat water in zijn gezicht wat hij daarna voorzichtig afdroogde. In de paar uur dat hij op bed gelegen had was zijn hele gezicht opgezwollen en hadden zijn rechteroog, neus en linker onderkaak een prachtige donkerblauwe bijna paarse kleur gekregen. George nam twee pijnstillers tegen de pijn en pakte daarna de ijs-kompressen weer om alles nog een keer te koelen en daarmee te proberen de zwelling tegen te gaan. Met de kompressen tegen zijn gezicht liep George naar de keuken om wat te eten klaar te maken. Niet dat hij daar zin in had, maar het was toch beter om wat te eten. Met een bord, waarop wat boterhammen lagen, en een glas drinken ging George op de bank zitten en zette de tv aan. Tot zijn verbazing was het al bijna tijd voor het achtuurjournaal. Dan had hij toch wel een uur of vijf geslapen, rekende George snel. Nadat hij het journaal gekeken had zapte George de zenders nog even langs om te kijken of er nog iets interessants uitgezonden werd maar toen dit niet het geval bleek hees hij zich van de bank en begaf zich weer naar bed.

Het bleef die nacht rustig en om half acht ging de wekker. Met een klap legde George het ding het zwijgen op en draaide zich nog maar eens om. Zeker vergeten het alarm uit te zetten. Tot zijn ergernis begon het apparaat na een tijdje weer te ratelen. Met een zucht kwam George overeind en zette het alarm af. Beroerder kon bijna niet. Knallende hoofdpijn en hij had last van zijn buik. Niet naar school vandaag. Met een telefoontje meldde George zich ziek en kroop weer onder de dekens. Slapen lukte niet meer. Tegen negen uur kwam hij maar uit bed en strompelde naar de badkamer en nam een lange douche. Daarna kleedde hij zich aan, at hij met lange tanden een boterham en vertrok naar de huisarts.

Hij meldde zich bij de assistente en nam plaats in de wachtkamer. Gelukkig was er verder niemand en George sloot even zijn ogen. Toen hij een deur hoorde opengaan deed hij zijn ogen weer open en zag de huisarts in de deuropening staan.

“Mijnheer van Breuckel?” George kwam overeind en gaf de dokter een hand. Hij zag de man al naar hem kijken. De dokter bood hem een stoel aan en nadat hij was gaan zitten vroeg de dokter hem wat er gebeurd was. George speldde hem op de mouw dat hij tegen een deur aan was gelopen. Hij zag dat de man hem niet geloofde maar het kon hem niet schelen. De huisarts onderzocht de blauwe plekken en zijn neus, die gelukkig niet gebroken bleek. George kreeg het advies mee om te blijven koelen en pijnstillers te slikken tegen de pijn.

Onderweg naar huis reed George even langs de drogisterij voor een doosje pijnstillers en thuisgekomen schonk hij zichzelf een glas drinken in en ging languit op de bank liggen. George haalde de vriezer overhoop op zoek naar ijs en bracht de dag door met zichzelf vervelen en het kijken van een aantal films. Na het kijken van het late journaal ging hij naar bed, na opnieuw een pijnstiller genomen te hebben

Voor zijn gevoel was het nog midden in de nacht toen George wakker werd van een hoop herrie en gebonk. Geschrokken vloog hij uit bed en deed het licht aan. Opgelucht dat hij alleen was, ging hij op bed zitten en luisterde naar de geluiden die vanuit het appartement onder hem leken te komen. Nieuwsgierig liep George naar de woonkamer en opende de deur naar het balkon. Het begon voorzichtig licht te worden en in de eerste aarzelende schemering zag George op de parkeerplaats onder hem vier politieauto’s staan. Opnieuw schrok hij, en hij haastte zich naar binnen. De politie was zeker binnengevallen bij zijn onderbuurman! Slapen lukte nu natuurlijk niet meer. George ging op de vloer in de woonkamer zitten en luisterde gespannen naar het gestommel onder hem. Zo bleef hij een hele tijd zitten. Hij hoorde auto’s starten en wegrijden en weer andere auto’s komen. Het was intussen helemaal licht geworden en tot George’ s verbazing zag hij, na een blik op de klok, dat het al half acht was. Hij had zeker anderhalf uur op het tapijt gebivakkeerd. Voorzichtig stak hij zijn hoofd buiten de balkondeur en zag nog twee politieauto’s en een busje van de technische recherche op de parkeerplaats staan.

De bel ging. Dodelijk geschrokken en niet in staat te bewegen bleef George staan. Opnieuw verscheurde de bel de stilte. “Politie, wilt u opendoen alstublieft?” Uiteindelijk dwong George zichzelf in beweging te komen. Hij liep naar de voordeur en deed deze open. Voor zijn neus stond de knappe agent. George zag hem schrikken. “Wat is er met jou gebeurd?” George klapte dicht. Hij kón niets zeggen. Hij dacht aan wat hem gezegd was door zijn onderbuurman en wilde de deur dichtgooien. Maar dan had hij buiten de waard gerekend. De agent zette zijn schoen tussen de deur, net voordat deze dichtviel, duwde hem weer open en stapte de gang binnen. “Ga weg, je mag hier niet zomaar binnenkomen,” zei George moe. “Dat weet ik, maar ik wil graag weten hoe jij aan dat blauwe gezicht en die snee op je keel komt. Laten we even naar de kamer gaan.” George had geen zin om tegen te spartelen en ging de agent voor naar de woonkamer. Hij bood hem een stoel aan en ging zelf ook zitten. “Vertel nou eens hoe je aan die verwondingen komt.” “Ik ben tegen een deur opgelopen. “Ja, maak dat de kat maar wijs.” De verwondingen die je hebt kunnen onmogelijk zijn veroorzaakt doordat jij tegen een deur aan bent gelopen.” George’ s weerstand brak en hij barstte in huilen uit. De agent kwam naast hem op de bank zitten en sloeg een arm om hem heen. Meteen voelde George zich gespannen worden en keek de agent verbaasd aan. Deze glimlachte tegen hem.

“Vertel nu eens eerlijk hoe het is gebeurd.” George durfde niet. Visioenen van wat er met hem zou gebeuren als die vent erachter zou komen dat hij weer gepraat had schoten door zijn hoofd. Hij begon te trillen. “Kom op, vertel eens,” drong de agent aan. “Dat kan ik niet.”

“Waarom niet?”

“Omdat…”

“Davy je bedreigt?”

Opnieuw begon George te huilen. De agent zei niets, maar wreef George over de schouder. ‘Eigenlijk voelt het redelijk fijn, die arm om me heen,’ dacht George verbaasd. “Zeg het maar,” zei de agent weer.

“Nadat jullie waren geweest belde er iemand aan. Toen ik opendeed zei hij dat hij de onderbuurman was en hij liep zo langs me heen naar binnen. Hij vroeg me of ik de politie op bezoek had gehad. Ik probeerde nog te ontkennen, maar hij kon het aan mijn reactie al zien, zei hij. Als ik in leven wilde blijven moest ik mijn mond houden tegen jullie. Ik was zo stom om tegen hem te zeggen dat ik verteld had dat ik een vreemde geur rook de laatste tijd en toen draaide hij door. Hij pakte me vast en kneep mijn keel dicht. Toen ik duizelig begon te worden liet hij los en ik dacht van hem af te zijn maar toen pakte hij me van achter vast en zette een mes op mijn keel. Ik raakte in paniek en vocht om los te komen. Toen drukte hij met dat mes en hij sneed hij me. Ik weet het niet precies meer, maar hij liet me op een gegeven moment los en begon me te slaan. Ik heb wel geprobeerd mezelf te beschermen, maar ik heb er geen moment aan gedacht om terug te slaan. Hij bleef maar slaan en toen ik m’n armen voor m’n hoofd deed, ging hij verder op mijn buik. Toen stopte hij en zei dat hij me zou weten te vinden als ik zou praten.”

Het bleef even stil. “Wat heb je daarna gedaan?” vroeg de agent. “Niks. Ik ben de volgende dag naar de huisarts gegaan omdat ik dacht dat mijn neus gebroken was maar dat was gelukkig niet zo.” “Hij heeft je flink te pakken gehad. Waarom heb je niet gebeld?” “Wat denk je zelf, dat durfde ik natuurlijk niet,” antwoordde George kwaad. “Begrijpelijk,” vond de agent. “Maar we hebben een probleem.” “Hoezo?” vroeg George verwondert. “Degene die jou in elkaar geslagen heeft, hoe zag hij eruit?” vroeg de agent, de vraag van George negerend. “Euh, een jaar of vijfenveertig denk ik, vrij lang, donker haar en een stoppelbaardje.”

“Dat was niet jouw onderbuurman. Jouw onderbuurman is een jongen van jouw leeftijd. Hij had schulden bij de man die jij op bezoek hebt gehad. Daarom is hij gedwongen mee te werken aan het opzetten van een kwekerij in zijn appartement. Jouw bezoeker is vuurwapengevaarlijk en heeft al eens eerder een gevangenisstraf uitgezeten voor medeplichtigheid aan moord. Ik ben bang dat de dreigementen die hij tegen jou geuit heeft niet loos zijn. Daarom kan jij hier niet blijven. Je moet ondergebracht worden op een beschermde locatie.” De agent stond op en riep via zijn portofoon een collega op en vroeg deze naar boven te komen. Korte tijd later kwam deze inderdaad en George liet hem binnen. Hij stelde zich voor en kreeg van de andere agent te horen hoe het ervoor stond. De agent vertrok weer nadat hij van de andere agent instructies had gekregen. De agent vroeg George een tas met spullen in te pakken.

“Dus ik moet nu met jullie mee?” vroeg George verbaasd.

“Ja, inderdaad. Ik begrijp dat je daarvan schrikt, maar die man is gevaarlijk en we willen en mogen niet het risico lopen dat hij je nog eens opzoekt. Je wordt vanaf dit moment ook niet meer alleen gelaten. Elk moment van de dag is er een agent bij je die je moet beschermen.” Verbijsterd liep George naar de slaapkamer, haalde zijn rolkoffer onder het bed vandaan en begon die in te pakken. Toen hij daarmee klaar was en terug naar de woonkamer liep hoorde hij dat de agent aan het bellen was. Toen die zag dat George binnenkwam brak hij het gesprek af, kwam op George toe en legde zijn handen op George’ s schouders.

“Luister, dit komt als een schok voor je, daar moet je even doorheen maar het komt allemaal goed.” ‘Dat moet ik nog zien,’ dacht George opstandig. “Waar gaan we naartoe?” vroeg hij. “We gaan je onderbrengen in een hotel. De rest krijg je later allemaal uitgelegd,” antwoordde de agent. “We moeten nu gaan, ben je klaar?” George pakte zijn koffer en volgde de agent naar beneden, richting een van de burgerauto’s van de politie. De agent die daarstraks ook boven was liet George achterin plaatsnemen en nam zelf plaats op de bijrijdersstoel. De andere agent stapte achter het stuur en startte de auto. Hij reed de parkeerplaats af en reed naar een hotel aan de andere kant van de stad.

Nadat daar ingecheckt was werd George geëscorteerd naar een kamer op de derde verdieping. George, die nog nooit eerder in een hotel geslapen had, keek zijn ogen uit. Ze hadden niet bepaald een derderangs hotelletje uitgekozen. Het grote tweepersoonsbed stond in een soort nis die van de kamer afgesloten was door middel van een muur die een open doorgang had. De rest van de kamer was ingericht met een luxe tweezitter en twee oor fauteuils. Een grote led-tv hing aan de muur. George nam de tijd om de kamer te bekijken. Hij liep langs het slaapgedeelte heen en opende de deur die zich daar bevond. Achter de deur strekte zich een luxueuze badkamer uit met een groot hoek-bad, een kanon van een bad-meubel en een apart douchegedeelte. Alles werd verlicht door zacht gedraaid licht uit spotjes in het plafond. George liep terug naar het woongedeelte, waar de twee agenten met elkaar zaten te praten. Toen ze zagen dat George eraan kwam werd het gesprek afgebroken en nam de agent, die George zo knap vond, afscheid. Toen deze verdwenen was gaf de agent die bij hem was te kennen dat er een aantal zaken besproken moesten worden. Uit de gevulde koelkast werd een aantal drankjes gehaald en George ging met de agent in het woongedeelte zitten.

“Zo,” begon de agent, “ik ga je nu een aantal dingen vertellen en het is belangrijk dat je goed luistert.” Dat is in je eigen levensbelang. Je wordt nu vierentwintig uur per dag geschaduwd door één of twee agenten. Dat wil niet zeggen dat zij constant bij je zijn. Ze zullen in de buurt blijven. Eén van de agenten slaapt bij jou op de kamer, de ander heeft een kamer naast je. Mocht er iets aan de hand zijn, zal hij binnen zeer korte tijd in actie kunnen komen. Ik ben er tot zeven uur vanavond, daarna word ik afgelost door de agent die net ook hier was. Hij zal de meeste avond- en nachtdiensten voor zijn rekening nemen voor de periode dat je hier bent. Dan volgen nu een aantal regels. Ook hier is het van levensbelang dat je je daaraan houdt. Er zijn in dit hotel een zwembad, een sauna en dergelijke. Daar mag je geen gebruik van maken, tenzij je dit eerst bespreekt met de dienstdoende agent. Verder mag je natuurlijk gebruik maken van de hier op de kamer aanwezige faciliteiten. Naar buiten gaan is verboden. Mocht er toch een reden zijn dat je naar buiten moet, bespreek dit eerst. Er gaat iemand met je mee bij alles wat je doet, uitzonderingen daargelaten. Je mag gebruik maken van roomservice, maar houdt het een beetje binnen de perken, anders krijg ik bonje met de baas. Verder heb ik hier een apparaatje voor je. De knop die erop zit is een noodknop. Mocht er zich een gelegenheid voordoen waardoor jij je bedreigd voelt en er is geen agent in de buurt, dan druk je op die knop en gaan alle alarmbellen bij ons rinkelen. Er is altijd iemand in de buurt. Hulp zal dan snel komen. Denk eraan: bij álles wat je wilt doen wat buiten deze kamer plaatsvindt, bespreek dat. Heb je verder vragen?” “Nee, ik moet dit even laten bezinken,” antwoordde George. “Oké, ik zou zeggen, probeer je even te ontspannen. Neem een bad ofzo.”

“Goed idee,” antwoordde George weer.

Hij liep naar de badkamer, draaide de stop in het bad en zette de kraan aan. Hij draaide de thermostaat zover open tot het water een temperatuur bereikte die hij volgens hem nog net kon verdragen. Het zou wel even duren voor het bad vol was, dus liep George weer terug naar het woongedeelte en zapte even langs de zenders op de tv. Het nieuws van zes uur kwam net langs. Geïnteresseerd volgde George het nieuws rond de aardbeving en tsunami in Japan. Radioactieve straling in Fukushima steeds hoger. Het was een ware kernramp aan het worden. Vreselijk voor die mensen daar. Kadhafi die steden bombardeert, de wereld is een groot slagveld. Daarna nog even Erwin Kroll die Nederland een mooie weersverwachting voorspiegelde. George liep terug naar de badkamer waar het bad al aardig vol begon te raken. Hij draaide de deur op slot en kleedde zich uit. Met zijn hand voelde hij even of de temperatuur van het water niet te heet was waarna hij voorzichtig in bad ging staan om daarna op de rand te gaan zitten. Voorzichtig liet hij zich daarna helemaal in het water zakken. Heerlijk, dat hete water. George sloot zijn ogen en genoot van de weldadige warmte. Maar wacht eens, als hij het goed had gezien was het bad voorzien van een whirlpool-systeem. Was dat even lekker. George opende zijn ogen weer en trok zichzelf naar de rand van het bad, waarop de knoppen zaten. Hij drukte op een ervan en met een zacht brommend geluid voelde hij waterstralen tegen zijn buik. George zette het systeem nog een standje hoger en gleed weer terug naar het midden van het bad. Hij deed zijn ogen weer dicht en dommelde langzaam weg. Ervoor oppassend dat hij niet onder water gleed lukte het George om zijn gedachten even van zich af te laten glijden en te genieten van het bad.

Geschrokken veerde George omhoog toen er op de badkamerdeur geklopt werd. “George, zit je in bad? Ik ben het, Davy. Blijf rustig zitten, ik wilde je alleen even laten weten dat ik er ben.” Nu zat George niet meer lekker in het warme water. Hij zette het whirlpool-systeem uit, trok de stop omhoog en stapte uit bad. Hij droogde zich af met een grote hotel-handdoek en schoot in een badjas van het hotel. Daarna draaide hij de deur van het slot en liep naar het woongedeelte. Terwijl hij met een handdoek zijn haar nog een keer droogwreef, zag hij de agent wijdbeens op de bank zitten. Hij had de tv aangezet en keek naar een actualiteitenprogramma. George ging in een van de stoelen zitten en gooide de handdoek naast zich op de vloer.

“Wat kijk je,” vroeg George “Oh, een of ander dom programma. Er is weer eens niets interessants op” antwoordde de agent. “Ik weet dat het een afgezaagde vraag is, maar hoe gaat het met je?” George wist niet wat hij moest antwoorden. Je wordt zomaar meegedeeld dat er waarschijnlijk iemand achter je aan zit die dingen met je van plan is waar de honden geen brood van lusten, ze plukken je uit je vertrouwde omgeving en duwen je in een hotel. “Ik weet het eigenlijk niet. Het is allemaal nog vreemd. Het idee dat er iemand achter me aanzit, voelt niet echt lekker. Dus eigenlijk gaat het niet zo best,” zei hij daarom.

“Dat is natuurlijk niet meer als logisch,” gaf de agent terug. “Maar geloof me, je leert je aanpassen.”

“Ja, dat zal best, maar ik zal toch blij zijn als die vent achter de tralies zit,” antwoordde George kattiger dan hij bedoelde. Hij zag de agent naar hem kijken en een glimlach op zijn gezicht verschijnen. “Tjonge, wat kun jij boos kijken, zeg,” lachte hij.

“Sorry, ik bedoelde het niet zo,” verontschuldigde George zich. “Het geeft niet, ik begrijp het wel,” antwoordde Davy. “Zeg trouwens maar Davy tegen me.” George keek hem aan en schonk hem een voorzichtige glimlach.

“Hee, er begint zo een mooie film, heb je zin om die te kijken?” vroeg Davy aan George. “Ligt eraan welke film het is,” gaf George als reactie. “Mr and Mrs Smith,” zei Davy. “Oh, ja, die is lachen, doen we,” zei George. Davy haalde wat te drinken uit de koelkast en bestelde via de roomservice appeltaart met slagroom. Terwijl er werd gewacht op de appeltaart trok George zich even terug in het slaapgedeelte om ondergoed en een trainingsbroek aan te trekken. Toen hij terugkwam zag hij Davy praten in zijn portofoon. “Even checken of alles rustig is,” zei hij. “Kom gezellig naast me zitten.” Onzeker ging George aan de andere kant van de bank zitten en trok zijn benen onder zich. Davy liep naar de deur toen er geklopt werd en nam de appeltaart aan. Hij gaf George zijn stuk en ging weer zitten. De film begon en George was al snel verdiept in het verhaal van John en Jane als geheim agenten. Wat hij niet in de gaten had was dat Davy hem voorzichtig maar uitgebreid bekeek. George’ s badjas hing half open en liet zijn borst en een deel van zijn buik bloot. George at zijn appeltaart met smaak en toen hij het op had, zette hij zijn bord terug op tafel. Hij wilde weer achterover gaan zitten maar hoorde Davy zeggen: “Wacht eens even.” Davy deed een kussen achter zijn rug, ging overdwars op de bank zitten met zijn benen languit, pakte George onder zijn oksels door om zijn borst vast, trok hem tegen zich aan, en legde een arm om George’ s borst. Verbijsterd wilde George protesteren maar realiseerde zich dat hij het eigenlijk helemaal niet zo erg vond om door een dergelijke adembenemende man te worden vastgehouden. Uit onwennigheid wist hij zich even geen houding te geven. Davy had dit door en zei: “ontspan jezelf toch jongen.” Na een paar minuten lukte het George om dit te doen en hij legde zijn hoofd tegen de gespierde borst van Davy.

“Je bent mooi, wist je dat?” fluisterde Davy in George’ s oor. Vol ongeloof staarde George Davy aan. “Ja, ik ben homo, en op het moment dat ik je zag wist ik dat jij het ook was. Je was zo hulpeloos en je leek zo alleen, ik wilde meteen al een arm om je heen slaan. Davy drukte een kus op George’ s voorhoofd. George wist niet hoe hij het had. Vanaf het allereerste moment dat hij Davy zag had zijn hart een slag overgeslagen en dartelden er kleine vlindertjes rond in zijn buik. Maar hij had gedacht dat Davy hetero zou zijn. Zo gedroeg hij zich. Op en top mannelijk. Dat was waar George op viel. En nu bleek die bink homo te zijn en hem leuk te vinden. Het was bijna te mooi om waar te zijn. Maar het was waar. Hij lag in zijn armen. Echt aandacht voor de film had George niet meer. Hij kon zich niet voorstellen dat iemand als Davy, die volgens hem veel beter kon krijgen, zich interesseerde voor hem. George genoot ervan om dicht bij hem te zijn. Hij voelde zijn hartslag en rustige ademhaling. De arm om hem heen voelde goed. George draaide zijn hoofd omhoog om Davy aan te kijken.

“Davy?”

“Mm?”

“Ik weet niet goed wat ik hiermee moet.”

“Als je het niet fijn vindt moet je dat gewoon zeggen, dan houd ik ermee op.”

“Nee, ik vind het ontzettend fijn maar ik begrijp niet waarom…”

“Omdat je een ontzettend mooie, lieve, zachtaardige, fantastische jongen bent en ik nu eenmaal iemand ben die op jongere jongens valt.” Bij het horen van deze woorden sprongen de tranen George in de ogen die door Davy voorzichtig werden weggeveegd. “Ik merk dat je ontzettend onzeker bent over jezelf, maar dat is echt niet nodig. Je ziet er echt goed uit. En ik ben ook niet alleen uit op seks, mocht je dat denken. Het spijt me als ik te voortvarend ben geweest, maar ik kon mezelf niet meer inhouden. Gerustgesteld legde George zijn hand op Davy ’s arm. “Dank je wel, Davy. Trouwens, heb je geen vriend dan?”

“Nee, mijn relatie is ongeveer anderhalf jaar terug op de klippen gelopen.”

De film was afgelopen en Davy stelde voor om naar bed te gaan. Nadat hij had gecheckt of alles nog rustig was en had doorgegeven dat ze zouden gaan slapen deed Davy overal de lichten uit. Samen liepen ze naar het slaapgedeelte waar de schemerlampjes al brandden. Beiden poetsten hun tanden en George ging vast vooruit naar het bed. Onzeker als hij was, wilde hij niet dat Davy zijn lijf zag. Snel deed hij zijn badjas en trainingsbroek uit en schoof onder de dekens. Een paar minuten later kwam Davy de badkamer uit en ontdeed zich van zijn kleding. Automatisch werd George’ s blik naar zijn lijf getrokken. Hij kon er niets aan doen, maar de reactie tussen zijn benen was overduidelijk. Wat hij al gezien dacht te hebben tijdens hun eerste ontmoeting werd overtroffen door de werkelijkheid. Een gespierde torso met een goddelijk strakke buik en mooie, rechte gespierde benen, alles licht behaart. En in Davy ’s boxer tekende zich een zware bobbel af. Davy kuchte en betrapt keek George hem aan. Hij voelde zich rood worden.

“Sorry.”

“Niet nodig, ik vind het fijn dat je het je bevalt.” Ook Davy kroop onder de dekens. George wist niet goed wat hij moest doen maar Davy nam het initiatief. Opnieuw sloeg hij zijn gespierde armen om George heen en trok hem tegen zich aan. George ontspande zich. Deze god was een droom. Tegen zijn billen voelde George een enorme bobbel drukken. Had hij nu al een harde? Voorzichtig begon Davy kusjes in George’ s nek te drukken. George’ s lul werd nog harder en ook bij Davy bleef een reactie niet uit. Tegen zijn achterwerk voelde George dat Davy ‘s lid begon te groeien. Hij draaide zich om in Davy ‘s armen en keek hem diep in zijn ogen. Langzaam kwam Davy ‘s gezicht naar dat van hem toe en hun lippen raakten elkaar. Een tedere, voorzichtige kus. Davy trok zich terug en toen George zijn ogen opendeed, zag hij Davy naar hem glimlachen. Opnieuw gaf Davy hem een kus. George opende zijn lippen en langzaam drong Davy zijn mond binnen. Een emotionele, passionele, lange zoen was het gevolg. Toen deze uiteindelijk werd verbroken hadden beiden tranen in hun ogen. Beiden glimlachten opnieuw naar elkaar.

“Welterusten Davy.”

“Welterusten George.”

Vreemd genoeg George sliep goed. Slechts één keer werd hij wakker, omdat hij moest plassen. Hij maakte zich voorzichtig los uit Davy ’s omhelzing en stapte uit bed. Hij deed het bedlampje aan en in het zachte licht lag Davy daar. De deken rommelig over hem heen, van achter onder zijn arm door over zijn zij en langs de rand van zijn boxer naar beneden. Hij lag met zijn ene arm onder het kussen en de ander lag losjes op de matras, zoals George hem daar neergelegd had. George ging naar het toilet en toen hij terugkwam lag Davy daar nog net zo. Wat was hij mooi. De perfecte man, met zijn knappe gezicht en goddelijke lijf. George kon zich niet inhouden en voorzichtig schoof hij de deken van Davy af. Nu lag hij daar, in het schemerlicht. Mooi en mannelijk, met alleen zijn boxer aan, waarin vaag de vorm van de penis en zak te zien waren. George ging vlak naast Davy op bed liggen en streelde hem zachtjes over zijn licht behaarde lijf. Van zijn hoofdhaar naar zijn oren, gezicht, schouders, borst en buik. Verder durfde George niet te gaan. Stel je voor dat Davy wakker werd. Zachtjes legde George zijn hand nu op Davy ’s bovenarm en voelde de onder de huid gelegen spieren. Voorzichtig kneep hij erin. Al strelend ging hij weer terug naar Davy ’s borst en buik.

Plotseling slaakte Davy een zucht en opende zijn ogen. Geschrokken verstijfde George. Maar Davy leek het niet erg te vinden dat hij aan hem zat. Er verscheen een slaperige glimlach op Davy ’s gezicht. Langzaam bracht hij zijn gezicht naar die van George en gaf hem een kus. “Ga door, ik vond het heerlijk,” zei Davy. “Was je al lang wakker dan?” schrok George. “Nee, dat niet.” Onzeker streelde George nu Davy ’s buik en borst. Maar toen hij merkte dat Davy zich ontspande en er lekker voor ging liggen, zakte dat gevoel wat en waagde hij het om een stapje verder te gaan. Hij ging met zijn hand naar beneden, bleef even hangen bij de navel en prikte er even in, wat bij Davy een kreuntje ontlokte. Zachtjes schoof hij zijn vingers onder de rand van Davy ‘s boxer door en kriebelde door zijn korte schaamhaar. Davy grinnikte.

George trok zijn hand weer terug en legde beide handen om Davy ‘s gezicht. Hij aaide door Davy ‘s haar en streelde met zijn vingertoppen over Davy ‘s gezicht. Voorzichtig pakte hij Davy ‘s onderlip tussen zijn duim en wijsvinger en trok er zachtjes aan. Opnieuw ging George’ s hand naar Davy ‘s bovenarm en begon die lichtjes te masseren. Langzaam kneedde hij naar Davy ‘s schouder en vanaf daar naar zijn borst en buik. Ondertussen was Davy op zijn rug gedraaid en ademde hij wat zwaarder. Hij draaide zich nu naar George toe en rolde boven op hem. Dat was een heel gewicht, maar het voelde en rook heerlijk. Warm met een lichte zweetlucht. Mannelijk.

George kon een kreun niet onderdrukken. Davy keek hem aan, begon en diep en wild te zoenen en begon op hem te rijden. Langzaam voelde George Davy ‘s lid groeien. Davy draaide zich weer op zijn rug, pakte George’ s hand en legde die op zijn enorme, harde paal. “Voel eens wat je met me doet.” George had al eerder gevoeld dat Davy enorm geschapen moest zijn maar dat bleek inderdaad ook zo te zijn. Onwennig als George was wist hij niet goed wat hij moest doen.

“Ontspan jezelf en laat je lekker gaan. Geniet ervan,” zei Davy.

Langzaam begon George Davy ‘s lul te masseren, die nog harder werd. De rand van Davy ‘s boxer stond omhoog en de plompe donkere eikel stak er parmantig bovenuit tot een eindje boven de navel. Een dunne sliert voorvocht liep van het gaatje naar Davy ‘s korte schaamhaar. George had zo vaak gefantaseerd en gedroomd seks te hebben met een man. Om dan als een echte bottom een beetje onderdanig te zijn en alles te doen wat de man lekker vond. Hij was nog steeds een beetje beduusd van het feit dat Davy homo was en hem leuk vond. En nu lag hij samen met hem in bed en als hij nu door zette zou hij zijn eerste echte sekservaring opdoen. Zijn eerste vriend was van het type SM. Dat begon al met bijten in de tong tijdens het zoenen. Dus telkens wanneer hij seks met George wilde hield George de boot af. Dat was niets voor hem. De relatie was dan ook van korte duur geweest. Davy echter was heel lief en zachtaardig. Bij hem voelde George zich veilig.

Voorzichtig veegde George met de punt van zijn wijsvinger het voorvocht van Davy ‘s eikel en stak zijn vinger in zijn mond. Davy verkrampte licht, slaakte een diepe zucht en kreunde zachtjes. Hij had zichzelf weleens in zijn mond gespoten en vond de licht bittere smaak van sperma heerlijk. De mannelijkheid die daarvan uitging. Hij proefde het voorvocht en genoot ervan. Een beetje bitter en licht zoetig. Een plotseling gevoel van geilheid overviel hem. Het kon hem niet veel meer schelen of hij het allemaal wel goed of lekker deed. Hij wilde Davy beminnen. Hem helemaal leegzuigen. Hij vroeg Davy zijn heupen omhoog te doen en trok Davy ‘s boxer naar beneden. Een penis op oorlogssterkte kwam tevoorschijn. George trok ook zijn ondergoed van zijn lijf en ging met zijn billen richting Davy ‘s gezicht zitten. Davy begreep de hint, kwam omhoog en steunend op zijn ellebogen stak hij zijn neus tussen George’ s billen en begon hem te rimmen. George kon een kreun niet onderdrukken. Hij boog zich omlaag en sloot zijn hand om Davy ‘s dikke stam. De eikel droop ondertussen van het vocht en alsof het een lolly was likte George het eraf. Met moeite lukte het hem de eikel in zijn mond te nemen en sloot zijn lippen erom. Onmiddellijk begon Davy met zijn heupen omhoog te stoten waardoor een groot deel van de penis in George’ s mond verdween. George voelde de eikel zijn keel inschieten begon te kokhalzen en trok terug. Davy tilde George aan zijn heupen van zich af en schoof onder hem vandaan. Hij pakte de kussens, zette die rechtop tegen het hoofdeinde van het bed en ging er tegenaan liggen.

“Kom maar eens hier, dan zal ik je een spoedcursus pijpen geven,” zei hij tegen George. George kroop naar hem toe en schoof de eikel weer zijn mond binnen. Davy legde zijn hand op George’ s hoofd en duwde zijn hoofd naar beneden. Onmiddellijk begon George weer te kokhalzen en wilde terugtrekken.

“Slikken, jongen. Slik hem in.” Minutenlang verzette George zich tegen die boomstam in zijn keel. Maar Davy was onverbiddelijk. Uiteindelijk lukte het George zich te ontspannen en Davy liet hem los. George kwam omhoog en liet het gevaarte uit zijn mond glijden. Dikke slierten voorgeil bleven aan zijn lippen en kin hangen. George vond het heerlijk om zo overheerst te worden. Hij had het gevoel gehad te stikken, maar het was heerlijk om zo’n god te beminnen. “Zo, probeer dat nu nog maar eens,” zei Davy.

Gretig hapte George de paal terug naar binnen en liet hem naar binnen glijden tot hij de dikke eikel achter in zijn keel voelde en er kokhals-reflexen op kwamen zetten. Maar hij dacht aan wat Davy net had gezegd en probeerde het gevaarte in te slikken, wat na enige vergeefse pogingen lukte en hij de paal tot aan de wortel binnen had waarbij hij Davy ‘s zware ballen tegen zijn kin en zijn schaamhaar tegen zijn neus voelde. Opnieuw liet George de lul uit zijn mond glijden en begon op de enorme eikel te zuigen, draaide er met zijn tong rondjes overheen en probeerde zijn tong in het pisgaatje te duwen. Davy genoot hoorbaar. Zachtjes kreunend liet hij zich verwennen. Op een gegeven moment leek Davy er genoeg van te hebben. Hij trok zichzelf terug en vroeg George.

“Ben je weleens geneukt?” George schrok zich kapot. Nee, hij was nog maagd. Elke keer als zijn vriendje probeerde seks met hem te hebben had George aangegeven dit niet te willen. En nu wilde Davy hem neuken met dat enorme gevaarte van hem. Hij had weleens wat geprobeerd met zijn vingers maar dit was andere koek. “Nee, ik ben nog maagd.” “Oh ja? Daar heb ik nog niet heel veel van kunnen merken,” zei Davy met een glimlach. “Ik wil je ontzettend graag ontmaagden, maar jij moet het er ook mee eens zijn.” De onzekerheid moet op George’ s gezicht te lezen zij geweest want Davy zei: “Luister, als je het niet wilt moet je dat zeggen, dan doen we het niet. Wil je het wel, ik beloof je dat ik voorzichtig zal zijn. Laat het merken als ik je pijn doe. Dan doen we het rustiger aan of eventueel op een andere manier. George was al overtuigd. Deze man kon alles van hem gedaan krijgen. Het meeste bang was hij voor de pijn. Maar Davy had beloofd voorzichtig te zijn. Davy legde zijn hand onder George’ s kin en keek hem diep in de ogen. “Hier ga je van genieten, vertrouw me.” Hij gaf George een voorzichtige kus. “Nu zal ik jou eens lekker gaan verwennen,” lachte Davy. “Ga op je ellebogen en knieën zitten.

Eenmaal in die positie nam Davy achter George plaats en duwde diens billen van elkaar waardoor het maagdelijke, geschoren ‘kutje’ zichtbaar werd. Zachtjes blies Davy eroverheen en begon te likken. George genoot. Wat was dit lekker. Hij hield ervan iemand te verwennen, maar zelf verwend worden was ook niet verkeerd! Davy leverde goed werk en toen hij zachtjes zijn tong naar binnen drukte ontsnapte er een geil kreetje uit George’ s keel. Davy maakte er werk van en likte alles lekker nat. Hij kwam overeind en haalde uit de nachtkastlade een tube glijmiddel en een condoom. Davy wilde het condoom omdoen maar George hield hem tegen. “Ik vertrouw je, Davy. Neuk me alsjeblieft zonder.” Davy keek hem even aan, glimlachte en gooide het condoom op de vloer. Hij spoot een flinke hoeveelheid glijmiddel op zijn enorme paal en ook George’ s gaatje werd ruim voorzien van het gladde goedje. “Ontspan je zoveel mogelijk. Waarschijnlijk zal het erg zeer doen, maar ik beloof je dat ik voorzichtig zal zijn. Zeg het, als de pijn te erg wordt.”

Na deze woorden zette Davy zijn eikel tegen George’ s sterretje en zette druk. Zoals Davy zei, probeerde George zich te ontspannen. Ineens schoot de eikel naar binnen. George gaf een schreeuw, van schrik en pijn en drukte zijn hoofd in het kussen terwijl de tranen hem in de ogen sprongen. Gelukkig hield Davy stil. Na een tijdje – in George’ s beleving een eeuwigheid – begon de pijn langzaam weg te zakken en merkte George dat zijn kringspier zich ontspande. Davy zette opnieuw druk en liet zijn hele gevaarte langzaam, maar in één keer naar binnen glijden. George voelde de pijn weer toenemen naarmate Davy dieper in hem kwam maar gelukkig was de pijn niet zo heftig als even geleden. Toen Davy eenmaal helemaal in George zat hield hij weer even stil en deze keer wat langer, om George de tijd te geven eraan te wennen. Langzaam verminderde de pijn tot deze tenslotte helemaal verdween. Langzaam trok Davy zich terug tot alleen de top nog in George’ s darmen zat en stootte vervolgens hard terug. George kreunde. De pijn kwam weer lichtjes terug, maar nu voelde hij niet alleen pijn. Een soort tintelend gevoel kwam laag vanuit zijn buik omhoog en een ontzettend geil gevoel raakte hem als een bom. Davy begon nu zachtjes te stoten waarbij hij zijn lul er telkens bijna helemaal uit haalde en die vervolgens tot de wortel terugstootte. Geil als hij was begon George mee te bewegen en bewoog op Davy ‘s ritme mee heen en weer. Davy legde zijn handen op George’ s billen en voerde het tempo langzaam op.

Nooit had George gedacht dat seks zo lekker kon zijn. Elke keer als Davy zijn gevaarte naar binnen stootte werd George helemaal opgevuld en dat voelde geweldig.

Steeds harder en wilder neukte Davy en zijn ademhaling veranderde van zwaar ademen in hijgen en kreunen. Davy trok zich terug en toen George omkeek gebaarde Davy dat hij zich om moest draaien. George gehoorzaamde. Davy pakte hem bij zijn enkels en trok hem een eindje verder onderuit en legde een kussen onder zijn rug. Hij leidde zijn lul daarna terug naar George’ s ‘kutje’ en ramde het hele ding met kracht naar binnen. George gaf een schreeuw maar Davy ging door. Hij neukte hem in hoog tempo en met enorme kracht. Weer zakte de pijn weg en veranderde die in genot.

Toen ze elkaar in de ogen keken zag George dat Davy ‘s blik er een was die vol lag met geilheid, passie, liefde en vastberadenheid. George keek in die mooie blauwe ogen en wist: Davy houdt van mij en hij gaat mij helemaal vol spuiten. Ik wil dat hij klaarkomt in mijn darmen!

“Davy,” kreunde hij, “Alsjeblieft, spuit me vol!” Davy boog zich naar voren en zoende George hartstochtelijk. De kus werd verbroken en George voelde Davy ‘s warme adem over zijn gezicht strijken. “Oh ja? Je wilt dat ik je vol spuit? Weet waar je om vraagt jongen. Maar nu ben je te laat. Ik ga in je klaarkomen en in ga je darmen helemaal volpompen met mijn zaad.” Davy gooide het hoofd in de nek en George voelde een warme stroom zijn darmen binnenglijden. Davy bleef pompen en klaarkomen, er leek geen eind aan te komen. Dan trok Davy zich terug en George voelde het kleverige zaad naar buiten lopen waar het via zijn naad en onderrug op het kussen waarop hij lag terechtkwam. Davy draaide zich zo dat zijn lul boven George gezicht hing en drukte die in George’ s mond terwijl hij diens kutje begon uit te likken en George tegelijkertijd aftrok. Snel stak George een vinger in zijn mond en drukte die bij Davy naar binnen. Al snel voelde George zijn zaad borrelen en met kracht liet hij zijn zaad tegen Davy ‘s gespierde buik spetteren. Davy draaide zich terug en gaf George een kus waarbij beiden Davy ‘s zaad proefden. Davy verbrak de kus en keek George diep in de ogen. “Ik hou van je.” Hij liet zich naast George zakken, pakte het deken, sloeg zijn armen om George heen en trok hem tegen zich aan. Al snel sliepen ze weer.

Om zes uur ging de wekker. George werd wakker, schoot in paniek omhoog, niet wetend waar hij was, zoekend naar iets om zichzelf mee te verdedigen. Davy kwam naast hem overeind en legde zijn handen op George’ s schouders. In een reflex haalde hij met zijn elleboog uit naar achter, maar Davy zag het aankomen en kon de stoot blokken. “Rustig…” Davy gaf hem de tijd en langzaam voelde George de paniek wegzakken. Hij draaide zich naar Davy toe om zich te verontschuldigen voor de stoot naar achter maar Davy zei: “Geeft niks. Begrijpelijk dat je zo reageert.” Opgelucht slaakte George een zucht.

Davy pakte George om zijn borst vast en trok hem tussen zijn benen. Dan voelde hij Davy ‘s handen om zijn gezicht die naar zijn schouders gleden en de spanning begonnen weg te masseren. George liet zijn hoofd achterover tegen Davy ‘s schouder vallen en sloot zijn ogen, genietend van de massage. Opeens voelde hij Davy ‘s hoofd naast de zijne, de baard die zachtjes langs zijn wang schuurde en daarna zachte lippen die kusjes in zijn hals en op zijn wang drukten. Hij draaide zijn gezicht naar die van Davy en een moment keken ze elkaar diep in de ogen, waarop een lange, zachte kus volgde.

“Ik moet weg,” fluisterde Davy. Hij schoof van George weg en stapte uit bed.

George keek naar hem en zag de lange slappe lul van die sloom heen en weer bungelde tussen Davy ‘s benen. Iets hoger zat opgedroogd zaad van de afgelopen nacht. Davy zag hem kijken en boog zich voorover en gaf George een kus. Daarna liep hij naar de badkamer. Even later hoorde George het water lopen. Een paar minuten later kwam Davy terug met een schone buik. Hij viste zijn boxer van de vloer en kleedde zich aan. George genoot van het uitzicht. “Wanneer ben je er weer?” vroeg George. “Dat weet ik nog niet precies, maar ik denk morgenavond weer.”

“Dan pas?” “Ja, ik zou het ook graag anders zien. Maar denk maar zo: ontberen doet waarderen.”

Na een laatste kus vertrok Davy. George wist niet eens waarheen. En het duurde nog meer dan een dag voordat hij hem weer zag. George stond verbaasd van zichzelf. Normaal gesproken was hij iemand die iedereen op afstand hield, eerst de kat uit de boom keek, en heel voorzichtig was met nieuwe sociale contacten. Maar bij Davy was alles zo anders. Hij moest zichzelf bekennen dat het liefde op het eerste gezicht was geweest. En hij had al zijn voorzichtigheid en terughoudendheid laten vallen en er niet eens over nagedacht. Het voelde zo goed! Toegegeven. Davy was wel een heel eind ouder. Hoeveel jaar zou het zijn? Twaalf, dertien? Dat moest hij toch eens vragen.

Zie vervolg

George

Graag uw sterrenwaardering bovenaan en/of reactie onder het verhaal. En/of eventueel rechtstreekse mail met schrijver. Dank u.

Liefs MyDe Lijn

George Posted on do, januari 16, 2020 15:51

Het was een saaie laatste schooldag van mijn laatste jaar middelbaar. Iedereen had al vakantie maar ik moest nog een verslag inleveren op school. Ik stapte op de bus en mijn verwachting werd bevestigd; er zat niemand in de bus. Ik besloot een praatje te maken met de buschauffeur. Het was een man van tussen de 25 en 30 jaar oud, hij heet André, heeft een baard en ziet er onder zijn uniform erg gespierd uit.

“Hoe lang bent u als buschauffeur?” Vraag ik, om contact te leggen. Hij antwoord enthousiast.

“Zo’n 3 jaar, en zeg maar je, hoor!” Ik lach, misschien door zijn opmerking, misschien omdat ik hem ontzettend knap vind. Ik weet niet waarom ik het aandurf, maar open impulsief met een erg directe vraag het gesprek.

“Heb je een relatie?” Vraag ik, hopend dat hij nee zou zeggen.

“Nee, helaas niet.” Antwoord hij, na enige aarzeling. Ik ben hier natuurlijk erg blij mee.

“En jij? Heb jij een relatie?” Vraagt hij een beetje benepen. Waarop ik antwoord.

“Uh, nee. Ik heb er nog nooit een gehad.” Hij lacht, en vraagt vervolgens iets waarvan ik schrik.

“En val je toevallig ook op mannen?” Het woord ‘ook’ haalt mij over de figuurlijke streep. Ik zeg wat verlegen.

“Ja, dat klopt.” Waarop hij blijkbaar opgelucht antwoord.

“En heb je al ervaring op seksegebied?” Ik zeg eerlijk van niet. Graag had ik wat langer gepraat, maar mijn halte komt er aan. Ik geef aan dat ik aangekomen ben bij mijn bushalte maar tot mijn verbazing rijdt hij door. Ik vraag wat hij gaat doen waarop hij zegt.

“Aangezien je interesse had naar ‘mijn beroep’ ga ik je even rondleiden.” We rijden naar een parkeerplek voor bussen en hij zet de bus stil. Hij vraagt of ik mee achter in de bus loop en ik stem hier op in. Hij gaat zitten en ik ga naast hem zitten.

“Wil je niet een keer iets doen met iemand die wat ouder is?” Vraagt hij, en voordat ik een antwoord kan geven begint hij me heftig te zoenen. Mijn mond gaat open en daar zit ik dan, met een geile, bebaarde oudere man te zoenen in de bus. Wat geweldig! Hij doet zijn shirt uit en daar zie ik een prachtig gespierd behaard lichaam, ik pak zijn tepels vast en kus zijn buik. Ik ruik onder zijn oksels en ruik zijn heerlijke mannengeur. Hij trekt mijn shirt uit en streelt me heerlijk over mijn rug heen terwijl hij heftig kreunt. Wat is dit geil, ik voel dat mijn pik snoeihard is en zo te zien is zijn pik ook mega hard. Ik kus naar beneden en trek zijn broek uit. Ik kus zijn lul door zijn onderbroek heen maar door de onze geilheid kunnen we het niet meer houden en gaat zijn onderbroek ook als snel uit. Wat ik voor me zie is een prachtige lul van zo’n 19cm met een mooie bos schaamhaar. Wat heerlijk! Ik lik het beetje voorvocht van zijn grote rode eikel en pijp hem alsof het de laatste keer is dat ik ooit iemand mag pijpen. Hij begeleidt mij door mijn hoofd op en neer te bewegen.

Na enkele minuten heftig pijpen geeft hij aan dat hij bijna gaat klaarkomen en ondanks dat ik maar al te graag zijn geile zaad wil doorslikken besluit ik toch te wachten. Ik stop met pijpen en vervolgens doet hij mijn broek uit, direct gevolgd door mijn onderbroek. Mijn lul is iets kleiner dan die van hem; 18cm maar verder redelijk hetzelfde. Hij doet zijn geile mond over mijn glimmende eikel heen en ik geniet er van hoe hij mij pijpt. Zijn geile baard tegen mijn ballen aan. Hij doet het zo goed dat ook ik na enkele minuten moet waarschuwen dat ik ga klaar komen. Ook hij stopt. Hij vraagt of ik zijn hol nat wil maken en dat doe ik maar al te graag.

Hij gaat met zijn kont naar achter zitten. Ik begin zijn mooie behaarde anus te likken en ik probeer mijn tong er zover mogelijk in te steken. Hij kreunt hard en dit maakt me alleen nog maar geiler. Ik stop eerst één vinger in zijn anus maar hij smeekt om meer en op een gegeven moment zit ik met drie vingers in hem. Ik stimuleer zijn prostaat en hij kreunt enorm. Ondertussen ruk ik aan mijn eigen lul. Hij smeekt mij om hem te neuken en zonder condoom ga ik langzaam zijn anus in.

De bus golft op en neer door het neuken maar het boeit ons allebei niet; dit is het geilste dat we allebei ooit hebben meegemaakt. Ik neuk hem hard maar verwissel af en toe het tempo. We kreunen beiden hard en ik geef aan dat ik bijna ga klaarkomen. Hij smeekt mij om in zijn reet klaar te komen en die wens wordt voordat hij zijn zin afmaakt vervuld.

Ik kom heftig, kreunend klaar in zijn prachtige anus en spuit zo’n handvol stralen sperma in hem. Ik vang al het sperma dat ik net in hem heb gespoten op met mijn tong en tongzoen hem vervolgens weer heftig. We proeven allebei mijn nog warme zaad. Vervolgens begin ik hem weer te pijpen, ik verwissel het tempo maar door het geile neukwerk van net stond hij al op klaarkomen en een tiental stralen sperma komen in mijn mond. Ik slik het nog niet door en ook met dit sperma in mijn mond tongen we nog zo een paar minuten hevig door.

We genieten samen na van wat er zojuist is gebeurt en wisselen onze telefoonnummers uit zodat we dit vaker kunnen doen. Wat ook zeker is gebeurt.

Eender waar naartoe; ‘Met De Lijn ben ik er al geweest.’

GeorgeDirk

George Posted on ma, december 11, 2017 13:53

DIRK

Iedere dinsdagmiddag, als ik niet hoefde te werken ging ik
zwemmen. In het dorp was een oud zwembad, ietwat vervallen, maar ik had er
goede jeugdherinneringen aan. Hier was ik tegen mijn eerste grote liefde
opgelopen en had ook als puber de eerste kutjes gevoeld bij de meisjes, toen ik
later meer belangstelling voor jongens kreeg had ik ook hier de eerste
kontakten gelegd. Vorige week was het ook weer zover, ik had me goed
uitgesloofd met baantjes trekken en stond daarna even bij te komen onder een
warme douche. Het was druk, een groep gepensioneerde mannen en een wat jonger
timide veertiger zocht naar een plaatsje om ook even door te warmen, toen de
groep zag dat hij een stijve kreeg werd hij weggedrumd. Met een rood hoofd
droop hij af en liep langs. Ik deed het deurtje open en zij dat hij bij mij wel
even mocht staan.

Een slank lichaam, toch wel gespierd kwam tegen mij aan
staan. Ik vroeg hem even te blijven staan onder de douche, dan kon ik even mijn
doucheschuim halen, speciaal na het zwemmen in chloorwater. Hij knikte. Snel
was ik terug en gelukkig werd het al weer rustiger onder de douches. Hij lachte
lief tegen me en ik bood hem aan om ook even te wassen. Ik sopte mezelf
helemaal in en ook mijn lul, die ik voor die gelegenheid gewoon uit mijn broek
liet hangen. Hij keek ernaar en begon weer te blozen, ik zag in zijn dunne
sportzwembroek een stijve paal zich aftekenen.

“Zal ik je rug doen,” bood ik aan en hij draaide zijn
stevige kontje naar mij toe. Ik sopte zijn rug in en bij zijn billen aangekomen
deed ik zijn zwembroek een stuk naar beneden en sopte deze ook mee. Ongevraagd
deed ik zijn haar en hij genoot er van.

“Dan maar helemaal,” bood ik aan?

“Als er iemand binnenkomt…”
stamelde hij.

“Er is maar een deur die op slot kan en daar staan we in,
dus maak je geen zorgen,” stelde ik hem gerust. Hij keek naar de deur en zag
dat de knip er op zat. Ik ging achter hem staan met mijn lul tegen zijn stijve
kontje en begon aan de voorkant. Op zijn buik zag ik hem even huiveren en de
zenuwtjes aanspannen toen ik er zachtjes overheen ging. Zijn paal hing nog net
in zijn broek, ik pakte de fles schuim opnieuw en gooide wat in zijn zwembroek
die ik met mijn andere hand open hield. Ik gaf hem de fles om vast te houden en
schoof met mijn hand in zijn broek waar ik een mooie stijve lul uit haalde. Ik
sopte hem stevig in en begon hem af te trekken.

“Vind je dat fijn,” vroeg ik. Blozende als een knaapje
knikte hij. Ik pakte zijn vrije hand en legde die op mijn eigen lul die hij
omklemde en er ook mee begon te spelen. Net toen ik op volle lengte was kwam er
een schreeuw door de douches.

“We gaan sluiten”. Gelijk gevolgd door het geluid van de brandslang
die het vloertje naast ons teisterde. We spoelden ons snel af en gingen naar de
kleedkamers. Buiten wachtte ik hem op en stelde voor iets bij mij te gaan
drinken.

“Ik moet wel om zes uur thuis zijn, dus het kan wel nog even”.
Ik gaf hem mijn adres en spoedde me naar huis waar ik hem opwachtte. Hij had
snel gefietst en kwam met een rood hoofd van inspanning binnen.

“Gooi je schoenen lekker uit,” stelde ik hem voor. De zon
had in de flat gestaan en het was er behoorlijk warm. Ik gooide zelf ook mijn
spijkerbroek uit en had alleen nog mijn shorts aan en een T-shirt.

“Het is hier wel erg warm he, ik zal de luxaflex dicht
gooien”. We waren van het zicht van de buitenwereld onttrokken en Dirk gooide
ook zijn spijkerbroek uit. Hij lachte erbij en begon weer te blozen.

“Laat me die prachtige lul nog eens zien van jou,” vroeg ik
hem. Hij kreeg het er duidelijk even warm van maar liep op me af en hield zijn
onderbroek open. Brutaal pakte hij de rand van mijn broek en bekeek de mijne.

“Pak hem maar beet hoor,” moedigde ik hem aan en aarzelend
ging zijn hand in mijn broek. Ik gooide hem gelijk uit, zo ook mijn shirt. Hij
volgde mij en gooide de rest van zijn kleren op het hoopje op de bank. Ik voelde
zijn half harde leuter en zag dat hij er schik in had.

“Wil je mijn slaapkamer eens zien,” vroeg ik hem, en hij
volgde mij naar mijn bed. Hij ging ongevraagd midden op mijn bed liggen en ik
ging over hem heen zitten zodat onze pikken elkaar raakten. Ik wreef ze langs
elkaar en in een no time werd zijn paal keihard. Hij begon met de mijne te
spelen en begon hem af te trekken Hij lag te genieten van het spel. Steeds dieper
begon hij te ademen en vergat iets te doen met wat hij in zijn handen had, maar
dat was niet erg. Ik genoot van het strakke jonge lijf en masseerde ook gelijk
de rest van zijn lijf. Steeds duidelijker kroop hij naar een hoogtepunt toe.

“Ik kom, ik kom,” stamelde hij.

“Geeft niet,” zei ik, “spuit maar lekker”. Met een forse
kreun spoot hij een lange sliert over zijn borst en buik, de volgende waren
iets minder en een warme stroom liep over mijn vingers. Ik had inmiddels een
paal van je welste en gelukkig begon hij ook aan mij. Ik leunde iets over hem
naar voren en genoot van zijn handwerk. Ik voelde een enorme lading opkomen en
het duurde niet lang voor ik explodeerde over zijn magere lijf. Ik ging op hem
liggen en neukte tussen onze lijven de rest naar buiten. Hij legde zijn armen
om mijn middel en ik kuste hem in de nek al klaarkomend. Ik voelde een kusje
terug, gelukkig. Voorzichtig gaf ik hem een vluchtig kusje op de mond om te
kijken hoe hij zou reageren. Hij bloosde en deed verder niets.

“Blijf maar even liggen,” zei ik, “ik pak even een handdoek”.
Na mezelf afgepoetst te hebben ging ik op mijn gemak zijn besmeurde lijf
schoonmaken. Ik zag nog een druppeltje uit zijn lul komen en schoof eikel bloot
en nam hem in mijn mond. Likte zijn eikel schoon en zoog de laatste restjes er
uit.

“Nu ben je weer schoon,” zij ik. Zijn gezicht stond iets
verbaasd over mijn laatste actie. “Vond je dat wel lekker,” vroeg ik.

“Is dat niet vies,” vroeg hij.

“Wel nee joh, en het is nog eens een lekker gevoel voor de
ander”. Dat beaamde hij, hij vond het heerlijk.

“Wil je het eens proberen?”

Voorzichtig nam hij mijn eikel in de mond en ik genoot van
zijn tong langs mijn eikel, ook voelde ik hem iets zuigen en de laatste restjes
uit mijn ballen wegstromen. Ook zag ik op de wekker dat hij nog een kwartiertje
had om naar huis te komen, wilde hij niet te laat thuis zijn. Jammer, als we
door hadden gegaan, was het misschien nog tot een pijp beurt gekomen, ik moest
het een andere keer nog maar eens proberen. We kleedden ons snel aan en Dirk
vertrok, bij de deur lachte hij naar mij en we spraken af zaterdagmiddag elkaar
hier weer te ontmoetten. Dirk draalde een beetje bij de deur voor dat die die
opendeed en met een blozende kop kwam hij naar mij toe en gaf een zoen vol op
mijn mond. “Doei!” Zonder om te kijken was hij weg.

Ik was net de weekendboodschappen uit de auto aan het laden
toen ik hem aan zag komen. Ik wenkte hem om me even te helpen dragen. Hij was
echt zo blij als een kind dat hij me weer zag. Als het niet zo druk was buiten,
had hij me om mijn nek gevlogen, had ik het idee.

“Kan ik blijven slapen,” vroeg hij. Natuurlijk kon hij dat,
hij had thuis gezegd een reünie te hebben van het leger en dat hij zou blijven
slapen. Zijn vrouw vond het prima, dat hij dan niet zo laat over straat hoefde.
Hij had al een kleine rugzak bij met spullen voor de nacht. Eenmaal in de flat
zette hij de boodschappen in de keuken en belde gelijk zijn vrouw dat het in
orde was.

“Het is goed,” kwam hij blij de keuken in en drukte zich
tegen mij aan en kuste me. Nu beantwoordde ik deze en drong met mijn tong zijn
mond binnen. Hij sloeg zijn armen om mijn nek en kuste vol terug.

“Blijven we nu de hele tijd hier,” vroeg hij.

“Ik zou niet weten waar ik nog naar toe zou moeten,” zei ik,
“we hebben alles in huis”. We besloten om eerst iets te gaan eten, ik had nog
niet eens ontbeten. Bij het afruimen in de keuken hing hij weer om mijn nek en
begon me weer eindeloos te zoenen.

“Ik heb me sinds dinsdag droog gezet,” bekende hij, “ik heb
alles opgespaard voor dit weekend”.

“Ik ook,” loog ik. Hij gooide zijn schoenen uit en liep naar
de slaapkamer en kwam naakt terug. Hij overviel me een beetje, maar was zo te
zien in een geile bui want zijn paal stond recht overeind. Al zoenend begon hij
aan mijn broek te friemelen en ik moest hem even helpen maar liet het aan hem
over wat te gaan doen. Binnen de kortste keren stonden we naakt tegen over
elkaar. Zijn handen gingen heel zachtjes over mijn lul en ballen. Hij raakte ze
alleen aan met zijn vingertoppen en ik huiverde helemaal van genot. Al kussend
zakte hij langzaam naar beneden, zuigend aan mijn tepels zakte hij naar mijn
navel en lager. Hij ging op zijn knieën voor me zitten en begon aan mijn paal
te likken. Ik nam hem mee naar de slaapkamer waar we in 69 op het bed gingen
liggen om aan elkaars palen te kunnen zuigen. Hij had nog wel iets instructie
nodig maar na verloop van tijd deed hij het prima. Dirk spoot als eerste mijn
mond vol, gelukkig had ik een grote handdoek over het bed heen gelegd, een
beetje vind ik prima om door te slikken maar wat hij wegspoot was me iets te
gortig. Ik zoog hem helemaal leeg en neukte hem nu vol in zijn mond en genoot
van zijn tong. Tegen klaarkomen aan trok hij me verder af en de slierten dropen
van zijn snuit, de laatste restjes zoog hij er weer heerlijk uit en ik lag met
zijn half-harde paal in mijn gezicht na te genieten van mijn beurt. Ik draaide
me om en we namen elkaar in de armen en lagen heerlijk even te doezelen. Na en
uurtje stond ik op en schonk de koffie in. Dirk rotzooide wat tussen de bladen
en vond een fotoblad met palende zuigende en met elkaar neukend jongens.

“Gaaf hé,” reageerde hij.

“Daar heb ik ook films van als je ze wilt zien,” zei ik. Hij
knikte met een blos op zijn wangen. Weer iets nieuws dus voor hem. Ik zocht er
eentje uit zonder veel extremen en ook niet met veel tegelijk. Ik had een korte
van net drie kwartier over twee gasten die het allemaal voor het eerst deden,
net als hij. Eerst trekken, dan pijpen en op het laatst mag er eentje de ander
neuken. Dirk zit in trans naar de film te kijken en bij de neukscene wilt hij
het nog eens terug zien en zit alweer met een fikse paal. Ik ga tegen hem aan
zitten en begin er mee te spelen.

“Zelf neuken hoef ik niet, maar je mag mij best wel neuken
hoor, als het maar geen pijn doet”.

“Ik zal er voor zorgen,” zei ik. Toen hij voor de tweede
keer de neukscene zat te bekijken heb ik hen gepijpt en afgetrokken. Dirk liet
zich gedwee meenemen naar de slaapkamer, was nog rozig van zijn pijpbeurt en
helemaal ontspannen. Vertrouwde me ook volkomen. Na hem overal gekust en
geliefkoosd te hebben leidde in mijn paal in zijn ingevette kontje. Hij deed
het prima en bleef ontspannen. Heerlijk strak en heet was die, ik loofde hem
langs alle kanten en de tongen ging mee. Hij stelde zelf voor om met de
gezichten naar elkaar te gaan liggen, hij was er lenig genoeg voor en al
neukend probeerde ik het zolang mogelijk uit te stellen maar het hete strakke
kontje was teveel voor me. Toen ik hem eruit haalde om over zijn buik te
spuiten nam de schat hem over met zijn handen en trok me af. Vanuit mijn tenen
leek het te komen en een lange witte sliert spoot tegen zijn kin. Slap liet ik
me over hem heen vallen en al zoenend lag ik na te genieten. Hij vroeg nog of
die het goed had gedaan.

Na alle lof beloofde hij me dat hij een paar keer in de week
langs zou komen om me te verwennen.

George

Graag jouw
waardering als reactie onder dit verhaal.HOMOVERHAAL

George Posted on ma, november 13, 2017 13:42

HOMOVERHAAL

Ik kwam uit nieuwgierigheid ook wel een in een gay bioscoop.
Er waren in Brussel toen nog niet zoveel. Het leek mij toen wel een leuk om
eens een mannenpik te betasten en te pijpen, want het waren toch erg geile filmpjes
van jongen jongens onder mekaar met mooie grote lullen. Maar hoe doe je en hoe
vind je iemand. Nu is het geen probleem meer.

Vaak kwam ik ook op de zwarte markt in Oosterwijk. En ja zo
ongeveer 6 a 7 jaar geleden zag ik daar een jongen staan met een stijve in zijn
joggingbroek. In z’n broek kan je dat goed zien. Ik keek naar zijn kruis en dat
viel hem op. Hij zei “lekker hé,” waarop ik eigenlijk niet meteen wist te
reageren. Ik gaf toen als antwoord “ziet er lekker uit zeg”. En ook
ik kreeg meteen een stijve lul en dat hij door. Hij stelde zich voor als Mammoet
en zei dat hij van Marokkaanse afkomst was.

Ik stelde met ook voor en raakte vluchtig zijn bobbel aan.
Hij stelde direct voor om naar zijn woning te gaan om met elkaar lekker te
spelen en af te trekken. Hij woonde alleen en in de buurt van Oosterwijk. We
gingen afzonderlijk want we waren allebei met de auto gekomen. Ik achter hem
aan, nog steeds met een flinke stijve. Binnengekomen kleedde hij zich direct
helemaal uit en vroeg aan mij om het ook te doen, dan wordt het gezellig. Eerst
vroeg hij nog of ik wel een jongen of man had gepijpt, nee zei ik en ook nog
nooit gezien en nog niet aangeraakt.

Hij vertelde mij van alles over de mannenliefde, want hij is
Bisexueel en had al eerder een afspraak bij een jongen gemaakt, ik leerde
woorden die ik nog nooit had gehoord. Zoals rimmen, glijmiddel, anusspoelen,
gay condooms, anusplug enz. Wij zoenden elkaar nog niet, ik vond dat maar niets
om een jongen te zoenen. Plotseling kwam hij tegen mij aanstaan en drukte zijn
mooie bruine lichaam hard tegen mij aan. Langzaam begonnen wij elkaar te
strelen en met elkaars pik te spelen.

Daarna op de bank waar hij eerst een laken overheen had
gelegd, gingen wij verder met het betasten van de pikken en de volle ballen. We
zaten dicht tegen elkaar op de bank, Mammoet wilde perse zoenen. Ik heb het
toen maar toegelaten echter niet met de tong.

Mammoet begon eerst mijn eikel te ontbloten en begon me zeer
intens en diep te pijpen. Ik vroeg om wat rustiger aan te doen. Na een tijdje
begon ik met zijn besneden pik in mijn hand te nemen en er voorzichtig aan te
likken. Zijn lul was niet zo groot, want de lengte en de dikte waren toch
minder als die van mij, ongeveer 16 cm lang. Voor de allereerste keer nam ik nu
een lul in mijn mond. Ik kon hem helemaal in mijn mond krijgen.

Toen we lekker opgewarmd waren gingen we naar zijn bed en we
genoten samen van standje 69. Mammoet vond dat ik het goed deed voor iemand die
geen ervaring heeft. Hij streelde plotseling ook mijn kontgaatje en vroeg
tussen het pijpen, likken en zuigen door of hij er bij mij in mocht. Ik was zo
opgewonden en dacht waarom niet. Eerst gingen wij onze anus spoelen, met een
soort rubberen bal waaraan een soort pvc taps toelopend buisje zat. Met lauw
water in de ballon en het pijpje in mijn anus, werd zo gespeld door op de
ballon te drukken. Meteen daarna naar het toilet en ontlading kwam direct,
alles netjes schoongemaakt. Weer in de slaapkamer deed Mammoet een gay-condoom
om en met een hoeveelheid glijmiddel in en op mijn kontgaatje en op het condoom
kwam hij naar binnen.

Ik wilde eerst op zijn hondjes en dus knielde en boog ik mij
voorover, hij schoof voorzichtig zijn lul naar binnen, ik had hem dan ook
gevraagd om het rustig aan te doen, want dit was mijn eerste keer. Hij ging er
helemaal in en ik moet zeggen dat ik niet wist wat voor een lekker gevoel het
toen was.

Daarna was het mijn beurt om bij hem binnen te dringen. Ik
heb het gedaan maar vond het echt niet zo bijzonder en ik vroeg Mammoet dan ook
of hij me ook anders wilde nemen, dus ik op mijn rug met een kussen onder mijn
kont, dan kon ik ook zien hoe hij genoot. Hij kwam al snel klaar, ging uit mijn
kontgaatje, deed zijn condoom af en spoot over mijn buik. Ontzettend veel
sperma had die gast, ik had nog nooit gezien dat een man klaar kwam, voor mij
was het dan ook een belevenis. Zoveel sperma had ik zelf nog nooit
geproduceerd.

Nu moest ik ook nog klaarkomen hij pijpte mij nog even. Ik
trok mezelf af met het sperma over zijn bruine buik. Eerst allebei alles goed
afgeveegd en toen zijn we wat gaan uitrusten. Ik schat, maar ik weet het niet
meer zeker, dat dit al met al drie kwartier heeft geduurd.

Vervolgens gingen we, nog naakt, op de bank zitten met een
lekker biertje in de hand.

Daarna samen onder de douche, elkaar inzepen en moest ik
eraan geloven om te tongzoenen. Ik kon geen kant meer heen. Maar ja aan alles
went en je moet toch in je leven alles meegemaakt hebben.

Ik kreeg ook zijn mobiele nummer voor het geval ik nog eens
zin had om te komen. En daar heb ik ongeveer één maand later gebruik van
gemaakt.

Eén maand later belde ik hen op voor nog een geile afspraak.
Ondertussen ben ik weer eens een keer naar Brussel geweest, niet om lekker te
neuken hoor, maar puur uit nieuwgierigheid. Ik had namelijk gehoord dat daar
ook travestieten achter de ramen zaten, en dat wilde ik wel een zien. Wat een
afknapper zeg. Hoofdzakelijk forse mannen met tieten. Toen ik langs liep
streken ze over hun bobbel of ze lieten hun pik zien. Er was geen enkele slanke
“vrouw” aanwezig, ik vond het niet aantrekkelijk.

Maar nu de hernieuwde afspraak met Mammoet. Snel weer uit de
kleren, weer lekker strelen, likken en pijpen op de bank in de woonkamer en
toen na zo ongeveer een half uur een pauze ingelast. Bij de koffie vertelde hij
mij dat hij biseksueel was en dat hij een jongere zusje (18) had die ook
biseksueel was, zij had een Hollands vriendinnetje had die top lesbisch is en
niets van mannen wilde weten. Mammoet had de meisjes nog nooit bezig gezien.
Het Nederlandse vriendinnetje was daar op tegen vond dat niet goed en wilde ook
geen lul zien, zijn zus had geen bezwaar. Mammoet zei.

“Zo zie je maar dat ook Marokkaanse jongens en meisjes
van het leven genieten, vaak wordt anders gedacht, wij zijn waarschijnlijk een
uitzondering”.

Na wat verder geklets te hebben, naar de slaapkamer. Hij
bleek in het bezit te zijn van een aantal anaalpluggen, van klein tot groot ook
de dikte varieerde. We hebben ze bij elkaar lekker in het kontgaatje gestopt
nadat we eerst weer hadden gespoeld. In zijn slaapkamer stond al de tv aan waar
een zeer geile pornofilm aan het draaien was.

Hij had zin om mij eens lekker te neuken. Na de laatste keer
wilde ik eigenlijk zelf niet meer neuken maar liever geneukt worden.

Dus gebeurde weer als de eerste keer, alleen met wat
allerlei standjes, die hij kon verzinnen, heeft hij me genomen en hij kwam weer
spuitend op mijn buik klaar.

Ik vond het heerlijk, omdat we de boel hadden opgerekt gleed
zijn lul er gemakkelijk in. Toch wilde hij mijn lul voelen, en ik heb het toch
maar gedaan.

Na een tijdje. Het deed mij toch niet zoveel; suggereerde ik
dat ik al in het condoom was klaargekomen. Het was een leugentje om bestwil. Condoom
eraf en snel weg gegooid. Hij had niets in de gaten. Ook wist hij gezien mijn
leeftijd ik was toen 58 jaar (ook allang gesteriliseerd), dat ik niet snel een
tweede kaar klaar zou komen.

Ik stelde dus voor dat hij mij maar weer opnieuw zou neuken
als hij dat kon. Eerst zijn lul en eikel gewassen, zodat ik hem opnieuw lekker
stijf kon pijpen. Samen in standje 69 op bed weer de ballen en lul bewerkt.
Voor het eerst likten wij onze kontgaatjes (rimmen), maar het deed mij helemaal
niets maar bij hem wel. Hij begon heftige neukbewegingen te maken. Meteen wilde
hij mij weer in allerlei standjes nemen en als het kon zoenden en tongden wij
dat het een lieve lust is.

Tenslotte lag ik op mijn rug en hij kwam er weer in mijn
anus (nu zonder kussen), ik vond dat ook de lekkerste houding. Ik zag aan zijn
gezicht dat hij genoot, het zweet stond op zijn voorhoofd. Hij kwam dit keer in
mij (uiteraard met condoom) klaar. En weer een volle lading zag ik toen hij het
condoom af deed. We puften nog even op het bed uit en gingen daarna samen
douchen. Elkaar afgedroogd en weer naakt op de bank met een lekker flesje bier.

Ik was er die ochtend om 11.00 uur en het was inmiddels al
15.00 uur geworden.

Plotseling kwam zijn zusje, haar naam was Aya, binnen en zag
ons naakt op de bank zitten.

“Lekker geneukt” vroeg ze0 Mammoet en ik bevestigden dat
allebei tegelijk. Ze trok direct haar kleren uit en ging naakt tussen ons
inzitten. Haar handen gleden naar onze lullen die ze stevig vastpakten.

“Neuken kunnen jullie niet meer hé” zei ze, want ik voel dat
jullie ballen leeg zijn.

Omdat ik dus eigenlijk niet klaargekomen was zei ik dat het
bij mij nog wel ging. Ik neukte haar in de slaapkamer terwijl haar broer
gelijktijdig werd gepijpt. Ik kwam uiteindelijk ook klaar en dat kon ook niet
anders. Mammoet zei.

“Zie je wel dat jij ook twee keer klaar kan komen,”
maar ik wist beter. Alle drie in de douche, deze was nu propvol, en stonden ook
dicht tegen elkaar aangeplakt.

Weer naakt op de bank met een lekker biertje erbij. Ondertussen
was het ongeveer 17.00 uur geworden. Ik moest snel naar huis want anders werd
het me te link.

Ik heb geil van alle allebei afscheid genomen met lekkere
tongzoenen. Daarna heb ik met zowel Mammoet als Aya geen afspraak meer gemaakt.

George

Graag jouw
waardering als reactie onder dit verhaal.Volgende »