Blog Image

Verhalen voor de 4Fingers

OF U ER ZELF BIJ WAS.

De derde kant

Rinia Posted on zo, juni 15, 2014 14:50

De derde kant

Ik glimlachte, liet mijn glas zakken en stond op. Mr Devil
deed zijn ogen halfopen en keek hoe ik naar hem toe kwam. Ik zonk langzaam op
m’n knieën op het vloerkleed voor zijn stoel en liet een arm op zijn
rechterdijbeen rusten. De rokken van mijn lavendelblauwe japon lagen
verkreukeld om mijn benen. Ik voelde de warmte van zijn lichaam door de stof
van zijn broek heen.

“Je bent een goed mens, Jason, een man met idealen en eer.
Met een intens, diepgeworteld gevoel voor goed en slecht. Verzet je niet te hevig
tegen dat soort eigenschappen. Ik verzeker je dat ik ook om vele andere
redenen, met heel mijn hart van je hou.”

Ik zag verrassing en vervolgens hartstocht in zijn
halfgesloten ogen.

“Riana!” Met een zacht, verlangend gekreun stak hij zijn
armen naar mij uit en trok me tegen zich aan zodat ik tegen zijn borst kwam te
liggen. Zijn mond sloot zich over de mijne, dwingend, heftig en onstuimig. Ik
spreidde mijn vingers over zijn schouder en kuste hem met alle intense
gevoelens die ik hem toeliet in mij op te wekken. Zijn opwinding was binnen een
paar seconden een voldongen feit.

Ik voelde zijn vingers tegen de achterkant van mijn japon en
even later liet hij mijn lijfje tot aan mijn middel zakken. Zijn duim gleed
over mijn naakte tepel, mijn adem stokte in mijn keel. Dit was zeker niet de
eerste keer dat hij mij op deze manier aanraakte, dacht ik, maar het had altijd
hetzelfde effect. Op de een of andere manier liet hij mij, ondanks alles,
telkens weer naar adem snakken.

Hoe dan ook was hij een begerenswaardige man.

Als hij de gevolgen van deze avond en het zware slaapmiddel
doorstond zou hij mij probleemloos kunnen vervangen door een oprechte vrouw.

Het had mij maanden voorbereiding gekost om mezelf in deze
positie te brengen. ‘Het consortium’ had mij na een zorgvuldige selectie voor
deze opdracht aangesproken. Wat ik nu ging doen was in wezen poepsimpel en ik
zou achteraf gewoon ‘rijk’ zijn. ‘Win for live’ met, om een idee te geven, 1
miljoen Euro per maand. Het was de jarenlange voorbereiding van ‘Het consortium’,
mijn eigen unieke positie met uitzonderlijke kwaliteiten en de maanden
voorbereiding van mijzelf, die wat ging volgen tot ‘een klusje van niets’
maakte. Als ik het ondanks alles verprutste zou geen enkele planeet binnen of
buiten de Melkweg nog veilig voor me zijn. De andere kant van de medaille, weet
je wel.

Ik liet mijn hand onder zijn hemd glijden en genoot van de
bewegingen van zijn onderhuidse spieren. Ik liet mijn vingertoppen lager gaan
en vond de sluiting van zijn broek. Toen ik die had losgemaakt, drukte hij zijn
lid tegen mijn handpalm. Ik sloot mijn vingers eromheen en streelde hem tot hij
een schor geluid maakte. Haastig bedekte hij m’n hand met de zijne en dwong
mijn vingers niet meer te bewegen.

Hij liet me van zijn schoot glijden. Ik wist dat hij me op
de grond voor de open haard wilde neerleggen om de liefde te bedrijven.

“Nee,” fluisterde ik tegen zijn hals. “Laat me dit vanavond
voor jou doen.”

Ik legde hem met nog een kusje het zwijgen op. Toen zonk ik
op mijn knieën terug op het vloerkleed tussen zijn dijbenen en nam hem in mijn
mond.

Hij ademde zwaar en zacht kreunend uit, zijn handen grepen
mijn lange, zorgvuldig gekleurde, haren.

Binnen heel korte tijd voelde ik hoe de spieren van zijn
dijbeen zich tot stalen banden spanden. Opnieuw liet hij me ophouden met mijn
liefkozingen.

“Ik kan niet langer wachten,” kreunde hij.

Ik haalde mijn mond even weg, met m’n vingers nog om hem
heen. “Ik wil ook niet dat je wacht.”

Ik nam hem weer tussen mijn lippen. Hij greep de
armleuningen van de stoel beet. Zijn hele lichaam verstarde. Hij wierp zijn
hoofd achterover.

Ik voelde het hoogtepunt in een serie aanzwellende golven
door hem heen kloppen. Hij maakte vrijwel geen geluid. Het leek of hij zich zo
overgaf aan de bevrijding dat hij geen energie meer overhad om te fluisteren of
zelfs maar te kreunen.

Na een tijdje werd hij rustig en ontspannen. Langzaam keek
ik op, zag dat zijn ogen gesloten waren en dat zijn hoofd tegen de zijkant van
de stoel rustte. Ik gebruikte de slip van zijn hemd om de overvloed die ik niet
had kunnen behappen uit mijn mondhoed te vegen.

Ik stond rustig op en reikte naar beneden om zijn
rechterbeen op te tillen. Mr Devil bewoog zich niet toen ik zijn gelaarsde voet
naast de ander op de poef legde. Ik maakte een kastje open, haalde er een deken
uit en stopte hem zo strak in dat hij weliswaar geen argwaan zou hebben bij het
ontwaken. Maar als ik in moeilijkheden zou komen zou dit liefdevol gebaar me
net die tien seconden extra geven die misschien het verschil konden maken.

“Slaap zacht Jason Devil” waren mijn laatste woorden voor
hem.

Nu was het alleen nog de kwestie om het SD kaartje in te
pluggen en de bestanden spoorloos te kopiëren. Terwijl ik even moest wachten
werkte ik mijn lippenrood bij en schikte mijn kapsel. Na het kopiëren verborg
ik hier en daar een onzichtbare code in het bestand zodat ik zeker was dat ik
eerst het winnende loterijbriefje zou krijgen voor ‘Het consortium’ het
programma zou kunnen lezen. Een munt heeft drie kanten, weet je wel.

Rustig verwijderende ik alle verdachte sporen in de buurt
van het bureau. Bij het buiten gaan gaf ik James (bodyguard 4.2) nog een laatst
knipoogje dat hij nooit zou vergeten, maar ook nooit meer zou terug zien.

Ik liep met mijn discreet ruisende, lavendelblauwe japon de
gang uit, deed de deur zachtjes achter me dicht en trippelde de trap af.

Riana leave the castle.

RianaMijn naambordje

Rinia Posted on ma, juni 09, 2014 11:49

Mijn naambordje

Ik was nu twee jaar afgestudeerd als
directiesecretaresse en werd stilaan wanhopig. Ik sleepte mezelf voort van de
ene interim klus naar de andere waar ik ieder keer net goed genoeg was om het
vuile werk op te knappen voor de gevestigde waarden, waarna ik als een gebruikt
stuk keukenrol gedumpt werd. Bovendien probeerde 90% van de mannen die dachten
dat ze wat betekende me te gebruiken als een luchtbed dat ze na gebruikt konden
laten leeglopen.

Ik had er één bij mijn ‘afscheid’ een opblaaspop
cadeau gedaan die ik ergens op een ander interim, waar ik ook een paar dagen
per week werd uitgeperst, in een verloren hoek, stinkend en wel, had
opgescharreld. Ik had ‘haar’ netjes ingepakt en met veel pluimstrijkerij bij ‘une
audience publique’ cadeau gedaan met een kopie van de klacht die ik aan de
sociale inspectie had verstuurd. ‘Werkervaring’ werd door hem geëist en
onvoldoende bevonden. Tja… ik deed inderdaad ervaring op.

Kennis, ervaring en hard werken speelden wel mee,
maar er moest toch meer zijn. Wat hadden andere meer dan ik. Schoonheid en
frisheid zeker niet. De teef die mij nu het bloed vanonder de nagels haalde kon
je nauwelijks als ‘vrouw’ bestempelen. Het was eerder een “Helga! Godin van de
S Sulletjes”. Een bitch moest je zijn om je naambordje op een deur te krijgen.

En met dergelijke ‘overpeinzingen’ stond ik hier
mijn tijd te verprutsen bij het kopiëren van een dossier dat al decennia
digitaal beschikbaar zou moeten zijn. Een oude ratelende, kreunende
kopieermachine waarin je nog pagina per pagina moest op de plaat leggen en
iedere keer een eeuwigheid moest afwachten of het ding stomend en wel de moed
zou vinden om een vergeeld nauwelijks leesbaar kopietje te produceren. Tijd genoeg
dus om mijzelf te beklagen. Maar ook tijd om van het éne bruggetje via het
andere ideetje en bedenking tot een verbijsterende vaststelling te komen die
dan weer onvermijdelijk leidde naar ‘het plan’, dat ik op stel en sprong zou
uitvoeren voor ik het mijzelf uit het hoofd zou praten en de rest van mijn
bestaan zou laten leiden door dit op stoom draaiende kopieer-onding.

Ik haalde snel de papierbak weg en legde de
ongebruikte vellen terug in de doos. Vervolgens pakte ik mijn gekopieerde
bladzijden en opende de deur van de kopieerkamer. Voor ik mijn moed zou
verliezen, haastte ik me door de gang en tuurde in de bureaus. Wie was geschikt
en nog beschikbaar?

Jonathan, de personeelsdirecteur, stond bij zijn
stoel met zijn jasje in zijn linkerhand. De ideale prooi. Zijn spieren spanden
onder zijn strakke overhemd en ik huiverde alleen al bij het idee van zijn
aanraking. Het was deze mensensoort die de ‘macht’ had om mij te bevrijden uit
mijn slavenbestaan. Hij was één van diegene die de macht over de ‘naambordjes’
had.

Hij keek op toen ik zijn suite-bureau binnenkwam en
ik zag een geamuseerde grijns rond zijn lippen verschijnen toen hij me herkende.

“Hallo, heu… Riana. Kan ik iets voor je doen?”

“Ja, eigenlijk wel mijnheer. Ik probeer iets te
fotokopiëren, maar ik heb moeite met het oude apparaat. Ik geloof dat het
papier op is, maar ik weet niet hoe ik hem moet vullen. Weet u iets van
kopieerap­paraten?”

Jonathan trok een gezicht. “Ik ben geen expert,”
begon hij, en grinnikte toen. “Maar ik wil er met alle plezier even naar kij­ken,”
vervolgde hij opgewekt en hing zijn jasje weer over zijn stoel. “Voor een vrouw
doe ik alles. Bovendien weten twee meer dan een, nietwaar?”

Met wild kloppend hart wees ik hem de weg naar de kopieerkamer.

“Het is leuk te zien dat jullie meisjes ons dit
gedoe uit handen willen nemen. Ik kan je werk echt wel waarderen en als ik kan
helpen… Oei! Het is niet bepaald het
nieuwste model.”

Ik zwaaide met een arm naar het apparaat terwijl ik
deur met mijn andere hand dicht duwde. Ik had de grendel aan de binnenkant al
opge­merkt en haakte hem snel dicht. Hè, dat was handig! Even flitste het door
mij heen… zou deze ruimte… Maar ik moest er nu mijn gedacht bij houden.

“Je hebt geluk, ik heb die oude dingen vroeger wel
eens gebruikt.” Jonathan liep naar de andere kant van het apparaat en trok de
papierbak uit. Hij keek om zich heen en toen hij de doos met papier zag bukte
hij zich en pakte er een stapel uit.

Terwijl hij de bak vulde, leunde ik tegen de deur
en sloeg hem gade. Hij bewoog verrassend soepel voor zo’n grote man, dacht ik.
En ook doelmatig. Geen verspild gebaar. Ik zag hoe zijn spieren zich onder zijn
overhemd spanden en een scherpe steek van verlangen schoot door mijn heen. Ik wilde
mijn vingers over zijn brede borst laten dwalen en… Stop Riana!

Ik reikte ach­ter me, haakte de grendel open en
sloot hem opzettelijk weer met een harde klik.

Jonathan draaide zijn hoofd verbaasd om toen ik me los­maakte
van de deur met een raadselachtige glimlach om m’n mond. Terwijl mijn bewegingen
tot hem doordrongen, vertrok­ken zijn lippen in die irritante grijns.

“Zo. Is er nog iets dat ik voor je kan doen?” Hij
keek gretig het vertrek rond alsof hij een goede plek zocht om me te pakken.

Ik liep langzaam naar hem toe, terwijl mijn hart in
mijn keel klopte. Ik kon nauwelijks geloven dat ik dit durfde.

“Ja, om de waarheid te zeggen, er is nog iets.”

Toen ik voor hem stond hief ik mijn hand langzaam
naar zijn riem. Jonathan pakte mijn schouders en trok me tegen zich aan. Ik
liet de riem los, plaatste mijn handen plat tegen zijn borst en duwde hem
krachtig weg. Ik deed een stap naar ach­teren, buiten zijn bereik.

“Tot nog toe heb ik jullie vieze bazenspelletjes
genegeerd of gepareerd maar dat heeft mij nooit wat verder gebracht. Jullie
hadden het initiatief en dat is voortaan verleden tijd. Nu is het mijn beurt.” Ik
was verheugd dat mijn stem zo krachtig en zelfverzekerd klonk. Ik wilde niet
hij aan mijn bedoelingen twijfelde.

Jonathan grijnsde. “O! Je wil het voortouw nemen en
er zelf meer van genieten. Probeer het maar niet te ontkennen. Je wilt je vanop
je rug opwerken?”

“Ja,” beaamde ik, zijn grijns beantwoordend. “Maar
het was tot nu toe jullie spel. Ik lag onder waar, wanneer en hoe jullie het
willen. Nu is het mijn spel. U kunt weg­gaan mijnheer, en dan blijft u
‘mijnheer’. Of jij kunt m’n speelmaatje worden. Met mijn regels en die regels
zijn dat jij me niet mag aanraken, tenzij ik zeg dat je mag, en waar en hoe je
het moet doen.” Ik hield zijn gezicht scherp in de gaten. Zo mogelijk werd zijn
grijns nog breder.

“Tuurlijk, ik…”

“Tuurlijk, ik…” aapte ik hem na. “Dat is niet wat
ik wil ho­ren.”

Hij keek mij indringend aan en ik zag het begrip
toenemen. Nog steeds had hij de ‘macht’ te behouden, het bleef een spel, dacht
hij. Even moest hij voor zichzelf de toon vinden.

“Ja, mevrouw.” Hij kon zijn lachen amper inhouden.

Ik vroeg me onwillekeurig af of hij dit spelletje al
eens eerder had gespeeld. De wetende grijns op zijn gezicht begon mijn echt te
ergeren. Hij was de meest arrogante zak die ik ooit had ontmoet, hield ik
mezelf voor. Waarschijnlijk nog erger dan ‘Helga’.

“Ja, wat?” Ik hief mijn hand alsof ik hem een klap
in het ge­zicht wilde geven. Jonathan grijnsde niet meer.

“Ja, mevrouw. Ik ben Uw eigendom zo lang U wilt. Ik
ben hier voor Uw genot, niet voor het mijne.”

“Dat is veel beter.” Ik moest onwillekeurig
glimlachen. Hij had dit absoluut eerder gedaan! Ik hief langzaam mijn hand
terwijl ik hem aanstaarde en hij begreep het.

“Ik zal U alleen aanraken als U het zegt en ik zal U
zoveel mo­gelijk genot schenken,” voegde hij er gehoorzaam aan toe, alsof hij
nu echt aan het spel deelnam.

Ik knikte zwijgend en er kroop een huivering langs
mijn ruggengraat bij de implicatie van zijn woorden. Ik deed weer een stap naar
voren en hervatte het losmaken van zijn riem. Ik dacht even een spoor van
twijfel in zijn ogen te zien, maar ter­wijl mijn vingers naar zijn rits gingen,
ontdekte ik dat het zijn verlangen niet had gedempt. Langzaam, zodat hij elk
tandje uiteen hoorde gaan, begon ik zijn rits open te trekken. Den­kend aan
mijn fantasie over naamplaatjes, liet ik mijn pink langs zijn erectie gaan.

Jonathan hield zijn adem in toen ik hem voor het
eerst aanraak­te en ademde pas weer uit toen ik klaar was met zijn rits. Ik be­woog
mijn handen om de knoop los te maken en liet eerst mijn vingers in de opening
glijden. Ik deed net of ik moeite had met de knoop, terwijl mijn pink de top
van zijn gezwollen pik streel­de. Jonathan ‘s lichaam verstijfde bij mijn aanraking
en ik hoorde hem moeizaam zijn adem inhouden.

Ik bleef de hele tijd naar zijn gezicht kijken. Ik zag
de lich­te bewegingen van zijn gezichtsspieren terwijl ik zijn top plaagde en
streelde. Zijn hele lichaam was stijf van concentratie en ik had het gevoel dat
ik hem makkelijk over de rand kon duwen. Ik werd bijna overweldigd door mijn gevoelens
van macht en verrukking bij het zien van zijn gezicht. Het was tijd een stapje
verder te gaan.

Ik greep de zijkanten van zijn broek stevig vast en
begon hem langzaam over zijn heupen en billen naar beneden te duwen.
Ondertussen hurkte ik langzaam neer. Ik was teleurge­steld toen ik zag dat zijn
overhemd over de voorkant was ge­vallen en hem bedekte voor mijn gretige blik.

Ik weerstond de neiging het opzij te trekken,
vervolgde mijn reis naar beneden en liet mijn handen zacht langs de zij­kanten
van zijn benen strijken. Ik was zo dicht bij hem dat ik de haartjes op zijn
huid overeind zag komen toen hij huiverde onder mijn zachte streling. Ik nam er
de tijd voor.

Ten slotte kwam ik overeind en staarde hem zwijgend
aan. Zweetdruppeltjes vormden zich in zijn wenkbrauwen en op zijn bovenlip, die
hij met zijn tong weg likte. Zijn adamsappel be­woog nerveus op en neer.

“Ik ga hiervan genieten, slaaf. “

Jonathan glimlachte zwakjes. Zijn hart leek er niet
bij te zijn. Mijn ogen vernauwden me tot spleetjes.

“Nou, slaaf. Wat is er? Ben je niet blij dat je
meesteres gaat genieten?”

“Ja, mevrouw,” antwoordde hij zacht. “Ik ben blij
deel uit te maken van Uw genot.”

Hij deed het tot dusverre erg goed, bedacht ik. Ik deed
een stap achteruit en plantte mijn handen op mijn heupen ter­wijl ik heen en
weer door het kleine vertrek ijsbeerde. Zijn ogen volgden elke stap die ik deed.
Ik fronste mijn wenkbrauwen. Zijn hart was er nog steeds niet bij. Ik moest
degene zijn die het beste zicht kreeg, niet hij.

“Trek je overhemd omhoog onder je armen,” beval ik.

Toen hij mijn gehoorzaamde, kreeg ik zijn gespierde
borst te zien. Ik kon de neiging niet weerstaan dichterbij te komen om de
panden opzij te duwen en zijn tepels te ontbloten. Ik boog me naar voren en
knabbelde eerst aan de ene en daarna aan de andere tepel. Jonathan knipperde met zijn ogen, maar maak­te
geen geluid. Voelde hij door al die spieren wel dat zijn tepels zich verhardden?
Ik boog mijn hoofd weer en voelde hem hui­veren in afwachting van mijn tanden.

Glimlachend liet ik mijn tong eerst over de ene en
vervolgens over de andere tepel glijden, en gebruikte daarna mijn handen om hem
wat meer te plagen. 0, God. Ze waren zelfs nog groter dan de mijne. Genoot hij
hiervan, vroeg ik me af. Ik voelde dat mijn eigen tepels opzwollen.

Ik bukte me en liet mijn tong over zijn borst gaan,
waarbij ik zijn huid ondertussen kuste tot ik bij zijn navel was. Ik glim­lachte
om de manier waarop zijn dijen spanden wanneer ik hem aanraakte en genoot van
het gevoel van macht dat het me bezorgde. Ik reikte om hem heen en liet mijn vingers
zacht over zijn ruggengraat lopen. Ongemerkt haalde ik zijn veiligheidsbadge
van zijn broeksriem en ging verder met plagen. Het was alsof ik mijn armen om
een gigantische eik sloeg. Ik merkte dat enkele spieren in zijn linker bil
nerveus trokken.

Ik schoof mijn vingers in zijn broek en omvatte de
ron­dingen van zijn billen met mijn handpalmen. Ik moest mezelf tegen zijn
lichaam drukken opdat ik om hem heen kon reiken, en voelde zijn pik hard tegen
mijn buik duwen. Toen ik weer in een van zijn tepels beet, vlijde ik mijn lichaam
in de lengte tegen zijn gespierde buik. Ik hoorde zijn hart snel in zijn borst­kas
kloppen en voelde de rukjes van zijn stijve penis waarmee hij tegen me aan
beefde.

Ik boog mijn rug, drukte mijn buik tegen hem aan en
trok me vervolgens zo ver mogelijk terug, zodat Jonathan zich moest inspannen
om me weer tegen zich aan te drukken. Ie­dere keer dat zijn pik contact met
mijn lichaam maakte, kneep ik in zijn billen. Zijn huid was zo stevig dat mijn handen
er wei­nig indruk op leken te maken.

Ik stond op het punt van tactiek te veranderen,
toen Jonathan plots zacht kreunde en zijn heupen zo dwingend naar voren duwde
dat zijn bovenlichaam tegen het mijne sloeg. De kracht van de klap liet me bijna
wankelen en de schrik ervan maakte dat mijn tanden in zijn tepel zonken.
Jonathan snakte naar adem van pijn, genot en hele even dacht ik dat hij klaar­kwam.

“Ik had gezegd dat je me zonder toestem­ming niet
mocht aanraken.” Ik weigerde enig medegevoel te tonen.

“Sorry, mevrouw.” Hij deinsde achteruit.

Ik keek rond in het vertrek en zag, een oude lange
houten lini­aal, in een hoek tegen de muur staan. Ik trok mijn handen terug uit
zijn broek en liep erheen om hem te pakken. Hoewel de li­niaal gehavend en
stoffig was en aan een eind afgebroken, was hij nog lang genoeg voor mijn doel.

“Draai je om slaaf en draag je straf als een man.”

Jonathan draaide zich onhandig om naar het
kopieerapparaat, zijn benen belemmerd door zijn broek die rond zijn enkels zat.
Ik boog me om hem heen, legde de liniaal op het appa­raat waar ik het kon zien
en trok vervolgens zijn onderbroek tot op zijn dijen. In een opwelling wilde ik
in zijn uitnodigende billen bijten, maar ik wist niet zeker of mijn tanden wel
door zijn stevige huid zouden dringen.

Nadat ik hem een paar seconden in spanning had
gelaten, pakte ik de liniaal weer, hief mijn hand en gaf hem met de plat­te
kant een ferme klap op zijn rechterbil. Hoewel hij de klap moest hebben
verwacht, schrok hij hevig en trok zijn spieren samen. Ik gaf hem nog zes
klappen, iedere keer iets harder. Zijn kont begon rood te worden.

“Draai je om.”

Het verbaasde me dat zijn gezicht net zo rood was
als zijn billen. Ik keek naar beneden en lachte bijna toen ik zag dat zijn
onderbroek verward zat rond zijn erectie.

“Kijk nou toch naar je rommelige staat,” berispte
ik hem ter­wijl ik de liniaal weer op het kopieerapparaat legde.

“Het spijt mij, mevrouw. Het zal niet meer
gebeuren.” Jonathan stak zijn hand naar beneden en probeerde zijn onderbroek
los te maken. Ik deed een stap naderbij en sloeg zijn hand weg. Ik hurkte
tussen zijn benen, bevrijdde zijn gezwollen pik en trok de onderbroek naar zijn
enkels. Mijn ogen bleven op zijn hardheid rusten alsof het de eerste erectie
was die ik ooit had gezien. Jonathan ‘s lichaam beefde toen hij naar mij toe
zwaaide. Ik wist dat hij wilde dat ik hem in mijn mond zou nemen. Zijn pik was
zo stijf en gezwollen dat ik elke ader duidelijk zag. De top was al vochtig en
glanzend van zijn vocht. Ik ging langzaam recht­op staan en stak mijn handen
naar hem uit.

“Ik moet een blijvende herinnering aan dit moment
hebben,” zei ik, terwijl ik mijn vingers langzaam over zijn schacht liet
glijden. “Een soort souvenir, zou je kunnen zeggen.”

Terwijl ik sprak keek ik op naar zijn fijn
gebeeldhouwde gezicht, zoekend naar een reactie.

Zijn gelaatstrekken leken bevroren, afgezien van
een licht trekken van zijn kaakspieren.

“Jij wilt toch ook graag dat ik een herinnering
krijg?” Ik ver­snelde het ritme van mijn strelingen en voelde hem beven.

“Ja, mevrouw.” Zijn woorden kwamen er bijna
ademloos uit, en ik besefte dat hij zijn adem weer had ingehouden. Ik glimlachte
tevreden.

“Goed. Buig je over het kopieerapparaat,” beval ik
en liet hem los.

Jonathan aarzelde, duidelijk in verwarring over
mijn bedoelin­gen. “Tot over het glas,” voegde ik eraan toe. Ik zag dat het hem
begon te dagen. Heel even dacht ik dat hij zou weigeren en ik reikte weer naar
de liniaal.

Met een zucht klom Jonathan op het apparaat en boog
voorover. Ik glimlachte en drukte op de knop. Het apparaat zoemde en ik zag een
lichtstraal onder het glas. Er klonk een harde tik toen het papier werd
doorgevoerd en aan de zijkant naar bui­ten kwam.

Ik liep erheen en pakte het vel uit de bak. Jonathan
‘s ogen volg­den mij. Ik kneep mijn lippen samen en zuchtte teleurge­steld. “Niet
goed genoeg.”

Ik pakte nog enkele vellen papier, bedekte het glas
rond zijn lichaam ermee en schoof stiekem zijn badge goed te kopiëren tussen
het papier en het glas, waarna ik nogmaals op de knop drukte.

“Veel beter,” zei ik na enkele seconden, terwijl ik
de kopie be­studeerde. “Hef jezelf nu een beetje op zodat je de beste delen
niet platdrukt.”

Jonathan glimlachte om mijn woorden en hief zijn
billen zodat zijn pik en ballen het glas maar net raakten. Ik vulde de bak op
mijn gemak met nieuw papier en legde de vellen en de badge rond zijn li­chaam
nog eens goed om onnodige belichting te voorkomen, ondertussen het uitzicht
bewonderend. Ten slotte, toen ik zag dat zijn spieren begonnen te trillen door
de lastige positie die hij had ingenomen, drukte ik nogmaals op de knop.

“Perfect.” Ik bestudeerde de laatste kopie
aandachtig. De badje leek op de kopie vergroeid met zijn pik. Ik stopte alles
onder elkaar bij het eerdere kopieerwerk. Nu was het nog puur genieten.

“Hoe­wel ik niet weet of hij wel zo enthousiast is
als zou kunnen.” Ik stak mijn hand tussen zijn benen, omhoog naar zijn penis.

“Ruimte genoeg voor ver­groting.” Terwijl ik op de
knop drukte voor nog meer kopieën, begon ik hem langzaam met mijn vingers af te
trekken.

“Dat is beter.” Ik kneep hem stevig en trok mijn hand
terug. “Trek jezelf af”

Het was een beetje lastig voor Jonathan om dat in
deze houding te doen en ik moest de vellen papier om hem heen verschei­dene
keren verschuiven voor ze goed lagen. Ik maakte nog drie kopieën, deed toen een
stap achteruit om van hem te genieten. Vanwaar ik stond zag ik zijn ballen bij
iedere streling bewegen. Ik voelde mijn eigen opwinding snel groeien.

“Niet ophouden, maar ook niet klaarkomen,” beval ik
schor.

Ik pakte de laatste kopie en bestudeerde hem
zorgvuldig. Er bestond geen twijfel over wat het was, of wat hij deed. Ik was
geneigd het hem helemaal te laten doen. Wat een plaatje zou dat opleveren!

Ik wees het idee spijtig van de hand. Zelfs met
zijn mede­werking was de kans erg klein dat ik op het juiste moment op de knop
zou drukken.

“Goed, dat is genoeg. Kom eraf en ga voor me staan.”

Ik glimlachte toen ik zag dat hij zichzelf nog
steeds vasthield, maar dat hij zijn vingers niet meer bewoog omdat hij niet
wist wat ik van hem wilde. Zijn pik stond op knappen en zijn ge­zicht was
gezwollen van wellust.

“Je hebt me genot gegeven, slaaf,” zei ik. “Dus heb
ik besloten je fantasie te belonen.” Ik huiverde toen ik de honger in zijn ogen
zag op het moment dat mijn woorden tot hem doordron­gen.

Langzaam hief ik mijn rok tot mijn middel. Ik haakte
mijn vingers in het elastiek van mijn kanten slipje en wilde het net naar
beneden trekken, toen ik een beter idee kreeg.

“Slaaf, kniel voor me neer en trek mijn slipje naar
beneden. Langzaam.” Toen hij begon te knielen, zei ik: “Als je dat hebt gedaan mag
je me met jouw tong bevredigen en met je vingers be­spelen.”

Jonathan had geen verdere aanmoediging nodig om te
gehoorza­men. Hoewel. Ik had absoluut een ander idee van langzaam dan hij. Hij
rukte mijn slipje in zijn gretigheid praktisch naar beneden, terwijl zijn
handen in mijn billen knepen en hij mij dicht naar zijn wachtende tong trok.
Zodra mijn slipje rond mijn enkels zat stapte ik eruit en spreidde mijn benen
om hem volledige toegang te geven. Ik zuchtte toen zijn tong heen en weer over
mijn schaamlippen streelde en ik snakte naar adem toen hij mijn gezwollen klit
plotseling in zijn mond zoog. Zijn vingers duwden mijn billen vaneen en hij
zoog mij nog dieper in zijn mond.

Ik legde mijn handen op zijn schouders om staande
te blij­ven en jammerde toen een van zijn handen over mijn billen gleed en de
andere naar mijn kruis greep om mijn geslacht te vingeren. Toen zijn duim tegen
mijn strakke anus duwde, beet ik op mijn lip en proefde de koperachtige smaak
van bloed op mijn tong.

Alsof hij de staat van mijn opwinding voelde, zoog
Jonathan harder op mijn klit. Zijn tong gleed snel heen en weer over mijn gevoelige
huid, en ik drukte mijn vingers stevig in zijn schouders terwijl ik kreunde van
verrukking toen het genot mij overspoelde. Beverig duwde ik hem weg.

“Dat was heel goed, slaaf,” fluis­terde ik, terwijl
ik worstelde om weer op aarde te komen. “Je mag nu ophouden.”

Jonathan liet me met tegenzin los en ging op zijn
hielen zitten. Zijn pik slingerde van de ene naar de andere kant alsof hij naar
me zwaaide. Zijn ogen smeulden van hartstocht.

Nog steeds met mijn rok omhoog, hurkte ik voor hem
neer. Ik stak mijn hand uit en liet een vinger over de lengte van zijn erectie
lopen. Jonathan ‘s hele lichaam beefde.

“We kunnen je toch niet in deze staat achterlaten,
is het wel?” Fluisterde ik en kneep hem zacht.

“Nee, mevrouw.” Jonathan stem klonk kortaf van
verlangen. Glimlachend kwam ik overeind en deed een stap buiten zijn bereik. Ik
haakte de punt van mijn schoen in mijn slipje en gooide het naar hem op. Het
belandde op zijn borst en viel naar beneden over zijn pik. Jonathan ‘s gezicht werd rood toen mijn be­doeling
tot hem doordrong.

“Nou, ga je gang maar.” Ik ging nog verder naar
achteren, terwijl ik mijn rok nog steeds omhooghield. Jonathan haalde heel diep
adem. Terwijl hij de lucht langzaam liet ontsnappen pakte hij mijn kanten
slipje en begon er zich­zelf mee te wrijven. Tot mijn verbazing was zijn
gezicht weer knalrood van schaamte.

“Sneller,” beval ik harteloos.

Jonathan sloot zijn ogen en begon zichzelf heftig
te pompen.

“Waag het niet je ogen dicht te doen,” snauwde ik. “Ik
wil dat je naar me kijkt terwijl je jezelf aftrekt met mijn slipje.” Tot mijn verbazing
besefte ik dat de bevelen mijn gemakkelijk af gin­gen. Ik wist dat ik nogal
wreed was, maar het kon mij niet schelen. Ik genoot enorm.

Jonathan opende zijn ogen en deed wat hem was
gezegd. Ik merkte dat zijn blik telkens afdwaalde van mijn gezicht, niet om
naar mijn lichaam te kijken, maar om zijn schaamte en verne­dering te
verbergen. Het besef dat ik op dat moment zo veel macht over hem had, gaf mij bijna
net zoveel bevrediging als zijn tong net had gedaan.

Ik keek weer naar zijn pik en zag dat zijn ballen
al tegen zijn lichaam waren opgetrokken. Zijn ademhaling kwam zwoegend en zijn
vingers bewogen steeds sneller. Ik besefte dat hij nu ieder moment kon
klaarkomen. Te snel, veel te snel. Ik zou nooit genoeg kunnen krijgen van een
man die voor mij mas­turbeerde.

Ik stak mijn hand uit om hem zijn ritme te laten
vertragen en m’n plagen te verlengen. Ik was te laat. Met een luide kreun kneep
Jonathan het slipje rond zijn lul en kwam klaar. De eerste straal warm sperma
werd snel gevolgd door de volgende en nog een. Hij kreunde weer en zijn gezicht
vertrok door de heftigheid en het genot van zijn orgasme.

Ik liet mijn rok zakken en streek de stof glad.
Stilletjes pakte ik mijn stapeltje kopietjes en draaide me om. Ik open­de de
deur, stapte de gang op en liep terug naar mijn bureau.

Ik glimlachte toen ik de deur achter me dicht
hoorde slaan, waarna de grendel er weer voor werd geschoven.

Ik was verheugd te zien dat Jonathan die middag erg
afwezig leek. Gedurende het eerste uur zei hij praktisch niets en hij bleef
mijn blik vermijden. Ik kon een grijns van triomf nauwe­lijks onderdrukken. Ik trok
de compromitterende fo­tokopieën onder de rest van de stapel vandaan en
bestudeerde ze aandachtig. Ik zou Jonathan absoluut nooit meer vergeten. En
deze dingen zouden wel eens een naambodje op een directiekantoor kunnen
betekenen. Misschien moest ik morgen nog meer fotokopiëren? Misschien kon ik ook
nog enkele andere ‘haantjes’ strikken en waarom ‘Helga der Führer’ zelf niet?

Later, toen ik voor het open raam mijn middagkoffie
stond te drinken, voelde ik dat er iemand achter mijn kwam staan. Denkend dat
het Helga was was, draaide me om en glimlachte.

“Pas maar op dat je geen kouvat,” waarschuwde
Jonathan. “Je zou niet zo bij het open raam moeten staan wanneer je geen slipje
aanhebt. Stel dat de wind je rok optilt?”

Ik snakte naar adem. Ik keek snel rond om te zien
of nie­mand anders zijn woorden had gehoord. Kennelijk was hij toch niet zo
vernederd door zijn ervaring als ik had gedacht.

“Wil je het trouwens terug hebben?” Jonathan stak
zijn hand in zijn jaszak alsof hij mijn slipje eruit wilde halen. “Je rende weg
voor ik de kans kreeg het aan je terug te geven. Het is natuur­lijk een beetje
kleverig…”

“Nee! Hou op.” Ik zag enkele andere secretaressen
het lokaal bin­nenkomen. “Waag het niet mijn slipje te voorschijn te halen,”
siste ik.

“Goed, mevrouw. Wat U maar wilt.” Hij grijnsde van
oor tot oor.

Ja, hm… Nu nog wel.

RiniaDubbelstandje

Rinia Posted on vr, juni 06, 2014 00:48

Mieke stak haar hoofd om de deur en riep; “kom op Rien, nou
niet langer zitten simmen, je gaat vanavond gewoon mee! Nee hè, niet weer dat
gezeur.”

Al een paar weken probeerde Mieke mij mee over te halen weer
mee uit te gaan. “Toe joh,” voegde ze er aan toe, “dat is die knul gewoon niet
waard. Er zijn genoeg leuke jongens op de wereld.”

Ja, ja, dat wist ik ook wel, maar toch baalde ik nog flink
van Frank ‘s plotselinge besluit een eind aan onze relatie te maken. Meestal
besloot ik er maar een punt achter te zetten, maar nu was Frank me voor
geweest. Frank, wat een naam toch, bedacht ik voor de zoveelste maal, maar kon
het niet laten met enig verlangen aan zijn atletische lichaam te denken. Rugby
speelde hij in zijn vrije tijd, en dat kon je wel zien ook. Zo ‘n lekker
wasbordje, geen grammetje teveel.

“Rien…,“ begon Mieke weer, “trek nou wat leuks aan en dan
gaan we naar de stranddisco. Marrec gaat trouwens ook mee, leuk toch?”

Marrec? Och ja, dat was die kameraad van Mieke ‘s huidige vriendje
Stephan. Echt voor de geest kon ik hem niet meer halen, maar als ik het me goed
herinner was er niets mis mee. Mieke stapte mijn kamer binnen, al helemaal
opgedoft voor een warme avond op het strand. Zo ‘n jaar of tien waren we nu
bevriend, vanaf het moment dat we allebei op de academie begonnen. Zij wilde
gaan schilderen, ik grafisch vormgeving. Nou ja… Vanaf het begin waren we
eigenlijk hartsvriendinnen. Overal gingen we samen naar toe, liepen talloze
tentoonstellingen af, gingen samen op vakantie. Eerst met z‘n tweeën, later met
vriendjes. Wel steeds wisselende, maar ach, wat maakt het uit. In onze omgeving
dacht men soms dat we lesbisch waren, maar dat was pure jaloezie. We sliepen
wel eens in één bed, als dat zo uitkwam, en we hadden elkaar vaak genoeg naakt
gezien, maar verder was er niks.

Eén keer hebben we een triootje meegemaakt, toen we samen in
Portugal op vakantie waren. We kregen een lift van een vrachtwagenchauffeur,
die werkelijk geen woord Duits of Engels sprak. En ons Portugees was nou ook
niet bepaald geweldig. Maar wat-ie wilde was overduidelijk. Het was trouwens
wel een heel lekker ding. Met zo‘n kort hemdje aan, en een korte broek. Al na
een minuut of tien kon-ie z‘n handen niet van Mieke ‘s benen afhouden, maar die
zat ‘m dan behoorlijk op te geilen met haar bloesje halfopen en natuurlijk
niets eronder. En haar rokje hield ook zo‘n beetje op net onder haar kont. Ze
keek me even schuin aan en knipoogde en begon toen ook zijn blote, behaarde
benen te strelen.

Na een paar minuten gaf ze een gilletje en riep: “Rien…
Moet je kijken!” Ik keek over haar schouder en zag die knul z‘n eikel uit de
rechterpijp van z‘n korte broek steken! Al dat gevoel en gestreel had ‘m
kennelijk goed geil gemaakt. Mieke maakte haar vingers nat en begon zijn eikel
voorzichtig te bevoelen. Hij kreunde en je zag zijn paal in zijn broekje
groeien. Zonder omhaal ritste Mieke zijn broek los en trok met enige moeite
zijn pik eruit. Hij kreunde weer luid toen ze ‘m in haar hand nam en ‘m stevig
begon af te trekken.

“Allemachtig Rien, kijk eens, wat een gevaarte,“ hijgde
Mieke.

Toen boog ze zich voorover en nam ‘m pardoes in haar mond.
Ik schrok wel even, wist niet dat ze zo voortvarend kon zijn. Je zag haar
blonde koppie fiks op en neer gaan, en die knul begon met zijn rechterhand
tussen haar benen te kruipen. Ze ging op haar knieën zitten en ik keek zo tegen
haar kont aan, met niet meer dan een tanga aan. Hij wurmde zijn hand tussen
haar billen en trok het touwtje opzij. Zo keek ik recht in haar kut. Natuurlijk
had ik haar eerder naakt gezien, maar nog nooit van zo dichtbij haar blond
behaarde spleetje. Al rijdende en gepijpt wordend duwde hij zijn vinger in
tussen haar schaamlippen en ik zag hoe nat ze al was. Hij begon haar stevig te
vingeren terwijl ze onverminderd doorging met pijpen. Ik wist niet zo goed waar
ik moest kijken, maar voelde wel dat ik zelf ook al goed opgewonden werd. Nog
geen minuut later begon hij nogal dierlijke geluiden te maken en begon Mieke te
hoesten. Ze ging overeind zitten en keek me lachend aan. Slierten zaad liepen
over haar kin in haar hals. Met haar tong likte ze langs haar lippen. “Jemig,
ik wist niet dat ze zo geil kon zijn.”

Die avond sliepen we met z’n drieën in de cabine van de
vrachtwagen. Dat was een heel gepas en gemeet, want daar was die wagen niet op
berekend. José, want z’n naam wisten we intussen, wilde wel naast mij liggen.

Nog geen minuut later voelde ik zijn hand onder mijn T-shirtje
kruipen. Ik aarzelde. Nog steeds wat opgewonden van die middag, had ik half zin.
Hij kneedde mijn borsten en het voelde eigenlijk wel lekker. Vooral mijn tepels
kregen veel aandacht en dat vind ik altijd heerlijk. Toen voelde ik dat-ie
alweer behoorlijk geil aan het worden was, want zijn pik schoof behoorlijk
gezwollen tegen mijn bovenbeen. Zijn hand schoof naar beneden, over mijn buik,
en verdween in een keer in mijn slipje.

Tsja, moeilijk te verhullen dat ik al behoorlijk nat was.
Hij gromde in mijn oor, prutste wat aan zijn broekje, draaide op me en meteen
voelde ik zijn harde lul tegen mijn kutje aanduwen. Eigenlijk had ik gewoon zin
en spreidde mijn benen.

In één keer schoof-ie in me. Hij begon meteen fors tempo te
maken en ik was intussen zo geil dat ik het wel prima vond. Nog geen minuut
later spoot-ie zijn hele zak in me leeg. Dat was dus minder prima.

Maar gelukkig schoof hij meteen naar beneden en begon me te
likken. Mijn hemel, wat kon die jongen beffen. Precies op de goede plekjes,
precies het juiste tempo. Ik werd echt helemaal botergeil.

Toen zag ik Mieke op de grond glijden en tussen zijn benen
gaan met haar gezicht. Ja hoor, die moest ‘m zo nodig weer pijpen. Kennelijk
kwam hij weer snel op krachten wat ik hoorde Mieke vergenoegd kreunen en
slobberen. Het duurde niet lang of ik kwam luid kreunend klaar waarop Mieke ons
chauffeurtje naar beneden trok en op ‘m ging zitten. Ze begon hem als een
bezetene te berijden, terwijl ik nog na lag te genieten van die heerlijke
befpartij. Echt geslapen hebben we die nacht niet zo, want ik geloof dat ik nog
wel een keer of drie ben klaargekomen. Onvermoeibaar was die knul, hoewel het
spuiten na een tijdje niet meer zo ging.

Sinds die tijd veranderde het gesprek tussen Mieke en mij
nogal en hadden we het wezenloos vaak over seks. Nooit meer hebben we elkaar in
actie gezien, maar des te meer lulden we erover. Alles, maar dan ook echt
alles, bespraken we met elkaar. Met wie, hoe, hoe vaak, hoe lang, hoe lekker…
Alles kwam aan bod.

Maar goed, met z’n vieren naar de stranddisco. Ik besloot
toch maar mee te gaan. Als het niks was kon ik altijd eerder weggaan. Ik trok
m‘n klerenkast open en zuchtte. Tsja, wat nu… Mieke trok meteen het een en
ander uit de kast en hield het me voor. Het werd een lekker strak groen topje,
behoorlijk diep uitgesneden zodat mijn fors uitgevallen boezem mooi uitkwam, en
een kort, ook groen, broekje. Gympjes erbij en klaar was Rien. Mijn haar was
een groter probleem, want ik moest nodig naar de kapper om die bos zwarte
krullen eens bij te laten werken. Maar op het strand maakte het toch allemaal
niet uit. Mieke zag er natuurlijk weer oogverblindend uit. Met haar lange
blonde haar kreeg ze sowieso al veel bekijks. Lekker zon- gebrand, minuscuul
rokje, en een wit bloesje, halfopen, dat tot net onder haar borsten kwam. Even
bukken en je kon zo ‘n beetje tot haar navel kijken. Ze heeft een fors stel
tieten, mag je wel zeggen. Net ietsje meer dan ik, en met m‘n cup C mag ik er
toch ook wel zijn. Maar wat jongens echt uit hun broek doet springen zijn haar
tepels. Die zijn eigenlijk veel te groot en staan daarom helemaal bol vooruit.
Niet normaal zo geil is dat en Mieke heeft me een keer verteld over een knul
die spontaan klaarkwam toen ze haar shirtje uittrok en haar borsten begon te
strelen. Tot mijn verbazing droeg ze vandaag een wit behaatje, geen idee
waarom. Die van mij was deze zomer nog niet aan geweest. Ik mag dat wel, al dat
bekijks als mannen mijn puntige, bruine tepels in een half doorzichtig shirtje
te zien krijgen.

We sprongen in haar Golf en scheurden naar het strand. Het
was al tegen tienen toen we daar aankwamen. Stephan en Marrec stonden ons op te
wachten bij de grote strandtent. Vandaar was het twintig minuten lopen over het
strand naar waar de openluchtdisco werd gehouden. Marrec bleek meteen
behoorlijk geïnteresseerd en wilde na vijf minuten zijn arm al om me heen slaan
en voelde ik zijn hand op de zijkant van mijn borst, maar dat werd me te gek.
Hij zag er wel lekker uit moet ik zeggen, maar dat ging me toch wat te snel.
Gelukkig nam- ie het sportief op en even later zaten we op het strand aan het
bier. Het werd al snel drukker en de muziek was luid. Mieke en ik dansten als
zo vaak veel samen en we zagen veel jongens jaloers kijken. Moet ook wel een
geil gezicht geweest zijn, twee jonge meiden die zelfs samen slowen, de een in
een rokje en behaatje (vandaar
dus…), de ander in het kortste rokje ter wereld en een beetje erg
klein topje. We genoten van al die aandacht en begonnen ons steeds geiler te
gedragen. Mieke begon haar tieten tegen de mijne aan te schuren en ik duwde de
bandjes van haar schouders. Haar bovenbeen verdween tussen de mijne en ik
voelde haar kruis tegen het mijne. Enigszins wazig van de drank trok ik nu haar
beha helemaal naar beneden en voelde ik voor het eerst haar zachte borsten in
mijn handen. De menigte om ons heen begon te joelen en het werd dus tijd om te
stoppen. Mieke liet haar beha gewoon uit en liep met ontbloot bovenlijf naar Stephan.
Die lachte wat en begon haar te zoenen. Hè, daar was Marrec. Met een pilsje,
dus dat kwam goed uit. Het was nog steeds warm en dorstig weer. Ook Marrec
wilde zoenen en ik liet hem. Natuurlijk dwaalden zijn handen meteen in mijn
bloes en kneden maar. Ik had intussen zoveel op dat ik het wel lekker vond.
Toen ik om me heen keek, zag ik dat we niet de enigen waren.

“Kom,“ fluisterde Marrec in m‘n oor, “we gaan naar die tent
daar.”

Gewillig liep ik mee richting bungalowtent. Binnen was al
een stel flink tekeer aan het gaan, maar Marrec sleurde me meteen een van de
slaaptentjes binnen. Ik liet me op de slaapzak vallen en Marrec trok zijn shirt
en broek uit. Nou, ik moet zeggen, hij had meteen mijn volle aandacht. Joho! Wat
een paal. Nog maar half stijf, en nu al verrukkelijk dik. Dat vind ik nou echt
lekker, niet al te lang, maar wel heel erg lekker dik. Ik greep er meteen naar,
en gewillig liet hij me begaan. Ik begon stevig te trekken en hij groeide als
kool in mijn hand. God, wat een lekker dik ding. Ik kon het niet laten en trok
hem richting mijn mond. Even likken over de eikel, langs zijn dikke paal en
lekker zuigen op zijn zak. Tsjonge, ook een stel lekkere ballen zeg. Ik zoog er
eentje in mijn mond en hij kreunde hard. Toen nam ik hem vol in mijn mond,
propte zoveel mogelijk hard pik-vlees in mijn mond. Marrec kreunde nog een
beetje luider en ik begon vol overgave te pijpen.

Ik kan er niets aan doen, maar blijf zo‘n dikke lul in mijn
mond heerlijk vinden. Na een tijdje wilde ik echter ook wel eens wat meer, dus
liet ik zijn paal uit mijn mond schieten en ging achterover liggen. Marrec
bedacht zich niet en begon me meteen uit te kleden. Hij kreunde weer bij het
zien van mijn volle borsten en viel met zijn mond op mijn tepels aan. Ook die
van mij vragen altijd veel aandacht, lekker donker en behoorlijk groot. Als ze
stijf worden, dan kunnen de punten ver uitsteken en alle jongens vinden dat
altijd heel geil. Marrec was geen uitzondering en hij zoog ze tot volle lengte.
Toen ging zijn aandacht naar mijn kruis en even later voelde ik zijn tong
tussen mijn schaamlippen. Ik was al helemaal kletsnat toen hij daaraan begon en
had meer zin in zijn dikke lul. Ik trok ‘m aan zijn haren omhoog en kreunde;
“kom op, steek hem er maar in, gaan we lekker neuken.”

Hij aarzelde even en met meer verstand dan ik pakte hij een
condoom uit zijn broek. Goed zeg, maar als het aan mij had geleden had-ie ‘m er
zo in mogen rammen. Jezus, wat was ik geil.

Woeha, wat een joekel had die knul toch. Met enige moeite
schoof hij die dikke worst naar binnen. Een maand uit training, en nu al
moeilijkheden… Maar hij deed het lief, en het voelde heerlijk. Hij begon
lekker langzaam, helemaal in en uit, me te neuken. Met z’n vinger speelde hij
met m‘n clitje en in no-time kwam ik klaar. Hij merkte het nauwelijks en neukte
stevig door. Lekker vind ik dat en dus liet ik ‘m. Hij trok zich uit me en
draaide me op mijn buik. Ik begreep de bedoeling en duwde mijn kont omhoog. Hij
trok m’n billen uit elkaar en stak zijn paal van achteren in mijn spleet.
Heerlijk standje blijft dat toch en hij neukte me heerlijk diep. Hij hield het
behoorlijk lang vol, maar plots trok hij zich uit me en draaide me weer om.

Ik zag dat hij de condoom van zijn lul aftrok en hij vroeg
zachtjes, “wil je me klaar-pijpen?”

“Tuurlijk knul, kom maar hier.” Hij kroop over me heen en ik
nam zijn lul in mijn mond. Hij zat nauwelijks in me, of hij kwam klaar.

Eigenlijk was ik nog steeds vreselijk geil, dus ik vond het
nog lekker ook. Ik slikte het moedig door en hij genoot dubbel. Toen liet hij
zich naast me vallen.

Toen we bij waren gekomen hoorden we behoorlijk geile
geluiden uit de slaaptent naast ons komen.

“Kom,“ fluisterde ik, “we gaan kijken.” Ik stak mijn hoofd
om de hoek en zag Mieke en Stephan in standje 69 met elkaar bezig. Ik werd
acuut weer geil. Ik had een mooi zicht op Stephans lange lul, die behoorlijk
diep in Mieke ‘s mondje verdween. Ook Marrec keek voorzichtig mee en ik voelde
zijn hand op mijn kont. Terwijl ik naar m’n vrienden lag toe loeren, voelde ik
zijn vinger tegen mijn kontgaatje duwen en zelfs iets erin. Mijn kreun
verraadde me en Mieke keek op. Ze moest lachen, onze twee hoofden om de hoek
van de tent… Ze wenkte met haar vinger en samen kropen Marrec en ik bij hen
in de tent.

Ik zag Mieke ‘s ogen groot worden toen ze die onvoorstelbaar
dikke pik van Marrec zag. Ze keek me even aan, rustig door-pijpend, en
knipperde met haar ogen. Ik lachte terug en wees op Stephans lul.

Mieke liet ‘m uit haar mond glippen en (absoluut de alcohol, geen
twijfel mogelijk) ik bukte me en nam Stephans paal in mijn mond. Hij
merkte het niet eens en kreunde gewoon door. Marrec begon aan Mieke ‘s kont te
voelen, maar die is daar niet van gediend en duwde hem weg.

Zonder aarzeling kroop hij daarom naar mij toe en begon weer
met m’n kontje te spelen. Eerst met zijn vinger, toen met z’n tong. Hij maakte
me daar kletsnat. Ik was wel eerder in mijn holletje geneukt en hoewel het
eerst altijd wat pijnlijk is kan ik dat ongelooflijk geil vinden. Ongemerkt
schoof Marrec meer achter me en even later voelde ik iets tegen mijn kontje aan
duwen, wat zeker niet zijn vinger was. Kletsnat van zijn spuug stond ik al wat
open en ja hoor, daar gleed zijn eikel al naar binnen. Ik ontspande me en hij
schoof behoorlijk ver door. Het stak wat en toen hij begon te bewegen deed het
ook iets pijn. Waarschijnlijk beet ik van de weeromstuit even in Stephans lange
lul, want die schreeuwde het uit. Toen had hij door dat niet zijn vriendin,
maar ik ‘m aan het pijpen was. Hij gromde diep en zei; “ga eens door, maar wel
voorzichtig hè.”

Om ‘m stil te houden duwde Mieke haar kut over zijn gezicht
en begon z’n mond te berijden. Marrec ging steeds sneller te keer en ik begon
te genieten. Ik greep Stephans lul en wist dat ik die in mijn kut wilde voelen.
Gekkenwerk, natuurlijk, maar ik moest en zou die twee lullen tegelijk voelen.
Ik schoof naar voren en Marrec ‘s pik schoof uit mijn kont. Toen ging ik boven Stephans
stijve zitten en gleed over hem heen. Mieke keek verbijsterd toe. Ik liet me
voorover vallen, half tussen Mieke ‘s benen en gebaarde naar Marrec. Die
begreep de hint en ging achter me zitten. Weer voelde ik zijn lul tegen mijn
kontje. Oei, daar schoof hij in me. Waanzinnig, wat een gevoel! Een lul in mijn
kont en een lul in mijn kut. Ik riep; “stilhouden jongens!”

En begon zelf langzaam te bewegen. Toppunt van geilheid, zo
helemaal gevuld te zijn van onderen. Intussen keek ik recht in Mieke ‘s kutje,
waar Stephans tong half in verdween. Alles begon om me heen te draaien en ik
voelde een daverend orgasme opkomen. De hele tent begon om me heen te draaien
en ik hoorde mezelf schreeuwen. Een golf van geilheid stroomde van mijn tenen
omhoog en denderde door mijn hele lijf. Mijn tepels trokken samen, net als mijn
kut en ik kwam harder klaar dan ooit…

Ik trok me van die twee af en liet me op mijn rug vallen.

Mieke nam het meteen over en begon afwisselend beide heren
te pijpen, intussen de andere aftrekkend. Stephan kwam als eerste en spoot
Mieke ‘s mond helemaal vol met z’n zaad. Toen begon ook Marrec te grommen en plensde
het zaad tegen haar gezicht en over haar dikke borsten. Geil begon ze het over
die twee tieten uit te smeren en zich met natte vingers te masturberen. Het
duurde niet lang of ook zij kwam luidruchtig klaar.

De dagen erna had ik nog wat last met zitten, dat kan ik
niet ontkennen. Maar iedere keer als ik me die heerlijke dubbele neukpartij
herinner word ik weer geil!

RienAnaal? Kom maar op…

Rinia Posted on ma, mei 26, 2014 22:05

En we verwelkomen weer een nieuwe auteur die onze site komt versterken. Welkom Rinia

Liefs
My

Anaal? Kom maar op…

Beste lezers,

Hier een bijdrage van Rinia. Weet je, ik lees
4Fingers en ander erotische verhalen site al een aantal jaren en sta steeds
weer versteld van al die vrouwen die schrijven hoe makkelijk zij zich in hun
anus laten neuken. Bij hen mogen alle mannen via de achterdeur naar binnen en
ze vertellen dan steeds weer hoe probleemloos soepel dat blijkbaar gaat.

Mijn man Desi is helemaal gek op anale seks en
kan van mijn achterste maar niet afblijven. En al zeg ik het zelf; ik heb echt
wel een mooi kontje. Lekkere ronde billen, niet te groot maar wel opvallend als
ik vb. een strakke broek of een strak rokje draag. Ik ben een bruine meid en
iedereen weet wel dat bruine meiden vaak de mooiste kontjes hebben. Tijdens het
vrijen wordt mijn kontje vrijwel constant door Desi gekneed. Hij likt me
uitvoerig tussen de billen, dat vind ik zalig en van zijn vingertopje kan ik
ook nog wel genieten. Maar daarmee houdt het wel op. We hebben het vaak
geprobeerd om zijn lul er in te krijgen. Ik vind het gewoon niets, helemaal
niets! Ik moet er niet meer aan denken dat ik nog eens een lul van achter zou
moeten ontvangen. Al gauw kwam mijn man met een gevleugelde uitspraak, als hij
het heeft over iets wat nooit zal gebeuren.

“Dat is net zoiets als wachten tot ik jou
in je kont mag pakken.”

Het is top tussen ons en we neuken de sterren
van de hemel, we houden zielsveel van elkaar, maar mijn aarsgat blijft verboden
gebied voor zijn piemel. Likken blijf ik daar zalig vinden, maar ik kan zijn
lul er echt niet in hebben.

Het is soms ontstellend om vast te stellen hoe
anaal-geil Desi is. En daar gaat dit stukje over.

Ik heb een vriendin, Leontine, die net als ik
van Surinaamse afkomst is. Waar ik billen heb, heeft Leontine een kont. Een
machtig achterwerk waarmee ze alle kanten op draait als ze loopt. Alleen al
door die forse achterkant van haar heeft ze altijd volop aandacht van
liefhebbers die er naar hunkeren om al dat moois eens naakt te zien. Ze heeft
dan ook al aardig wat vrienden versleten in de jaren dat ik haar ken (ze woont
namelijk in het zelfde flatgebouw als mijn man en ik). We werden eens heel
vertrouwelijk bij een stevig glaasje port. Ofwel; we waren allebei meer dan
aangeschoten, mag ik wel zeggen. We hadden het over mannen in het algemeen en
hun seksuele prestaties in het bijzonder en toen gaf ze ineens een kletsende
klap op haar eigen achterwerk en ze zei: “Daar zijn ze bij mij helemaal
gek op. Kontje kijken en er flink aan zitten en dan willen ze me daar ook eens
een keer te pakken nemen.”

Ik veerde op, was als het ware op slag nuchter.
Ik wees op haar billen en vroeg.

“Laat jij je daar dan ook…”

Ze lachte en knikte. “Neuken, bedoel je?
Ja hoor. Wat kijk je nou? Wat trek je ineens een lelijk gezicht. Ben jij nog
nooit in je kont geneukt?” Al gauw bleek dat zij dol was op wat ik maar niets
vond.

“Mijn kont is dan wel drie keer jouw
maatje, maar mijn gaatje is net zo nauw als dat van jou, hoor,” lachte ze.
“Maar ik vind het gewoon lekker om daar opgerekt te worden en de mannen
vragen er nou eenmaal om…”

Na nog een Portje of twee…heu… drie… durfde ik
te vertellen hoe het zat tussen mijn man en mij. Ze luisterde aandachtig. Ze
wilde weten of mijn man misschien een grotere lul had dan de gemiddelde vent.
Ik zei dat ik dat niet wist, omdat ik weinige vergelijkingsmateriaal had
gezien. Daar moest ze om lachen en ze vroeg me met mijn vingers aan te geven
hoe groot hij in stijve toestand was. Ik hield beide wijsvingers op een
bepaalde afstand van elkaar. “Middelmaatje,” stelde ze vast. “En
hoe dik?” Ik maakte een rondje met mijn duim en wijsvinger.

“Mooi,” zei ze. “Hij is een
lieve vent en hij heeft bij mij in de flat al zo veel geklust, dat ik hem wel
een pleziertje gun. Als jij het goed vindt, mag hij er bij mij in,” en
weer kletste ze hard op dat formidabele achterste van haar. Ik wist natuurlijk
niet wat ik hoorde.

“Of wil je dat hij achter je rug om naar
de hoeren gaat om zijn lusten te botvieren?” Zei ze. “Want zo zijn
mannen, hoor, vertel mij wat.”

Bedremmeld zei ik dat wij allebei nog nooit
vreemd waren gegaan en toen vroeg ik; “Leontine, zou ik er dan bij mogen
zijn?” Ze lachte luid.

“Van mij wel. Waarom niet? Dan kun jij je
eigen man eens zien neuken!” Ineens lachte ik met haar mee. Leontine is
immers mijn beste vriendin. Waarom zou ik mijn man dat pleziertje niet eens
gunnen? We spraken af dat we het zouden doen. En daar dronken we natuurlijk nog
een lekkere Porto op.

De eerstvolgende keer dat we weer aan de Port
zaten, was bij Leontine thuis op een mooie zondagavond. Mijn man en ik waren
door haar uitgenodigd voor een etentje. Het was volop zomer. De balkondeur van
haar flat stond open. Leontine droeg een kort jurkje. Haar bruine benen waren
goed te zien, tot de forse dijen aan toe. En het glanzende jurkje spande om
haar grote billen. Mijn man keek er steeds naar. Toen ze even in de open balkondeur
stond en zich bukte om een geel blaadje van een plant die daar stond te
plukken, zei ik, zoals we hadden afgesproken.

“Joh, Leontine! We kunnen nu een klein
broekje en een paar grote billen zien, hoor!” Leontine bukte nog dieper en
zei lachend.

“Dan zie je alles nu nog beter!”

Ik weer. “Niet doen, joh. Hij is dol op
billen en straks wil hij je daar nog pakken ook!”

Mijn man schrok, keek me even schuin aan en
staarde dan weer naar die zo goed als blote billen van Leontine. Leontine ging
staan. Ze draaide zich om en vroeg aan mijn man.

“Ben jij zo’n billengek?” Hij
ontkende het niet. En daar kletste ze zichzelf al weer vrolijk op haar brede
achterwerk en ze lachte.

“Ik wil daar altijd wel gepakt worden,
hoor. Van mij mag je wel een keer…”

Van het een kwam het ander en op een gegeven
moment stond ze voor hem en was hij met twee handen bezig onder dat jurkje te
voelen. Ik zat naast hem en moedigde hem aan. Ja, ja, daar was hij uiteraard
heel verbaasd over. Toen sprak ik de verlossende woorden.

“Schat, jij wil zo graag eens anaal. Ik
kan het gewoon niet hebben. Leontine wel. Als we nou met z’n drieën naar haar
slaapkamer gaan, kan ik eens kijken hoe jij geniet…” Na enig zwijgen
stamelde hij.

“Rinia, meen je dat nou echt?” Ik
knikte en Leontine knikte net zo hard met me mee. Toen sleepten we hem naar
haar slaapkamer en al gauw lagen we daar alle drie naakt op bed.

Gek, om je man met een ander te zien vrijen.
Net zo gek als je vriendin naakt te zien, met de lul van je man in haar hand.
Later ook in haar mond… en dan in haar kont!

Ze deden het op z’n hondjes en waarachtig zeg,
ik zat er met mijn geile neusje bovenop en zag echt hoe de lul van mijn man
tussen die machtige billen van Leontine in haar aarsje verdween. Nooit genoot
mijn man zo als toen. Ik streelde zijn billen en ballen terwijl hij neukte en
kon zelf wel janken van geluk. Want dit was me toch geil! Wat een mooi gezicht,
die blote reet van mijn vriendin, die grote, heen en weer slingerende tieten
van haar, en mijn trotse, blije man er achter met zijn lul diep in haar aars!
Hij spoot zijn sperma er bij haar in en trok een slap geval terug. Toen mocht
ik met een vinger in Leontine ’s kont komen om te voelen dat ze net zo strak
was als ik. Ze had nog gelijk ook. Mijn man ging zich wassen en daarna neukte
hij mij op Leontine ’s bed en kon Leontine eens toekijken. We waren alle drie
blij. Toen ik daarna voor het eerst Leontine ’s kut eens likte en zij de mijne,

wisten we dat we een vorm van seks hadden
gevonden die voor herhaling vatbaar was. Trioseks met Leontine, dat is vanaf
die zondagmiddag dus vaak over gedaan. Steeds op zondag. Dan hebben we een
etentje bij ons of bij haar en na de afwas gaan we aan de gang. Dan mag mijn
man haar steeds in haar kont neuken. Ik krijg ook mijn portie van mijn man,
maar dan wel in mijn kut.

Tot slot genieten Leontine en ik ook nog eens
uitgebreid van elkaar. We bezoeken elkaar door de week nu ook regelmatig, Leontine
en ik, en dan hebben we echte vrouwenseks. Daarbij masturbeer ik altijd even
haar aars. Intussen is ook Leontine er wel achter gekomen dat ik echt niets kan
verdragen in mijn kontgaatje. We hebben daar alle drie vrede mee, want wat bij
de één niet kan, kan bij de ander juist weer wel en zo vullen we elkaar
geweldig aan. We hopen maar dat Leontine zich voorlopig nog niet aan iemand zal
binden en het bij losse vrienden zal houden, zodat wij nog lang door kunnen
gaan met die geile triootjes. We worden er alle drie heel gelukkig van…

Anaalseks met mijn vriendin Leontine, daar
heeft mijn man altijd wel zin in. En ik, op mijn beurt, kijk er graag naar en
ben ook erg happy met de ontdekking dat ik biseks ben en bij Leontine vooral
val op de dingen die ik zelf niet heb, namelijk joekels van tieten en een
enorme, brede kont…

Rinia