Blog Image

Verhalen voor de 4Fingers

OF U ER ZELF BIJ WAS.

Tafeldames

Thomas Posted on do, mei 06, 2021 15:02

Als ik u vertel dat mijn naam Casanova is, waarde lezer, dan weet u dat ik u niets dan de waarheid voorschotel. Het ligt immers niet in mijn aard om groter te maken wat van zichzelf al perfect is. Laat ik u dan bij deze gelegenheid mijn ware belevenissen beschrijven in een situatie die mijn talent voor het erotische in raffinement aan mijn lust voor het culinaire koppelde.

Het geval wil dat ik mij door de kunst van subtiele chantage aan tafel had weten te noden bij de Graaf van Chaumont, genaamd Eduard, en zijn vrouw Antoinette. Om de schone Antoinette was het mij te doen, maar daarbij wilde ik Eduard ook niet al te zeer bruuskeren. Ik kwam ’s zomers graag op zijn landhuis in de Alsace en wilde mij de toegang daartoe, en tot veel van het vrouwelijk schoon in zijn huishouding, niet onmogelijk maken. Vooral de elegantie en vrijmoedige vrouwelijkheid van Sylvie, een persoonlijke vertrouwelinge van Antoinette, was mij al een aantal keer goed bevallen. Het was ook Sylvie die mij tijdens een van onze vrijages, attent maakte op het feit dat Antoinette een zekere fascinatie voor mijn reputatie koesterde. Daarbij deed ze mij enkele vertrouwelijkheden aan de hand die Eduard voor mij chantabel maakten en mij een gelegenheid boden Antoinette te benaderen.

De culinaire reputatie in het huis van Chaumont was in haar wijde omgeving algemeen bekend en het viel mij dan ook niet moeilijk om, met Sylvie als mijn medeplichtige, een situatie te creëren waarin ik door Eduard met hem en Antoinette aan tafel genood kon worden. Met de bescheiden chantage, die ik uit piëteit met Eduard hier en nu maar niet uit de doeken doe, wist ik me er tevens van te vergewissen dat Eduard zich op enig moment van het gezelschap zou afzonderen om een pijnlijk demasqué te voorkomen. Op de situatie die dan zou ontstaan, bereidde ik me met Sylvie tot in de finesses voor.

Nog onder de ogen van Eduard veroverde ik die avond aan zijn tafel de begeerlijke gravin door met zoveel enthousiasme mijn genot aan de dis te beschrijven dat de wellust er vanaf droop. Bij dat alles vergat ik niet om haar onder tafel met subtiele aanrakingen van mijn been het hof te maken. Ik wist dat ze daar gevoelig voor was; zoveel had Sylvie mij al wel verteld over de erotische voorkeuren van haar dame. Het was slechts de beklemming van haar adellijke positie die haar belette om uiting te geven aan haar meer promiscue kanten. Sylvie had mij menigmaal weten op te winden met de verhalen die de dames in het privé van haar boudoir plachten uit te wisselen. De vertrouwelijkheid die daar tussen beide vrouwen bestond had haar remmingen aanzienlijk verminderd en het mogelijk gemaakt dat zij openlijk hun erotische fantasieën uitwisselden. Een andere keer zal ik u nog wel eens verhalen over de huiveringwekkende erotische escapades die de gravin en Sylvie elkaar toevertrouwden. Voor nu beperk ik mij tot de feiten van die memorabele avond met deze beide prachtige vrouwen.

Eenmaal de graaf met licht verhit gezicht het eetvertrek had verlaten, kon ik mij, bijgestaan door de van lust vervulde Sylvie, die immers getuige zou zijn van het glorieuze gerecht dat ik zou opdienen, volledig wijden aan verleiding en bereiding. Respectievelijk van de verwachtingsvolle Antoinette en van mijn surprise de bouche. Daarbij vermocht ik Antoinette uiteindelijk met een al enigszins geopend decolleté – oh lezer, als u haar zacht zuchtende boezem had kunnen waarnemen zoals ik die avond! – En de warme gezoende gloeiende mond, in afwachting aan tafel achter te laten. Dat zij een uitzonderlijk nagerecht mocht verwachten had ik haar al toevertrouwd. Sylvie ontfermde zich over het tafelgerei en volgde mij, aldus beladen, naar de keuken van het grafelijk landhuis.

Sylvie stuurde onmiddellijk alle keukenpersoneel naar hun kamers met de mededeling dat er een geheime receptuur te bereiden stond. Haar steelse opgewonden blik moet toch wat achterdocht gewekt hebben, maar iedereen vertrok tenslotte en liet mij met mijn vertrouwelinge alleen. Aan ons de schone taak om het hemelse gerecht dat ik Antoinette wilde presenteren in volle glorie op te wekken.

Het zal u, lezer, niet verbazen dat mijn al knellend geworden kleding fluks het veld diende te ruimen. Het belangrijkste ingrediënt moest immers alle ruimte krijgen om zijn volledige omvang aan te kunnen nemen. Daarvan nu kweet zich Sylvie met verve. Met haar zoete mond – al menigmaal had ik die kwaliteiten mogen ervaren – bediende zij zich nu smakelijk proevend van haar taak. Haar tong en zachte verhemelte streken met fluwelen aanraking mijn almaar harder wordende geslacht. Van belang voor de presentatie van het gerecht achtte ik het om het de volle dik beaderde omvang te laten aannemen en ook mijn ballen ertoe te bewegen zich strak om de schacht te schikken. Met haar vaardige handen en bevallige mond, likte en schikte Sylvie mij. Wanneer het genoegen van de chef-kok bij het koken bepalend is voor het uiteindelijke culinaire genot, en dat is mijn overtuiging, dan wachtte Antoinette zeker de ultieme verrukking. Sylvie bracht mij daarom met haar genietend zuigen steeds dichter en dichter aan de grenzen van mijn, toegegeven, ruime uithoudingsvermogen. Zo kon zij ook zelf vaststellen dat het gerecht op smaak begon te komen en goedkeurend richtte zij zich tenslotte op, met een dromerige blik in haar ogen die mij verried dat het haar ook zeker niet onberoerd liet.

Aldus geprepareerd konden wij uiteindelijk beginnen met het toevoegen van enkele belangrijke smaakelementen. Daartoe nam Sylvie uit de verse kruidenvoorraad van de keuken enkele jonge scheuten koriander en kwetste deze in haar handen tot de verfijnd peperige geur ervan mijn neusgaten binnen drong. Langzaam masseerde zij nu mijn strakgespannen eikel met dit verse kruid en bracht mij alweer met zuchten bijna tot een hoogtepunt. Vooral ook omdat zij zich met haar andere hand zelf tussen haar warm opgezwollen schaamlippen masseerde en mij daarbij de wellustige aanblik bood van de glinstering daartussen. Ik moest meermalen geconcentreerd aan de ingewikkeldste recepten denken om mijn gerecht niet voortijdig tot zijn apotheose te brengen. Al helemaal toen Sylvie mij, zoals in het recept bewust voorzien, tenslotte in haar hemelse pruimpje leidde en zichzelf hevig vingerend tot een heftige ontlading bracht om haar eigen genoegen in rijkelijk vloeiend vocht over mij uit te storten. Zo kon ik tenslotte alle bedoelde smaken en geuren samenbrengen in dat ene hoogstaande gerecht, dat nu zowat klaar was om ook echt opgediend te worden.

Sylvie meldde zich nog licht hijgend bij haar vrouwe en gebood haar onomwonden de kamer een wijle te verlaten en zich in verwachting op te maken voor wat komen ging. Vanuit de keuken nam ik waar hoe Antoinette haar rokken nam en haar bevallige taille zich gracieus richting de deur spoedde. De aanblik van mijn beide minnaressen, een geconsumeerd en de ander nog te consumeren, vergrootte zo mogelijk nog de ferme opwinding tussen mijn benen en deed mijn geslacht in anticiperende huiveringen samentrekken. Ik diende mij nog even te beheersen, maar raakte zo ook steeds meer klaar voor de catharsis die spoedig zou volgen. Mijn verlangen daarnaar over de afgelopen weken van voorbereiding had mij toch niet kunnen doen beseffen hoe heerlijk dat alles uiteindelijk zou zijn. Mijn beste lezer, huiver bij mijn beschrijving van wat volgen zou.

Ik zette mij in een zo elegant mogelijke pose neer op tafel. De kern van mijn bestaan precies daar was Silvie kort daarvoor nog het bord van Antoinette had weggehaald. Op mijn aanwijzingen legde Sylvie het tafelzilver weer onberispelijk om mij heen. Een schoon damasten servet en een glas licht mousserende witte wijn completeerden de schikking van dit exclusieve nagerecht. Ik liet Sylvie begaan wanneer zij daarbij haar handen nog eens vergenoegd over mijn strak gespannen dijbenen liet glijden, of haar wellustig zachte lippen nog eens over mijn satijnzachte schacht liet strijken. Dit alles diende tenslotte het doel om de verfijnde receptuur in al haar verleidelijkheid optimaal tot zijn recht te laten komen. Als laatste verzocht ik haar om het gerecht te voorzien van een met limoensiroop gefixeerd suikerrand. Een fijn werkje, waarbij de gevoeligheid van mijn al perfect gevulde geslacht tot een zoete scherpte werd gebracht, klaar om gesavoureerd te worden.

“Roep haar maar,” bracht ik omfloerst uit. “En vergeet de blinddoek niet!”

Sylvie kweet zich met bewonderenswaardige dienstbaarheid van haar opwindende taak. Zij kon de perfectie van het sublieme gerecht dat Antoinette wachtte, al uit eigen ervaring voorvoelen, maar liet niets blijken van haar opwinding. Haar werd nu al de blik gegund die Antoinette zo dadelijk met al zijn opwindende kracht zou treffen. Ik wist dat ik alles daarvoor tot in perfectie had voorbereid en dat ik hiermee Antoinette het hemelse gerecht zou schenken dat ik haar had beloofd. De blos op haar wangen was echter het enige dat Sylvies opwinding verried. Met kalme stem leidde zij Antoinette naar haar plaats, en verzocht haar met de handen in de schoot plaats te nemen op de brede Louis XVI stoel. Daarna plaatste ik met hulp van Sylvie mijn voeten zo voorzichtig mogelijk aan weerszijde van Antoinette’s rok op de stoel, vermoedend dat zij toch minstens iets van mijn hitte nu moest waarnemen. Ik rechtte mijn rug, daarmee de presentatie van het gerecht vervolmakend, en liet mijn blik tenslotte rusten op Antoinette’s decolleté, waarin met het ritme van haar ademhaling haar opwinding merkbaar was. Die opwinding deed wat zelfs ik als meester van dit gerecht niet had kunnen voorzien. Het maakte aan de glanzende top van mijn eikel een wonderschone parel van vocht vrij, die de laatste subtiele smaaknuance toevoegde aan mijn culinair-erotische surprise. Zoals afgesproken kondigde Sylvie het moment suprême aan.

“Opent u de ogen mevrouw. Het gerecht is opgediend. Het dient genoten te worden met mond en handen.”

Sylvie ontdeed Antoinette van haar blinddoek. Ik fixeerde mijn blik nu op Antoinette’s grijsgroene ogen en trachtte die te lezen op dit ultieme moment. Het was echter haar stem die haar verrukking het eerst verried. Een zacht schokkend zuchten kwam van haar lippen, terwijl ze haast eindeloos strak naar mijn perfecte gerecht bleef staren. Even zochten haar ogen toen de mijn, maar meteen ging haar blik terug naar mijn van verwachting onrustig kloppende geslacht. Nu liet ze tenslotte haar ademhaling vrij en met een zacht gekreun bewoog zij haar mond als eerste naar de druppel, die ze met een genietend zacht zuigende zoen van mijn eikel afnam en met de ogen dicht smaakte.

De prikkelende suikerrand, die in de rand van mijn afgestroopte voorhuid lag werd door haar met lange vochtige halen geproefd en genoten. Toen Antoinette haar mond en tong over de laatste suikerkorrels liet gaan, precies bij het gevoeligste plekje aan de voorkant waar de afgestroopte huid aan de eikel verbonden is, kon ik mijn opwinding niet langer onderdrukken en bracht mijn heupen met een schok omhoog. Een genotvol en goedkeurend kreunen was mijn deel en spoorde mij aan haar nu de smaaksensatie te geven die in de receptuur van dit gerecht de vervulling moest brengen. Het geluid van haar zuigende mond en de warme vochtige sensatie van haar tong en wangen brachten mij snel naar het al zo lang uitgestelde hoogtepunt. Antoinette voelde de opkomende stuwing in de basis van mijn nu beenharde geslacht, bewoog haar handen meesterlijk om mijn ballen en schacht en liet mijn eikel in zachte warme aanraking met haar tong snel op en neer gaan. Precies die geraffineerde manipulatie van mijn lust, bracht mij tot een hevig gutsend hoogtepunt. Door de roes van mijn orgasme heen, zag ik hoe mijn zaad als een oester in de schelp van haar tong kwam te liggen en uiteindelijk langzaam overstromend haar mond met parelgrijs vocht vulde.

“Proeft u nu!” Gebood Sylvie met duidelijk opgewonden stem.

Langzaam sloot Antoinette haar lippen in een zacht nat tuitje om het topje van mijn eikel. Ik zag haar vergenoegd haar mond verder samentrekken en in een langzame slikkende beweging gleed de vrucht van mijn schoot in de vervulling van haar keel. Het genot van de smaak tekende zacht haar gezicht en toonde haar aan mij in een ogenblik van opperste extase. Langzaam vergleed die emotie en bracht zij opnieuw, nu nagenietend, haar heerlijke mond diep over mijn nog altijd harde en naschokkende lans. Zo smaakte zij nog eens de zonde van mijn vlees en genoot daarbij de na-dronk in afwisseling met de prikkelende witte wijn. Een wijn die uiteraard door de ervaren Sylvie eerder al op smaak bij mijn verleidelijk recept was uitgezocht.

Welke genoegens mij die avond nog wachtten met mijn twee aanminnige tafeldames is iets wat ik u, waarde lezer, nog wel eens in een volgende geschiedenis uit de doeken zal doen. Wel wil ik u melden dat ook zij op hun beurt door mij in smakelijke verrukking zijn genoten.

Thomas

Graag Uw sterrenwaardering boven en/of reactie onder het verhaal. En/of rechtstreekse mail met de schrijver. Dank u

MyZondagmiddag

Thomas Posted on do, februari 07, 2013 15:50

Zondagmiddag

Het was een saaie regenachtige zondagmiddag.
Dit was het weekend dat ik bij mijn vriendin Tania logeerde omdat mijn ouders
een weekendje weg waren. Tania woonde al op zichzelf en ze heeft een leuk
huisje. Ik had toen al meer dan een jaar verkering met Tania en het gaat nog
steeds goed. Tania is gewoon een fijne meid en ze ziet er ook nog eens goed
uit. Ze heeft donkerblond haar, mooie bruine ogen en gewoon een heel erg lekker
kontje.

Buiten regende het en ik zat op de bank mezelf
wat te vervelen. In de keuken was Tania bezig om de vaatwasser in te ruimen.
Stiekem keek ik even de keuken in en iedere keer als ze bukte genoot ik van
haar lekkere kontje. Iedere keer als Tania bukte kreeg ik gewoon zin in haar.
Op een gegeven moment kon ik mezelf niet meer inhouden en liep naar de keuken
toe. Op dat moment zette Tania net de vaatwasser aan en ze maakte het aanrecht
schoon met een vatendoekje. Ik ging achter haar staan en pakte haar bij haar
heupen vast. Ik begon Tania wat teder te kussen in haar nek.

“Heb je zin?” Op mijn vraag draaide
Tania zich om en Ik keek haar recht aan in haar diepbruine ogen.

“Ja” fluisterde Tania zachtjes en
begon me te tongzoenen. Ondertussen voelde ik hoe ze langzaam met haar hand
over mijn kruis wreef. Daardoor kreeg ik nog meer zin in haar.

Tania begon me bruut uit te kleden en al mijn
kleding gooide ze de huiskamer in. Ze trok alles uit behalve mijn zwarte
strakke boxer. Daar was trouwens al een lekkere grote bobbel in verschenen. Ik
stond tegenover mijn vriendin en voelde me wat ongemakkelijk met die grote
bobbel in mijn boxer. Tania ging op haar hurken zitten en trok langzaam mijn
strakke boxer uit. Mijn piemel kreeg eindelijk wat ruimte. Mijn piemel was al
aardig hard. Ik stond nu helemaal naakt tegenover Tania en mijn piemel stak
recht vooruit. Ik pakte haar hoofd vast en keek haar in haar mooie bruine ogen.

“Ga je me pijpen?” Vroeg ik en Tania
knikte ja. Ze ging op haar knieën zitten en begon zachtjes aan mijn piemel te
likken. Dat was best een prettig gevoel. Tania begon toen aan mijn piemel te
zuigen en uiteindelijk pijpte ze me naar hartenlust. Ik zag hoe ze iedere keer
mijn stijve lul naar binnen zoog. Tania was geil dat wist ik zeker.

Na tijdje kwam Tania overeind. Mijn piemel was
nu zo stijf als een plank. Ze begon me opnieuw te tongen. Plots pakte ze mijn
linkerhand beet en begeleid deze haar slipje in. Nu kon ik voelen hoe nat Tania
was. Ik speelde wat met haar schaamlippen. Tania deed een paar passen naar
achteren en keek me ondeugend aan. Het was nu mijn beurt om haar uit te kleden.
Het mantelpakje van Tania was snel uit. Ze stond nu in haar mooie zwarte
lingerie tegenover me.

Tania heeft ook mooie borsten. Niet te groot
niet te klein. Ze heeft namelijk cup 70B. Ze stond dus tegenover me in haar
zwarte lingeriesetje. Haar borsten zaten nog verstopt in de zwarte BH. Ik pakte
ze beet en kneep er zachtjes in. De sluiting van haar BH zat aan de voorkant en
ik wou hem los maken wat me op dat moment niet lukt. Tania had het door dat me
het niet lukte en maakte toen zelf haar BH los waarna haar prachtige boezem
tevoorschijn kwam. Ik pakte haar borsten opnieuw beet en begon er ijverig aan
te likken. Tania streelde me door mijn donkere haren.

“Nu is het jouw beurt” fluisterde ze
zachtjes in mijn oor en keek me aan. Ik begreep gelijk wat ze bedoelde. Ik
tilde haar op en liep samen met Tania naar de keukentafel. Deze was gelukkig
helemaal leeg zodat ik Tania er zo op kon zetten. Ik ging voor haar staan en
begon haar opnieuw te tongzoenen. Ze zat nu op de keukentafel met alleen nog
haar zwarte tanga aan. Ik pakte haar zwarte slipje beet en trok hem langzaam
uit. Eenmaal uit deed Tania haar benen wijd waarna ik perfect zicht had op haar
lekkere kutje. Haar venusheuvel was niet kaal maar ook weer niet overdreven
behaard. Er zaten een paar donkere haartjes op. Ik ging met mijn stijve piemel
weer voor Tania staan.

“Wil je mijn poesje niet likken?”
Vroeg ze toen ondeugend en ondertussen streelde ze over haar kutje. Ik keek
haar aan en boog voorover waardoor ik haar vraag gelijk beantwoorde. Ik begon
haar eens lekker te beffen.

Ik proefde duidelijk hoe geil Tania was. Mijn
tong gleed tussen haar lekker roze lippen op en neer en zo af en toe beet ik
zachtjes erop. Met mijn tong draaide ik rondjes en ik kon voelen dat haar roze
klitje al aardig opgezwollen was. Ik merkte dat ze dat wel lekker vond. Tania
leunde achterover en ging wat met haar borsten spelen. Ze spreidde haar benen
zodat ik er nog beter bij kon. Ik nam haar klitje in mijn mond en begon erop te
zuigen. Tania vond dat duidelijk lekker en ze gooide haar heupen in de lucht.

“Ga door” kreunde ze zachtjes.

Tja, dat liet ik me geen 2de keer zeggen. Ik
zoog nog een keer op haar klitje en niet lang daarna kwam Tania kreunend klaar.
Ik proefde het geile sap dat uit haar liefdegrotje kwam en likte dat weg.

Ik kwam daarna weer overeind en begon Tania
opnieuw te tongen. Met mijn stijve lul raakte ik haar natte kutje aan. Ik had
zo zin om haar te neuken. Tania bewaarde de condooms altijd in de keukenla. Ik
liep er naar toe en haalde er eentje uit. Met wat moeite kreeg ik hem om mijn
stijve lul en ging weer voor Tania staan. Ze wreef wat over haar natte kutje en
fluisterde zachtjes.

“Ik wil dat je in me komt.”

Ik plaatste mijn harde paal voor het natte
kutje van mijn vriendin en kwam heel langzaam in haar. Ik duwde mijn stijve
piemel helemaal in haar poesje. Ik pakte Tania bij haar heupen beet en begon
eens flink te stoten. Bij iedere stoot voelde Tania mijn ballen. Ze kwam ietsje
overeind en nu zag ik hoe haar borsten op de maat meedanste. Ik begon steeds
harder te stoten. Plots voelde ik mijn zaad opborrelen en begon nog sneller te
stoten. Luid kreunend kwam ik klaar in het condoom. Ik trok mijn lul terug en
ging het condoom weggooien.

Tania was inmiddels van de keukentafel gekomen
en ze maakte een lokkend gebaar naar me. Mijn piemel was ondertussen weer slap
gaan hangen en ik liep naar Tania toen.

“Ik heb nog zin” fluisterde ze.

“Ik wil wel… Alleen…” Ik keek naar
beneden naar mijn piemel die helemaal slap hing. Tania keek er ook naar en zei
toen.

“Dat is geen punt.” Tania ging weer
op haar knieën en begon weer aan mijn piemel te zuigen. Ik voelde hem daarop
duidelijk groeien. Steeds harder en harder totdat hij uiteindelijk weer
helemaal stijf was.

Tania kwam weer overeind en draaide zich om.
Ze stond nu met haar lekker kontje naar me toe. Ik begreep de hint gelijk en
liep naar haar toe. Tania boog voorover en leunde op de keukentafel. Nu was
haar kutje en haar gaatje zichtbaar. Ik ging weer door mijn knieën en begon
opnieuw haar poesje te likken. Hoewel Tania dit niet verwachte liet ze het toe.
Vast omdat ik zo lekker kan likken. Plots haalde ik mijn tong door haar hele
bilnaad en ik merkte dat dit even wennen was voor Tania.

Ik kwam weer overeind en wou naar de keukenla
toelopen maar Tania zei.

“Dat is zo niet nodig.”

Ik mocht mijn vriendin nu eens zonder condoom
neuken. Wow!

Ik ging weer achter haar staan en duwde
zachtjes mijn lul in haar kutje. Ik pakte haar opnieuw bij haar heupen vast en
begin zachtjes te stoten. Haar lekkere borsten dansen zachtjes op de maat mee.
Ik trek Tania iets omhoog en pak dan haar borsten beet. Ik begin er zachtjes in
te knijpen terwijl ik wat sneller begin te stoten.

Mijn ballen slaan tegen Tania aan. Ze begint
zachtjes te kreunen. Ik voer het tempo op en opeens voelde ik dat ik weer bijna
ga komen Ik haalde mijn stijve lul uit haar kutje en begon mezelf af te
trekken.

Tania is inmiddels op haar knieën voor me gaan
zitten en wacht geduldig. Na een paar halen kwam ik kreunend klaar en ik spoot
mijn geil op Tania. Mijn geil spoot ik in haar gezicht en op haar mooie
borsten.

We hebben ons toen uitvoerig gedoucht. Wat
eerst een saaie zondag was is toch een stuk leuker geworden.

Thomas